ขาไป
บาหลี จาการ์ต้า
พ., 07/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ต้า วัน พุธ, 07 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JT39


1ชม. 45น.
07:00
พ., 07/06

บาหลี
DPS
07:45
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT33


1ชม. 45น.
08:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
09:15
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT35


1ชม. 45น.
09:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
10:15
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT29


1ชม. 45น.
10:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
11:15
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT27


1ชม. 45น.
20:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
21:15
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT25


1ชม. 50น.
12:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
13:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT31


1ชม. 50น.
13:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
14:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT23


1ชม. 50น.
14:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
15:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT15


1ชม. 50น.
15:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
16:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT41


1ชม. 50น.
16:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
17:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT21


1ชม. 50น.
17:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
18:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

JT43


1ชม. 50น.
19:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
20:20
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
790,773 Rp

GA407


1ชม. 55น.
12:00
พ., 07/06

บาหลี
DPS
12:55
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
2,114,107 Rp

GA409


2ชม. 00น.
13:45
พ., 07/06

บาหลี
DPS
14:45
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
2,114,107 Rp

GA411


2ชม. 00น.
15:35
พ., 07/06

บาหลี
DPS
16:35
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
2,114,107 Rp

GA419


2ชม. 05น.
17:20
พ., 07/06

บาหลี
DPS
18:25
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
2,114,107 Rp

GA417


2ชม. 10น.
18:40
พ., 07/06

บาหลี
DPS
19:50
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
2,114,107 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.