ขาไป
ไถหนาน เกาสฺยง
ศ., 24/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถหนาน ไป เกาสฺยง วัน ศุกร์, 24 กันยายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
861
23:48
ศ., 24/09
23:59
ศ., 24/09
0ชม. 11นาที
NT$ 140
203
08:03
ศ., 24/09
08:15
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
803
08:28
ศ., 24/09
08:40
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
603
08:38
ศ., 24/09
08:50
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
805
09:13
ศ., 24/09
09:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
205
09:18
ศ., 24/09
09:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
609
09:33
ศ., 24/09
09:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1305
09:48
ศ., 24/09
10:00
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
809
10:13
ศ., 24/09
10:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
615
10:33
ศ., 24/09
10:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
813
11:13
ศ., 24/09
11:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
621
11:33
ศ., 24/09
11:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
817
12:13
ศ., 24/09
12:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
627
12:33
ศ., 24/09
12:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
821
13:13
ศ., 24/09
13:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
633
13:33
ศ., 24/09
13:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
825
14:13
ศ., 24/09
14:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
639
14:33
ศ., 24/09
14:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
829
15:13
ศ., 24/09
15:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
645
15:33
ศ., 24/09
15:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
833
16:13
ศ., 24/09
16:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
651
16:33
ศ., 24/09
16:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
837
17:13
ศ., 24/09
17:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1237
17:18
ศ., 24/09
17:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
657
17:33
ศ., 24/09
17:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
841
18:13
ศ., 24/09
18:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
663
18:18
ศ., 24/09
18:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1541
18:33
ศ., 24/09
18:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1545
19:18
ศ., 24/09
19:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
149
19:33
ศ., 24/09
19:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
669
20:13
ศ., 24/09
20:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
153
20:18
ศ., 24/09
20:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
673
20:33
ศ., 24/09
20:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1549
20:48
ศ., 24/09
21:00
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
675
21:13
ศ., 24/09
21:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1679
21:18
ศ., 24/09
21:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
853
21:33
ศ., 24/09
21:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
157
22:13
ศ., 24/09
22:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
857
22:18
ศ., 24/09
22:30
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1253
22:33
ศ., 24/09
22:45
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
1685
23:13
ศ., 24/09
23:25
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
687
23:28
ศ., 24/09
23:40
ศ., 24/09
0ชม. 12นาที
NT$ 140
583
07:17
ศ., 24/09
07:30
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
613
10:07
ศ., 24/09
10:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
619
11:07
ศ., 24/09
11:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
625
12:07
ศ., 24/09
12:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1637
14:07
ศ., 24/09
14:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1643
15:07
ศ., 24/09
15:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1649
16:07
ศ., 24/09
16:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1655
17:07
ศ., 24/09
17:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
661
18:07
ศ., 24/09
18:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
845
19:07
ศ., 24/09
19:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1245
20:07
ศ., 24/09
20:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
249
21:07
ศ., 24/09
21:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1553
22:07
ศ., 24/09
22:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
161
23:07
ศ., 24/09
23:20
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140
1257
23:42
ศ., 24/09
23:55
ศ., 24/09
0ชม. 13นาที
NT$ 140

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.