Lượt đi
Bali Jakarta
T4, 14/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ tư, 14 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
JT39


1h 45m
07:00
T4, 14/06

BALI
DPS
07:45
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT33


1h 45m
08:30
T4, 14/06

BALI
DPS
09:15
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT35


1h 45m
09:30
T4, 14/06

BALI
DPS
10:15
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT29


1h 45m
10:30
T4, 14/06

BALI
DPS
11:15
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT27


1h 45m
20:30
T4, 14/06

BALI
DPS
21:15
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT25


1h 50m
12:30
T4, 14/06

BALI
DPS
13:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT31


1h 50m
13:30
T4, 14/06

BALI
DPS
14:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT23


1h 50m
14:30
T4, 14/06

BALI
DPS
15:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT15


1h 50m
15:30
T4, 14/06

BALI
DPS
16:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT41


1h 50m
16:30
T4, 14/06

BALI
DPS
17:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT21


1h 50m
17:30
T4, 14/06

BALI
DPS
18:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

JT43


1h 50m
19:30
T4, 14/06

BALI
DPS
20:20
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
784,582 Rp

GA407


1h 55m
12:00
T4, 14/06

BALI
DPS
12:55
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,097,556 Rp

GA401


2h 00m
07:00
T4, 14/06

BALI
DPS
08:00
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,097,556 Rp

GA409


2h 00m
13:45
T4, 14/06

BALI
DPS
14:45
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,097,556 Rp

GA419


2h 05m
17:20
T4, 14/06

BALI
DPS
18:25
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,097,556 Rp

GA417


2h 10m
18:40
T4, 14/06

BALI
DPS
19:50
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,097,556 Rp

GA411


2h 00m
15:35
T4, 14/06

BALI
DPS
16:35
T4, 14/06

JAKARTA
CGK
2,129,580 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.