Lượt đi
Bali Jakarta
T7, 25/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT11
08:30
T7, 25/09
09:25
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT29
10:30
T7, 25/09
11:25
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT31
11:30
T7, 25/09
12:25
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT41
13:40
T7, 25/09
14:35
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
QG689
17:05
T7, 25/09
18:00
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT27
17:30
T7, 25/09
18:25
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT15
18:50
T7, 25/09
19:45
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
JT43
19:30
T7, 25/09
20:25
T7, 25/09
1h 55m
683,920 Rp
QG681
11:20
T7, 25/09
12:20
T7, 25/09
2h 00m
683,920 Rp
QG691
14:40
T7, 25/09
15:40
T7, 25/09
2h 00m
683,920 Rp
QG683
18:05
T7, 25/09
19:05
T7, 25/09
2h 00m
683,920 Rp
QG687
19:45
T7, 25/09
20:45
T7, 25/09
2h 00m
683,920 Rp
ID6060
07:00
T7, 25/09
07:55
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6501
09:00
T7, 25/09
09:55
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6051
12:30
T7, 25/09
13:25
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6515
13:15
T7, 25/09
14:10
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6513
14:00
T7, 25/09
14:55
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6505
15:00
T7, 25/09
15:55
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6517
16:00
T7, 25/09
16:55
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
ID6519
18:20
T7, 25/09
19:15
T7, 25/09
1h 55m
867,411 Rp
QG197
14:00
T7, 25/09
14:55
T7, 25/09
1h 55m
917,453 Rp
GA407
12:00
T7, 25/09
13:00
T7, 25/09
2h 00m
1,834,907 Rp
GA417
18:40
T7, 25/09
19:35
T7, 25/09
1h 55m
1,901,630 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.