Lượt đi
Bali Jakarta
T6, 29/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ sáu, 29 Tháng 1 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT41
13:50
T6, 29/01
14:40
T6, 29/01
1h 50m
580,380 Rp
JT43
19:30
T6, 29/01
20:20
T6, 29/01
1h 50m
580,380 Rp
JT23
14:55
T6, 29/01
16:00
T6, 29/01
2h 05m
580,380 Rp
JT29
11:50
T6, 29/01
12:45
T6, 29/01
1h 55m
631,590 Rp
JT6517
18:15
T6, 29/01
19:10
T6, 29/01
1h 55m
648,660 Rp
QZ7521
13:25
T6, 29/01
14:10
T6, 29/01
1h 45m
682,800 Rp
QZ7515
19:10
T6, 29/01
19:55
T6, 29/01
1h 45m
682,800 Rp
ID6051
13:35
T6, 29/01
14:30
T6, 29/01
1h 55m
665,730 Rp
QG691
17:00
T6, 29/01
17:55
T6, 29/01
1h 55m
665,730 Rp
ID6515
14:20
T6, 29/01
15:20
T6, 29/01
2h 00m
665,730 Rp
QG687
20:55
T6, 29/01
21:55
T6, 29/01
2h 00m
665,730 Rp
QZ7517
09:25
T6, 29/01
10:25
T6, 29/01
2h 00m
682,800 Rp
ID6503
10:50
T6, 29/01
11:45
T6, 29/01
1h 55m
751,080 Rp
QG193
07:20
T6, 29/01
08:10
T6, 29/01
1h 50m
785,220 Rp
QG197
17:10
T6, 29/01
18:05
T6, 29/01
1h 55m
785,220 Rp
QG681
11:10
T6, 29/01
12:10
T6, 29/01
2h 00m
802,290 Rp
QG685
20:00
T6, 29/01
21:00
T6, 29/01
2h 00m
802,290 Rp
GA407
12:00
T6, 29/01
12:55
T6, 29/01
1h 55m
1,758,210 Rp
GA417
18:20
T6, 29/01
19:15
T6, 29/01
1h 55m
1,758,210 Rp
GA653
17:50
T6, 29/01
18:50
T6, 29/01
2h 00m
1,758,210 Rp
GA421
19:40
T6, 29/01
20:40
T6, 29/01
2h 00m
1,758,210 Rp
GA401
07:00
T6, 29/01
08:05
T6, 29/01
2h 05m
1,758,210 Rp
GA411
15:35
T6, 29/01
16:40
T6, 29/01
2h 05m
1,758,210 Rp
GA439
16:05
T6, 29/01
17:25
T6, 29/01
2h 20m
1,758,210 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.