Lượt đi
Bali Jakarta
T7, 17/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ bảy, 17 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT11
07:00
T7, 17/04
07:40
T7, 17/04
1h 40m
694,137 Rp
QZ7521
13:30
T7, 17/04
14:15
T7, 17/04
1h 45m
694,137 Rp
QZ7531
16:05
T7, 17/04
16:50
T7, 17/04
1h 45m
694,137 Rp
QZ7515
19:30
T7, 17/04
20:15
T7, 17/04
1h 45m
694,137 Rp
QZ7511
10:20
T7, 17/04
11:10
T7, 17/04
1h 50m
694,137 Rp
JT31
11:00
T7, 17/04
11:50
T7, 17/04
1h 50m
694,137 Rp
QZ7527
19:00
T7, 17/04
19:50
T7, 17/04
1h 50m
694,137 Rp
JT43
19:30
T7, 17/04
20:20
T7, 17/04
1h 50m
694,137 Rp
QG691
14:40
T7, 17/04
15:35
T7, 17/04
1h 55m
694,137 Rp
QG689
19:35
T7, 17/04
20:30
T7, 17/04
1h 55m
694,137 Rp
QG663
09:30
T7, 17/04
10:30
T7, 17/04
2h 00m
694,137 Rp
QG681
11:20
T7, 17/04
12:20
T7, 17/04
2h 00m
694,137 Rp
QG685
13:10
T7, 17/04
14:10
T7, 17/04
2h 00m
694,137 Rp
QG683
18:25
T7, 17/04
19:25
T7, 17/04
2h 00m
694,137 Rp
ID6507
08:00
T7, 17/04
08:50
T7, 17/04
1h 50m
780,905 Rp
ID6501
09:30
T7, 17/04
10:20
T7, 17/04
1h 50m
780,905 Rp
ID6517
18:15
T7, 17/04
19:10
T7, 17/04
1h 55m
780,905 Rp
ID6513
15:30
T7, 17/04
16:10
T7, 17/04
1h 40m
815,611 Rp
ID6060
16:30
T7, 17/04
17:10
T7, 17/04
1h 40m
815,611 Rp
ID6515
13:50
T7, 17/04
14:40
T7, 17/04
1h 50m
815,611 Rp
ID6505
17:10
T7, 17/04
18:05
T7, 17/04
1h 55m
815,611 Rp
QG197
14:30
T7, 17/04
15:25
T7, 17/04
1h 55m
885,025 Rp
GA417
13:00
T7, 17/04
13:55
T7, 17/04
1h 55m
1,804,758 Rp
GA407
12:00
T7, 17/04
13:00
T7, 17/04
2h 00m
1,804,758 Rp
GA419
18:20
T7, 17/04
19:20
T7, 17/04
2h 00m
1,804,758 Rp
GA411
15:35
T7, 17/04
16:40
T7, 17/04
2h 05m
1,804,758 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.