ขาไป
ไทเป ไถหนาน
ศ., 24/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไทเป ไป ไถหนาน วัน ศุกร์, 24 กันยายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
1259
21:46
ศ., 24/09
23:11
ศ., 24/09
1ชม. 25นาที
NT$ 1,350
205
07:51
ศ., 24/09
09:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
1237
15:51
ศ., 24/09
17:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
1245
17:51
ศ., 24/09
19:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
249
18:51
ศ., 24/09
20:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
1253
19:51
ศ., 24/09
21:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
1257
20:51
ศ., 24/09
22:18
ศ., 24/09
1ชม. 27นาที
NT$ 1,350
295
22:16
ศ., 24/09
23:48
ศ., 24/09
1ชม. 32นาที
NT$ 1,350
203
06:30
ศ., 24/09
08:03
ศ., 24/09
1ชม. 33นาที
NT$ 1,350
613
08:21
ศ., 24/09
10:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
619
09:21
ศ., 24/09
11:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
625
10:21
ศ., 24/09
12:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1637
12:21
ศ., 24/09
14:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1643
13:21
ศ., 24/09
15:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1649
14:21
ศ., 24/09
16:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1655
15:21
ศ., 24/09
17:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
661
16:21
ศ., 24/09
18:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
667
17:21
ศ., 24/09
19:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
673
18:21
ศ., 24/09
20:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1679
19:21
ศ., 24/09
21:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1685
20:21
ศ., 24/09
22:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
1691
21:21
ศ., 24/09
23:07
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
333
21:56
ศ., 24/09
23:42
ศ., 24/09
1ชม. 46นาที
NT$ 1,350
603
06:51
ศ., 24/09
08:38
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
609
07:46
ศ., 24/09
09:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
1305
08:01
ศ., 24/09
09:48
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
615
08:46
ศ., 24/09
10:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
621
09:46
ศ., 24/09
11:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
627
10:46
ศ., 24/09
12:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
633
11:46
ศ., 24/09
13:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
639
12:46
ศ., 24/09
14:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
645
13:46
ศ., 24/09
15:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
651
14:46
ศ., 24/09
16:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
657
15:46
ศ., 24/09
17:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
663
16:46
ศ., 24/09
18:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
669
17:46
ศ., 24/09
19:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
675
18:46
ศ., 24/09
20:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
1327
19:01
ศ., 24/09
20:48
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
681
19:46
ศ., 24/09
21:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
687
20:46
ศ., 24/09
22:33
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
693
21:41
ศ., 24/09
23:28
ศ., 24/09
1ชม. 47นาที
NT$ 1,350
803
06:26
ศ., 24/09
08:28
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
805
07:11
ศ., 24/09
09:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
809
08:11
ศ., 24/09
10:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
813
09:11
ศ., 24/09
11:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
817
10:11
ศ., 24/09
12:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
821
11:11
ศ., 24/09
13:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
825
12:11
ศ., 24/09
14:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
829
13:11
ศ., 24/09
15:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
833
14:11
ศ., 24/09
16:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
837
15:11
ศ., 24/09
17:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
841
16:11
ศ., 24/09
18:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
845
17:11
ศ., 24/09
19:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
849
18:11
ศ., 24/09
20:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
853
19:11
ศ., 24/09
21:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
857
20:11
ศ., 24/09
22:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350
861
21:11
ศ., 24/09
23:13
ศ., 24/09
2ชม. 02นาที
NT$ 1,350

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.