แอร์อุบล
กรุงเทพฯ  
ออกจาก 0 รีวิว
แอร์อุบล คือบริษัทรถบัสไทยที่ให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในสี่เมืองหลักของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกภาคอีสาน

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

แอร์อุบล เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร VIP 32 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ แอร์อุบล เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

แอร์อุบล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร VIP 32 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ แอร์อุบล เป็นตั๋วแบบคืนเงินไม่ได้