Lượt đi
Bali Jakarta
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT11
07:00
T2, 17/08
07:50
T2, 17/08
1h 50m
1,120,428 đ
JT41
14:00
T2, 17/08
14:50
T2, 17/08
1h 50m
1,257,066 đ
QG685
19:00
T2, 17/08
19:50
T2, 17/08
1h 50m
1,257,066 đ
JT8051
08:00
T2, 17/08
08:55
T2, 17/08
1h 55m
1,257,066 đ
QG195
12:15
T2, 17/08
13:10
T2, 17/08
1h 55m
1,260,446 đ
QG681
16:00
T2, 17/08
17:00
T2, 17/08
2h 00m
1,257,066 đ
QG683
17:50
T2, 17/08
18:55
T2, 17/08
2h 05m
1,257,066 đ
JT6519
19:30
T2, 17/08
20:20
T2, 17/08
1h 50m
1,503,013 đ
JT8517
18:00
T2, 17/08
18:55
T2, 17/08
1h 55m
1,503,013 đ
QZ7511
08:30
T2, 17/08
09:15
T2, 17/08
1h 45m
1,557,668 đ
QZ7517
09:35
T2, 17/08
10:20
T2, 17/08
1h 45m
1,557,668 đ
QZ7521
12:50
T2, 17/08
13:35
T2, 17/08
1h 45m
1,557,668 đ
JT6501
10:30
T2, 17/08
11:20
T2, 17/08
1h 50m
1,639,651 đ
JT8501
11:30
T2, 17/08
12:20
T2, 17/08
1h 50m
1,639,651 đ
QZ7515
18:50
T2, 17/08
19:35
T2, 17/08
1h 45m
2,022,236 đ
QZ7519
22:35
T2, 17/08
23:20
T2, 17/08
1h 45m
2,022,236 đ
QZ7523
16:00
T2, 17/08
16:45
T2, 17/08
1h 45m
2,186,201 đ
QZ7527
16:35
T2, 17/08
17:20
T2, 17/08
1h 45m
2,186,201 đ
QZ7533
17:15
T2, 17/08
18:00
T2, 17/08
1h 45m
2,186,201 đ
JT6513
15:30
T2, 17/08
16:10
T2, 17/08
1h 40m
2,268,183 đ
JT8505
16:30
T2, 17/08
17:25
T2, 17/08
1h 55m
2,268,183 đ
JT6505
17:00
T2, 17/08
17:55
T2, 17/08
1h 55m
2,268,183 đ
QZ7531
15:10
T2, 17/08
15:55
T2, 17/08
1h 45m
2,459,476 đ
GA409
13:30
T2, 17/08
14:25
T2, 17/08
1h 55m
2,814,734 đ
GA411
15:35
T2, 17/08
16:40
T2, 17/08
2h 05m
2,814,734 đ
GA439
16:05
T2, 17/08
17:10
T2, 17/08
2h 05m
2,814,734 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.