Lượt đi
Bali Jakarta
T6, 03/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ sáu, 03 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG194
13:00
T6, 03/12
14:00
T6, 03/12
2h 00m
881,142 Rp
QG9661
12:15
T6, 03/12
13:15
T6, 03/12
2h 00m
913,777 Rp
JT41
08:30
T6, 03/12
09:20
T6, 03/12
1h 50m
995,364 Rp
JT29
10:30
T6, 03/12
11:20
T6, 03/12
1h 50m
995,364 Rp
JT15
15:30
T6, 03/12
16:20
T6, 03/12
1h 50m
995,364 Rp
QG663
09:00
T6, 03/12
10:00
T6, 03/12
2h 00m
1,044,317 Rp
JT31
13:30
T6, 03/12
14:20
T6, 03/12
1h 50m
1,076,952 Rp
JT27
20:30
T6, 03/12
21:20
T6, 03/12
1h 50m
1,076,952 Rp
QG193
09:55
T6, 03/12
10:55
T6, 03/12
2h 00m
1,109,586 Rp
JT43
18:30
T6, 03/12
19:20
T6, 03/12
1h 50m
1,158,538 Rp
QZ7511
11:50
T6, 03/12
12:35
T6, 03/12
1h 45m
1,191,173 Rp
QZ7521
10:50
T6, 03/12
11:40
T6, 03/12
1h 50m
1,191,173 Rp
QG691
14:40
T6, 03/12
15:35
T6, 03/12
1h 55m
1,191,173 Rp
QG689
19:45
T6, 03/12
20:45
T6, 03/12
2h 00m
1,191,173 Rp
ID7308
13:50
T6, 03/12
14:40
T6, 03/12
1h 50m
1,223,808 Rp
ID6060
07:00
T6, 03/12
07:50
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
ID6501
08:00
T6, 03/12
08:50
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
ID6051
09:00
T6, 03/12
09:50
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
ID8051
10:20
T6, 03/12
11:10
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
ID6505
12:00
T6, 03/12
12:50
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
ID8517
17:20
T6, 03/12
18:10
T6, 03/12
1h 50m
1,240,126 Rp
QG197
18:30
T6, 03/12
19:25
T6, 03/12
1h 55m
1,256,443 Rp
QZ7531
14:55
T6, 03/12
15:40
T6, 03/12
1h 45m
1,305,396 Rp
QG681
11:20
T6, 03/12
12:20
T6, 03/12
2h 00m
1,289,078 Rp
QG685
13:10
T6, 03/12
14:10
T6, 03/12
2h 00m
1,289,078 Rp
QG683
18:05
T6, 03/12
19:05
T6, 03/12
2h 00m
1,289,078 Rp
ID6515
11:00
T6, 03/12
11:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID6517
13:00
T6, 03/12
13:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID6513
14:00
T6, 03/12
14:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID8501
15:00
T6, 03/12
15:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID6507
16:00
T6, 03/12
16:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID8519
18:00
T6, 03/12
18:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID8513
19:00
T6, 03/12
19:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
ID6519
20:00
T6, 03/12
20:50
T6, 03/12
1h 50m
1,321,713 Rp
QZ7533
15:25
T6, 03/12
16:10
T6, 03/12
1h 45m
1,419,618 Rp
QZ7527
17:35
T6, 03/12
18:20
T6, 03/12
1h 45m
1,419,618 Rp
GA417
18:40
T6, 03/12
19:45
T6, 03/12
2h 05m
1,909,141 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.