ขาไป
โตเกียว ซัปโปโระ
จ., 24/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ซัปโปโระ วัน จันทร์, 24 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK113


1ชม. 45น.
13:00
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
14:45
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,656

GK121


1ชม. 45น.
20:45
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
22:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,656

GK115


1ชม. 50น.
14:05
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
15:55
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,656

GK117


1ชม. 50น.
16:30
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
18:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,656

GK119


1ชม. 50น.
18:10
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
20:00
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 6,656

GK105


1ชม. 45น.
07:50
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
09:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 7,166

MM561


1ชม. 50น.
06:45
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
08:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 7,269

MM563


1ชม. 50น.
07:45
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
09:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 7,269

MM575


1ชม. 50น.
15:20
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
17:10
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 7,269

MM577


1ชม. 50น.
16:55
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
18:45
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 7,269

MM565


1ชม. 50น.
09:05
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
10:55
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 8,074

MM567


1ชม. 50น.
10:10
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
12:00
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 8,074

MM573


1ชม. 50น.
14:25
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
16:15
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 8,074

GK109


1ชม. 50น.
11:00
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
12:50
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 9,005

NH4711


1ชม. 30น.
06:55
จ., 24/06

โตเกียว
HND
08:25
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4715


1ชม. 30น.
08:15
จ., 24/06

โตเกียว
HND
09:45
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4719


1ชม. 30น.
10:15
จ., 24/06

โตเกียว
HND
11:45
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4723


1ชม. 30น.
12:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
14:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4729


1ชม. 30น.
15:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
17:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4731


1ชม. 30น.
17:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
19:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4735


1ชม. 30น.
18:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
20:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4725


1ชม. 35น.
13:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
15:25
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4737


1ชม. 35น.
20:15
จ., 24/06

โตเกียว
HND
21:50
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4739


1ชม. 35น.
20:50
จ., 24/06

โตเกียว
HND
22:25
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

NH4743


1ชม. 35น.
21:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
23:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,449

JL501


1ชม. 30น.
06:40
จ., 24/06

โตเกียว
HND
08:10
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL503


1ชม. 30น.
07:20
จ., 24/06

โตเกียว
HND
08:50
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL521


1ชม. 30น.
15:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
17:00
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

NH987


1ชม. 30น.
06:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
08:00
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH51


1ชม. 30น.
07:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
08:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH53


1ชม. 30น.
08:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
09:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH69


1ชม. 30น.
15:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
16:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH77


1ชม. 30น.
19:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
20:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

JL505


1ชม. 35น.
08:15
จ., 24/06

โตเกียว
HND
09:50
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL507


1ชม. 35น.
08:55
จ., 24/06

โตเกียว
HND
10:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL511


1ชม. 35น.
10:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
12:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL513


1ชม. 35น.
11:20
จ., 24/06

โตเกียว
HND
12:55
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL515


1ชม. 35น.
12:35
จ., 24/06

โตเกียว
HND
14:10
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL517


1ชม. 35น.
13:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
15:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL519


1ชม. 35น.
14:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
16:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL523


1ชม. 35น.
16:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
18:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL525


1ชม. 35น.
17:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
19:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL527


1ชม. 35น.
18:40
จ., 24/06

โตเกียว
HND
20:15
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL529


1ชม. 35น.
19:45
จ., 24/06

โตเกียว
HND
21:20
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL599


1ชม. 35น.
20:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
22:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

JL531


1ชม. 35น.
20:40
จ., 24/06

โตเกียว
HND
22:15
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,671

NH55


1ชม. 35น.
09:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
10:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH65


1ชม. 35น.
13:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
14:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH67


1ชม. 35น.
14:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
15:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH71


1ชม. 35น.
16:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
17:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH73


1ชม. 35น.
17:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
18:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH75


1ชม. 35น.
18:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
19:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH79


1ชม. 35น.
20:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
21:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH81


1ชม. 35น.
20:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
22:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,772

NH2155


1ชม. 45น.
17:50
จ., 24/06

โตเกียว
NRT
19:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 17,711

NH4721


1ชม. 30น.
11:15
จ., 24/06

โตเกียว
HND
12:45
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 18,035

JL509


1ชม. 35น.
09:55
จ., 24/06

โตเกียว
HND
11:30
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 23,818

NH57


1ชม. 35น.
09:30
จ., 24/06

โตเกียว
HND
11:05
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,102

NH59


1ชม. 35น.
10:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
11:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,102

NH61


1ชม. 35น.
11:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
12:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,102

NH63


1ชม. 35น.
12:00
จ., 24/06

โตเกียว
HND
13:35
จ., 24/06

ซัปโปโระ
CTS
¥ 26,102

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.