Lượt đi
Bali Jakarta
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
ID6509
17:30
T2, 01/02
18:20
T2, 01/02
1h 50m
597,489 Rp
JT35
07:40
T2, 01/02
08:30
T2, 01/02
1h 50m
631,631 Rp
JT31
12:25
T2, 01/02
13:15
T2, 01/02
1h 50m
631,631 Rp
JT41
13:50
T2, 01/02
14:40
T2, 01/02
1h 50m
631,631 Rp
JT43
19:30
T2, 01/02
20:20
T2, 01/02
1h 50m
631,631 Rp
JT29
11:50
T2, 01/02
12:45
T2, 01/02
1h 55m
631,631 Rp
JT15
17:00
T2, 01/02
17:55
T2, 01/02
1h 55m
631,631 Rp
JT23
14:55
T2, 01/02
16:00
T2, 01/02
2h 05m
631,631 Rp
QG197
17:10
T2, 01/02
18:05
T2, 01/02
1h 55m
665,774 Rp
QG689
22:40
T2, 01/02
23:35
T2, 01/02
1h 55m
665,774 Rp
QG663
09:30
T2, 01/02
10:30
T2, 01/02
2h 00m
665,774 Rp
QG681
11:10
T2, 01/02
12:10
T2, 01/02
2h 00m
665,774 Rp
QG685
18:00
T2, 01/02
19:00
T2, 01/02
2h 00m
665,774 Rp
QG683
19:10
T2, 01/02
20:10
T2, 01/02
2h 00m
665,774 Rp
QG687
20:15
T2, 01/02
21:15
T2, 01/02
2h 00m
665,774 Rp
QZ7531
15:05
T2, 01/02
16:00
T2, 01/02
1h 55m
682,844 Rp
QZ7527
16:30
T2, 01/02
17:25
T2, 01/02
1h 55m
682,844 Rp
QZ7521
12:50
T2, 01/02
13:50
T2, 01/02
2h 00m
682,844 Rp
QZ7515
18:45
T2, 01/02
19:45
T2, 01/02
2h 00m
682,844 Rp
ID6513
15:30
T2, 01/02
16:10
T2, 01/02
1h 40m
751,129 Rp
ID6501
09:30
T2, 01/02
10:20
T2, 01/02
1h 50m
751,129 Rp
ID6503
10:50
T2, 01/02
11:45
T2, 01/02
1h 55m
751,129 Rp
ID6051
13:35
T2, 01/02
14:30
T2, 01/02
1h 55m
751,129 Rp
ID6517
18:15
T2, 01/02
19:10
T2, 01/02
1h 55m
751,129 Rp
ID6515
14:20
T2, 01/02
15:20
T2, 01/02
2h 00m
990,125 Rp
GA417
18:20
T2, 01/02
19:15
T2, 01/02
1h 55m
1,758,325 Rp
GA401
07:00
T2, 01/02
08:05
T2, 01/02
2h 05m
1,741,253 Rp
GA411
15:35
T2, 01/02
16:40
T2, 01/02
2h 05m
1,758,325 Rp
GA413
20:40
T2, 01/02
22:00
T2, 01/02
2h 20m
1,758,325 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.