แอร์อุดร
กรุงเทพฯ  
ออกจาก 0 รีวิว
แอร์อุดร คือบริษัทรถบัสไทยที่ให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกภาคอีสาน

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

แอร์อุดร เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร รถด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP 32 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ แอร์อุดร เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

แอร์อุดร ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร รถด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP 32 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ แอร์อุดร เป็นตั๋วแบบคืนเงินไม่ได้