Lượt đi
Bali Jakarta
CN, 30/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
QZ813


1h 50m
07:05
CN, 30/06

BALI
DPS
07:55
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,339,778 Rp

QZ811


1h 55m
23:20
CN, 30/06

BALI
DPS
00:15
T2, 01/07

JAKARTA
CGK
1,339,778 Rp

QZ801


1h 50m
08:15
CN, 30/06

BALI
DPS
09:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,409,700 Rp

ID7310


1h 50m
19:25
CN, 30/06

BALI
DPS
20:15
CN, 30/06

JAKARTA
HLP
1,480,902 Rp

QZ803


1h 55m
09:35
CN, 30/06

BALI
DPS
10:30
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,472,854 Rp

QZ817


1h 55m
22:05
CN, 30/06

BALI
DPS
23:00
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,472,854 Rp

QZ805


1h 50m
12:55
CN, 30/06

BALI
DPS
13:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,563,075 Rp

QZ815


1h 50m
16:20
CN, 30/06

BALI
DPS
17:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,563,075 Rp

QZ807


1h 55m
15:35
CN, 30/06

BALI
DPS
16:30
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,563,075 Rp

QZ809


1h 55m
18:55
CN, 30/06

BALI
DPS
19:50
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,563,075 Rp

QG195


1h 50m
15:25
CN, 30/06

BALI
DPS
16:15
CN, 30/06

JAKARTA
HLP
1,626,229 Rp

QG197


1h 55m
19:15
CN, 30/06

BALI
DPS
20:10
CN, 30/06

JAKARTA
HLP
1,626,229 Rp

QG667


1h 50m
12:15
CN, 30/06

BALI
DPS
13:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG663


1h 55m
07:20
CN, 30/06

BALI
DPS
08:15
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG689


1h 55m
15:50
CN, 30/06

BALI
DPS
16:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG691


1h 55m
21:10
CN, 30/06

BALI
DPS
22:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG683


2h 00m
13:55
CN, 30/06

BALI
DPS
14:55
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG685


2h 00m
14:50
CN, 30/06

BALI
DPS
15:50
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

QG687


2h 00m
19:00
CN, 30/06

BALI
DPS
20:00
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,646,529 Rp

ID6511


1h 55m
20:00
CN, 30/06

BALI
DPS
20:55
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,661,295 Rp

ID7308


1h 50m
13:40
CN, 30/06

BALI
DPS
14:30
CN, 30/06

JAKARTA
HLP
1,722,125 Rp

GA407


1h 55m
12:00
CN, 30/06

BALI
DPS
12:55
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA415


1h 55m
19:10
CN, 30/06

BALI
DPS
20:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA401


2h 00m
07:00
CN, 30/06

BALI
DPS
08:00
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA409


2h 00m
13:45
CN, 30/06

BALI
DPS
14:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA417


2h 00m
18:40
CN, 30/06

BALI
DPS
19:40
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA425


2h 00m
20:15
CN, 30/06

BALI
DPS
21:15
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA427


2h 05m
14:45
CN, 30/06

BALI
DPS
15:50
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA411


2h 05m
15:55
CN, 30/06

BALI
DPS
17:00
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA419


2h 05m
17:25
CN, 30/06

BALI
DPS
18:30
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA421


2h 05m
19:15
CN, 30/06

BALI
DPS
20:20
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

GA403


2h 10m
19:45
CN, 30/06

BALI
DPS
20:55
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
1,860,566 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.