รฟท
กรุงเทพฯ  
ออกจาก 537 รีวิว
การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการรถไฟในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพ อยุธยา เชียงใหม่ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี หัวหิน ชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ และสุไหงโกลก

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

รฟท เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร รถนอนชั้น 1 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนอนปรับอากาศชั้น 1 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนอนชั้น 2 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนอนปรับอากาศชั้น 2 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนั่งชั้น 2 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนั่งปรับอากาศชั้น 2 ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร รถนั่งชั้น 3 ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ รฟท เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.

สำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสาร รวมถึงข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมด รายละเอียดการเดินทาง ค่าโดยสาร หรือวันเดินทาง คุณต้องยกเลิกการจองที่มีอยู่ และทำการจองใหม่


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

รฟท ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร รถนอนชั้น 1 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนอนปรับอากาศชั้น 1 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนอนชั้น 2 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนอนปรับอากาศชั้น 2 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนั่งชั้น 2 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนั่งปรับอากาศชั้น 2 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร รถนั่งชั้น 3 สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจอง กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand) โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 1 วันก่อนออกเดินทาง

โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- 20% ของค่าโดยสาร (หรืออย่างน้อย 20 บาท) + 40/30/20 บาท + 100 บาทต่อตั๋ว หากดำเนินการ 4 วันก่อนออกเดินทาง
- 50% ของค่าโดยสาร (หรืออย่างน้อย 20 บาท) + 40/30/20 บาท + 100 บาทต่อตั๋ว หากดำเนินการ 1 ถึง 4 วันก่อนออกเดินทาง
- จะไม่มีการคืนเงินค่าตั๋ว ในกรณีที่ดำเนินการน้อยกว่า 1 วัน ก่อนออกเดินทาง