ไม่ว่าคุณต้องการจะเดินทางไปที่ใดในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก หรือภาคใต้ รถโดยสารประจำทางในประเทศไทยให้บริการจากเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพฯ ไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การเดินทางด้วยรถโดยสารถือเป็นหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ เพราะทั้งประหยัดและสะดวกสบาย นอกจากนี้ เส้นทางการเดินรถยังเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ห่างจากเส้นทางรถไฟหรือสนามบิน

เราให้บริการจองตั๋วรถโดยสารประจำทางล่วงหน้ามากกว่า 50 สถานีทั่วประเทศที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯและจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญทั้งในจังหวัด เชียงใหม่,เชียงราย,น่าน,แพร่,สุโขทัยในภาคเหนือ หนองคาย,เลย,อุดรธานี,ขอนแก่น,บุรีรัมย์และอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยุธยาในภาคกลาง พัทยา และตราดในภาคตะวันออก รวมถึง หัวหิน,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ตและกระบี่ ในภาคใต้

เรายังให้บริการเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับกัมพูชา

หัวข้อ

  1. บริษัทรถโดยสารในประเทศไทย
  2. การเดินทางด้วยรถโดยสารในประเทศไทย
  3. วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

บริษัทรถโดยสารในประเทศไทย

บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนในประเทศไทย ให้บริการโดยยานพาหนะสองประเภท ได้แก่ รถบัสโดยสาร และ รถมินิแวน ผู้ให้บริการเดินรถรายใหญ่ ให้บริการโดยรถบัสปรับอากาศที่ทันสมัย ทั้งนี้ ทางเลือกของผู้โดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและความสะดวกสบาย หรือเส้นทางที่รถโดยสารหรือรถมินิแวนเข้าถึง

จองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

รถโดยสาร

รถโดยสารในประเทศไทยให้บริการคลอบคลุมเส้นทางทั้งระยะใกล้และไกล โดยเชื่อมโยงระหว่างสองจุดหมายหรือมากกว่า โดยให้บริการในช่วงเวลากลางวัน ทั้งนี้ ไม่มีบริการรถนอนในประเทศไทย

รถโดยสารทั่วไปที่ให้บริการในประเทศไทย เป็นรถโค้ชชั้นเดียวและสองชั้นพร้อมที่นั่งปรับเอนได้ โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณคันละ 30-40 คน

จองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

รถโดยสารส่วนใหญ่เป็นรถแบบปรับอากาศ โดยมีบริการน้ำดื่มและผ้าเย็นสำหรับผู้โดยสาร

จองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

รถมินิแวน

โดยปรกติ รถมินิแวนจะให้บริการในเส้นทางระยะใกล้ และวิ่งบริการในช่วงกลางวัน เชื่อมโยงจุดหมายภายในจังหวัด หรือระหว่างจังหวัดใกล้เคียง

รถมินิแวนที่นำมาใช้สำหรับบริการผู้โดยสาร ส่วนมากเป็นรถ Toyota Hiace โดยมีการปรับแต่งภายในห้องโดยสารด้วยที่นั่ง 3 แถวรองรับผู้โดยสารได้ 10 คน นอกจากนี้ ยังมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารอีกหนึ่งที่บริเวณด้านหน้าติดกับที่นั่งคนขับรถ

จองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

รถมินิแวนส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเข็มขัดนิรภัยเพื่อความสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

จองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

การเดินทางด้วยรถโดยสารในประเทศไทย

เครือข่ายทางหลวงในประเทศไทย มีระยะทางกว่า 70,000 กม. ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทางหลวงส่วนใหญ่เป็นถนนสองเลนและสี่เลนซึ่งอยู่ในสภาพดีสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย

ทางหลวงในประเทศไทย มีการจัดเป็นประเภท เช่นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค จังหวัด และเมืองสำคัญๆ นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองในภูมิภาคหรือจังหวัดเดียวกัน

ตัวเลขหลักแรกของหมายเลขทางหลวง แสดงถึงภูมิภาค เช่น 1 สำหรับภาคเหนือ, 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 3 สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก, 4 สำหรับภาคใต้ ส่วนตัวเลขในหลักต่อมาแสดงถึงการจัดประเภทของทางหลวง

