กรีนบัส

แนะนำ

กรีนบัส คือบริษัทรถบัสไทยที่ให้บริการเส้นทางระหว่างเชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ ลำปาง แม่สาย แม่สอด น่าน พะเยา และแพร่ในภาคเหนือของไทย รวมไปถึงะภูเก็ตในภาคใต้ของไทย

เส้นทาง

ชั้นโดยสาร

ชั้นที่นั่งต่อไปนี้มีให้บริการกับ กรีนบัส:

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

กรีนบัส เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร รถบัสด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่งด้านหลัง ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่งด้านหน้า ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ กรีนบัส เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่ารถโดยสารของเรา:

กรีนบัส ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร รถบัสด่วน ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร VIP ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่งด้านหลัง ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร ที่นั่งด้านหน้า ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ กรีนบัส เป็นบัตรโดยสารแบบคืนเงินไม่ได้