Thsr

แนะนำ

รถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (THSR) เป็นผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงในไต้หวันที่เชื่อมต่อหนานกัง, ไทเป, บันเฉียว, เถาหยวน, ซินจู, เมียวลี่, ไทจง, ฉางชา, หยุนหลิน, ไท่หนานและซุยหยิง.

เส้นทาง

ชั้นโดยสาร

ชั้นที่นั่งต่อไปนี้มีให้บริการกับ THSR:

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

THSR เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร Business สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Standard สามารถทำได้

หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงการจอง กับ THSR กรุณาติดต่อเรา โดยทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อโดยตรงกับ THSR โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตั๋วที่ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

THSR ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร Business สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Standard สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจอง กับ THSR โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกการจองเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน (เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎค่าโดยสาร) ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึง 12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หลังจากเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อโดยตรงกับ THSR โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- 20 TWD + 100 TWD ต่อตั๋วถ้าดำเนินการ 12 ชั่วโมงหรือมากกว่า ก่อนออกเดินทาง
- ไม่มีการคืนเงิน หากดำเนินการในเวลาที่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

ไม่มีการคืนเงินสำหรับตั๋วที่ใช้เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์