  • - หมายเลขทางหลวงที่เป็นตัวเลขหลักเดี่ยว หมายถึงทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ กับภูมิภาคอื่นๆในประเทศ: ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงรายในภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และตราดในภาคตะวันออก และ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯและหาดใหญ่ในภาคใต้
  • - หมายเลขทางหลวงที่เป็นตัวเลขสองหลัก หมายถึงทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมภายในภูมิภาค เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เชื่อมต่อระหว่างอุดรธานีและนครพนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 เชื่อมระหว่างกระบี่และสุราษฎร์ธานีในภาคใต้
  • - หมายเลขทางหลวงที่เป็นตัวเลขสามหลัก หมายถึงทางหลวงแผ่นดินสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เชื่อมระหว่างเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เชื่อมระหว่างนครราชสีมาและจังหวัดเลย
  • - หมายเลขทางหลวงที่เป็นตัวเลขสี่หลัก หมายถึงทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภออื่นภายในจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, สุโขทัย, พิจิตร, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, และอุทัยธานี

เทือกเขาในภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, และ เชียงราย เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีสภาพภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยภูเขาและตั้งอยู่ใกล้กับประเทศพม่าและลาว โดยมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศและมีทิวทัศน์ของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอันงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันผ่อนคลาย และชื่นชมความสวยงามของวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย และตั้งแคมป์ เดินป่า หรือเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

หุบเขาลุ่มน้ำในภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน, ลำปาง, น่าน, พะเยา, แพร่, และ อุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาลุ่มน้ำในภาคเหนือ โดยจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอง มีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลากหลายแห่ง

จองตั๋วรถโดยสารไปแพร่

รถโดยสารไปแพร่

จองตั๋วรถโดยสารไปอุตรดิตถ์

รถโดยสารไปอุตรดิตถ์

ที่ราบภาคกลางตอนเหนือ

จังหวัดตากมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า โดยมีพื้นที่คลอบคลุมเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช, อุทยานแห่งชาติแม่เมย, และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเล สำหรับจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในอดีตของไทย มีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งยังคงอนุรักษ์ โบราณสถาน รวมถึงวัดและอนุสาวรีย์อันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของสยาม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน ถือเป็นประตูสู่ภาคเหนือของประเทศไทย

จองตั๋วรถโดยสารไปสุโขทัย

รถโดยสารไปสุโขทัย

จองตั๋วรถโดยสารไปกำแพงเพชร

รถโดยสารไปกำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและมีประชากรจำนวนมากถึงหนึ่งในสามของประเทศ ภาคอีสานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลาย ตั้งแต่วัดเก่าจากสมัยขอมโบราณ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังรอการค้นพบอยู่อีกหลายแห่ง อีสานนับเป็นจุดหมายที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและดึงดูดผู้ที่ต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ จุดหมายที่พลาดไม่ได้คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ยังคงอนุรักษ์โบราณสถานจากสมัยอาณาจักรเขมร นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เติบโตเร็วที่สุดในอีสาน และมีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าไหมคุณภาพดี และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย

อีสานตอนเหนือ

ภาคอีสานตอนเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด บึงกาฬ, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, และ กาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในหุบเขาลุ่มน้ำโขง อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเลย หรือข้ามชายแดนไปยังประเทศลาว

จองตั๋วรถโดยสารไปเลย

รถโดยสารไปเลย

จองตั๋วรถโดยสารไปอุดรธานี

รถโดยสารไปอุดรธานี

จองตั๋วรถโดยสารไปหนองคาย

รถโดยสารไปหนองคาย

อีสานตอนกลาง

อีสานตอนกลางประกอบด้วยจังหวัด ชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, และ อำนาจเจริญ ผู้มาเยือนสามารถเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่มน้ำชี

จองตั๋วรถโดยสารไปขอนแก่น

รถโดยสารไปขอนแก่น

อีสานตอนใต้

อีสานตอนใต้ ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, และ นครราชสีมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประทับใจกับศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมร ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

จองตั๋วรถโดยสารไปบุรีรัมย์

รถโดยสารไปบุรีรัมย์

จองตั๋วรถโดยสารไปสุรินทร์

รถโดยสารไปสุรินทร์

จองตั๋วรถโดยสารไปอุบลราชธานี

รถโดยสารไปอุบลราชธานี

ภาคกลาง

ภาคกลางของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ, ชัยนาท, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, กาญจนบุรีและราชบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ มีวัดและวังที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำและคลอง รวมถึงตลาดที่มีความคึกคัก โดยกรุงเทพฯ ถือเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมในภาคกลาง โดยมีรถโดยสารสาธารณะและรถมินิแวนให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีหลักได้แก่ มักกะสัน และหมอชิต ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเดินรถมีตัวแทนจำหน่ายตั๋วที่ตั้งอยู่บริเวณถนนข้าวสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

จองตั๋วรถโดยสารไปกรุงเทพฯ

รอบๆ กรุงเทพฯ

ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกทางท่องเที่ยวอยุธยาแบบเช้าไป-เย็นกลับ เที่ยวชมโบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หรือเลือกเดินทางไปเยือนกาญจนบุรี เที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

