Lượt đi
Bali Jakarta
T2, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ hai, 10 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QZ7531
15:10
T2, 10/08
15:55
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QZ7523
16:00
T2, 10/08
16:45
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QZ7527
16:35
T2, 10/08
17:20
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QZ7533
17:15
T2, 10/08
18:00
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QZ7515
18:50
T2, 10/08
19:35
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QZ7519
22:35
T2, 10/08
23:20
T2, 10/08
1h 45m
1,362,375 đ
QG195
12:15
T2, 10/08
13:10
T2, 10/08
1h 55m
1,363,940 đ
QG685
19:00
T2, 10/08
19:50
T2, 10/08
1h 50m
1,389,623 đ
QG681
16:00
T2, 10/08
17:00
T2, 10/08
2h 00m
1,389,623 đ
JT6513
15:30
T2, 10/08
16:10
T2, 10/08
1h 40m
1,498,613 đ
JT6501
10:30
T2, 10/08
11:20
T2, 10/08
1h 50m
1,498,613 đ
JT8051
08:00
T2, 10/08
08:55
T2, 10/08
1h 55m
1,498,613 đ
JT8513
16:00
T2, 10/08
16:55
T2, 10/08
1h 55m
1,498,613 đ
JT8505
16:30
T2, 10/08
17:25
T2, 10/08
1h 55m
1,498,613 đ
JT6505
17:00
T2, 10/08
17:55
T2, 10/08
1h 55m
1,498,613 đ
JT8517
18:00
T2, 10/08
18:55
T2, 10/08
1h 55m
1,498,613 đ
JT8501
11:30
T2, 10/08
12:20
T2, 10/08
1h 50m
1,634,850 đ
JT6051
07:00
T2, 10/08
07:55
T2, 10/08
1h 55m
1,634,850 đ
QZ7511
08:30
T2, 10/08
09:15
T2, 10/08
1h 45m
1,771,088 đ
QZ7517
09:35
T2, 10/08
10:20
T2, 10/08
1h 45m
1,771,088 đ
QZ7521
12:50
T2, 10/08
13:35
T2, 10/08
1h 45m
1,771,088 đ
GA409
13:30
T2, 10/08
14:25
T2, 10/08
1h 55m
2,779,245 đ
GA411
15:35
T2, 10/08
16:40
T2, 10/08
2h 05m
2,779,245 đ
GA439
16:05
T2, 10/08
17:10
T2, 10/08
2h 05m
2,779,245 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.