การรถไฟเวียดนาม
ฮานอย  
ออกจาก 663 รีวิว
Vietnam Railways is the state-owned railway operator in Vietnam, connecting Hanoi, Lao Cai, Hai Phong, Vinh, Dong Hoi, Hue, Da Nang, Quang Ngai, Quy Nhon, Nha Trang, Phan Thiet and Saigon.

ชั้นโดยสาร

นโยบายการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีผลใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

การรถไฟเวียดนาม เปลี่ยนเวลา/วันเดินทาง
ค่าโดยสาร Sleeper 4-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Sleeper 6-Berth ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Soft seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Hard seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร Supplementary seat ไม่สามารถทำได้
ค่าโดยสาร No seat ไม่สามารถทำได้

ตามนโยบายของ การรถไฟเวียดนาม, เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.

สำหรับการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสาร รวมถึงข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมด รายละเอียดการเดินทาง ค่าโดยสาร หรือวันเดินทาง คุณต้องยกเลิกการจองที่มีอยู่ และทำการจองใหม่


นโยบายการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยกเลิกดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับอัตราค่าโดยสารรถไฟของเรา:

การรถไฟเวียดนาม ยกเลิกก่อนออกเดินทาง
ค่าโดยสาร Sleeper 4-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Sleeper 6-Berth สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Soft seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Hard seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร Supplementary seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าโดยสาร No seat สามารถทำได้ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจองที่สถานีรถไฟ โปรดแสดงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์และขอรับการคืนเงินของคุณเป็นเงินสด ทางเลือกนี้ สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 4 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งดำเนินการได้จนถึงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- สำหรับตั๋วแบบมาตรฐาน (Standard Tickets) คิดเป็น 20% ของค่าตั๋ว
- สำหรับเส้นทาง Hanoi - Lao Cai และตั๋วสำหรับใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็น 50% ของค่าตั๋ว
- สำหรับตั๋วโปรโมชั่น (Promotion Tickets) จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับรถไฟ

หากคุณต้องการ ยกเลิกการจองทางออนไลน์ โปรดจัดการการจองของคุณและทำการขอยกเลิกเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืน ทางเลือกนี้สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการ และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

- สำหรับตั๋วแบบมาตรฐาน (Standard Tickets) คิดเป็น 20% ของค่าตั๋ว + 40,000 VND ต่อตั๋ว
- สำหรับเส้นทาง Hanoi - Lao Cai และตั๋วสำหรับใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดเป็น 50% ของค่าตั๋ว + 40,000 VND ต่อตั๋ว
- สำหรับตั๋วโปรโมชั่น (Promotion Tickets) จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับรถไฟ + 40,000 VND ต่อตั๋ว