จองตั๋วรถโดยสารไปอยุธยา

รถโดยสารไปอยุธยา

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, และตราด

ชายฝั่งตะวันออก

ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนั้นมีรีสอร์ทชายทะเล และเกาะอันงดงามมากมาย โดยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ พัทยา, เกาะเสม็ด, และ เกาะช้าง ซึ่งมีหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส

ภาคใต้

ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, และตรัง

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนเหนือ

หัวหิน ตั้งอยู่บริเวณใจกลางชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวไทย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมแห่งหนึ่ง และเนื่องจากอยู่ไม่ไกลยากกรุงเทพฯ หัวหินจึงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัว

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ถือเป็นประตูสู่หมู่เกาะในอ่าวไทย ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก ที่มีทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนอันงดงามและพื้นที่ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์

ชายฝั่งอันดามัน

ชายฝั่งอันดามันเป็นที่ตั้งของจุดหมายปลายทางอันงดงามเหมือนดั่งภาพในโปสการ์ด มีภูเขาหินปูน หาดทรายขาว และหมู่เกาะที่สวยงามตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่จัง ระนอง, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, ตรัง, และ สตูล

จองตั๋วรถโดยสารไปตรัง

รถโดยสารไปตรัง

ชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในภาคใต้ของประเทศไทย

จองตั๋วรถโดยสารไปหาดใหญ่

รถโดยสารไปหาดใหญ่

จองตั๋วรถโดยสารไปนราธิวาส

รถโดยสารไปนราธิวาส

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

การจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทยสามารถทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว เพียงระบุการค้นหาเส้นทางรถโดยสารและวันที่ต้องการเดินทาง

เลือกเส้นทางเดินรถ

หลังทำการค้นหา เราจะนำเสนอผลการค้นหาทั้งหมดสำหรับแผนการเดินทางของคุณ

ผลการค้นหาจะแสดงบริการเดินรถโดยสารและมินิแวนจากผู้ให้บริการเดินรถรายต่างๆ ให้เลือกตารางเดินรถที่คุณสะดวกที่สุด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถโดยสารและราคาค่าโดยสาร ทั้งนี้บริษัทผู้ให้บริการเดินรถจะคิดอัตราค่าโดยสารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของรถโดยสาร

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

ระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้โดยสาร

จากนั้นกรุณาให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้โดยสาร และทำการเลือกที่นั่ง

Baolau รองรับการเลือกที่นั่งบนรถโดยสารและรถมินิแวนที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการบางราย ทั้งนี้ ในกรณีที่บนรถยังมีที่นั่งว่าง คุณสามารถทำการระบุที่นั่งที่ต้องการในระหว่างที่ทำการจองได้ โดยหมายเลขที่นั่งจะได้รับการยืนยันพร้อมกับการยืนยันตั๋ว หรือในกรณีอื่นๆ เราจะทำการเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดให้คุณ

โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะส่งการยืนยันตั๋วทางอีเมล

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกวิธีการชำระเงิน ทางเรายินดีรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างประเทศ และ พร้อมเพย์

ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและราคา จากนั้นกรุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจอง ก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการจองตามที่ระบุไว้

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

รับตั๋วทางอีเมล

เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจองของคุณจึงจะได้รับการดำเนินการ

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วและรายละเอียดการเดินทางพร้อมกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

คุณสามารถจัดการการจองของคุณผ่านทางเว็บไซด์และดาวน์โหลดตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีจองตั๋วรถโดยสารในประเทศไทย

วิธีใช้ตั๋วรถโดยสารประจำทางอีเล็กทรอนิกส์

สามารถใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขึ้นรถบัสหรือรับตั๋วรถบัสที่ห้องขายตั๋วก่อนขึ้นรถ

ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิมพ์สำเนาตั๋วหรือพกพาสำเนาตั๋วในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อแสดงต่อพนักงานก่อนขึ้นรถ


รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล

รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทางอีเมลในรุปแบบ PDF พร้อมปริ้นหรือเก็บไว้ในมือถือ


มาถึงสถานีตรงเวลา

มาถึงสถานีขนส่งก่อนเวลาออกดินทาง 60 นาที หากจำเป็นให้แสดงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่เคาเตอร์ขายตั๋วและรับตั๋วรถบัสของคุณ


ขึ้นรถบัส

ค้นหาจุดขึ้นรถบัสและแสดงตั๋วของคุณแก่พนักงานขับรถก่อนขึนรถบัส โปรดไปถึงให้ตรงเวลาเพื่อที่จะไม่พลาดรถบัส