Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ300
06:15
T2, 01/11
07:45
T2, 01/11
1h 30m
790 ฿
VZ308
16:10
T2, 01/11
17:40
T2, 01/11
1h 30m
790 ฿
VZ310
18:00
T2, 01/11
19:30
T2, 01/11
1h 30m
790 ฿
VZ316
21:15
T2, 01/11
22:45
T2, 01/11
1h 30m
790 ฿
VZ302
08:20
T2, 01/11
09:50
T2, 01/11
1h 30m
899 ฿
VZ2300
13:25
T2, 01/11
14:55
T2, 01/11
1h 30m
899 ฿
SL768
15:50
T2, 01/11
17:15
T2, 01/11
1h 25m
1,196 ฿
SL762
18:30
T2, 01/11
19:55
T2, 01/11
1h 25m
1,196 ฿
WE211
17:30
T2, 01/11
18:55
T2, 01/11
1h 25m
1,235 ฿
DD520
07:30
T2, 01/11
08:50
T2, 01/11
1h 20m
1,274 ฿
DD524
13:40
T2, 01/11
15:00
T2, 01/11
1h 20m
1,274 ฿
WE217
17:00
T2, 01/11
18:30
T2, 01/11
1h 30m
1,235 ฿
TG2201
07:45
T2, 01/11
09:10
T2, 01/11
1h 25m
1,505 ฿
WE203
08:10
T2, 01/11
09:35
T2, 01/11
1h 25m
1,505 ฿
TG2281
11:55
T2, 01/11
13:20
T2, 01/11
1h 25m
1,505 ฿
TG2215
14:15
T2, 01/11
15:40
T2, 01/11
1h 25m
1,505 ฿
PG277
17:30
T2, 01/11
19:00
T2, 01/11
1h 30m
1,621 ฿
FD3037
08:50
T2, 01/11
10:15
T2, 01/11
1h 25m
1,659 ฿
FD3005
12:45
T2, 01/11
14:10
T2, 01/11
1h 25m
1,659 ฿
FD3029
09:45
T2, 01/11
11:15
T2, 01/11
1h 30m
1,659 ฿
FD3021
14:20
T2, 01/11
15:50
T2, 01/11
1h 30m
1,659 ฿
FD3017
15:25
T2, 01/11
16:55
T2, 01/11
1h 30m
1,659 ฿
FD3009
17:55
T2, 01/11
19:25
T2, 01/11
1h 30m
1,659 ฿
FD4112
15:55
T2, 01/11
17:30
T2, 01/11
1h 35m
1,659 ฿
TG2285
09:25
T2, 01/11
10:55
T2, 01/11
1h 30m
1,891 ฿
PG271
08:05
T2, 01/11
09:35
T2, 01/11
1h 30m
1,930 ฿
PG273
12:45
T2, 01/11
14:15
T2, 01/11
1h 30m
1,930 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.