Lượt đi
Bali Jakarta
T3, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ ba, 10 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG683
18:05
T3, 10/08
19:05
T3, 10/08
2h 00m
661,883 Rp
JT11
07:00
T3, 10/08
07:55
T3, 10/08
1h 55m
678,855 Rp
QG197
14:30
T3, 10/08
15:25
T3, 10/08
1h 55m
712,797 Rp
JT31
11:10
T3, 10/08
12:05
T3, 10/08
1h 55m
831,597 Rp
QG691
14:40
T3, 10/08
15:35
T3, 10/08
1h 55m
848,569 Rp
QG681
11:20
T3, 10/08
12:20
T3, 10/08
2h 00m
848,569 Rp
ID6507
08:00
T3, 10/08
08:55
T3, 10/08
1h 55m
865,540 Rp
ID6060
12:25
T3, 10/08
13:20
T3, 10/08
1h 55m
865,540 Rp
ID6051
13:10
T3, 10/08
14:05
T3, 10/08
1h 55m
865,540 Rp
ID6515
13:15
T3, 10/08
14:10
T3, 10/08
1h 55m
865,540 Rp
ID6517
19:00
T3, 10/08
19:55
T3, 10/08
1h 55m
865,540 Rp
QG689
19:35
T3, 10/08
20:30
T3, 10/08
1h 55m
899,483 Rp
QG687
18:50
T3, 10/08
19:50
T3, 10/08
2h 00m
899,483 Rp
QZ7521
12:50
T3, 10/08
13:35
T3, 10/08
1h 45m
950,397 Rp
QZ7511
08:30
T3, 10/08
09:20
T3, 10/08
1h 50m
950,397 Rp
ID6501
09:30
T3, 10/08
10:25
T3, 10/08
1h 55m
950,397 Rp
QZ7527
16:35
T3, 10/08
17:30
T3, 10/08
1h 55m
950,397 Rp
QZ7531
15:05
T3, 10/08
16:05
T3, 10/08
2h 00m
950,397 Rp
GA417
18:40
T3, 10/08
19:35
T3, 10/08
1h 55m
1,866,851 Rp
GA407
12:00
T3, 10/08
13:00
T3, 10/08
2h 00m
1,866,851 Rp
GA409
13:30
T3, 10/08
14:35
T3, 10/08
2h 05m
1,866,851 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.