Lượt đi
Băng Cốc Phuket
CN, 23/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Chủ nhật, 23 Tháng 2 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FD3013
21:05
CN, 23/02
22:05
CN, 23/02
1h 00m 705,714 đ
FD3015
21:15
CN, 23/02
22:40
CN, 23/02
1h 25m 705,714 đ
FD3023
22:00
CN, 23/02
23:25
CN, 23/02
1h 25m 705,714 đ
FD3031
19:55
CN, 23/02
21:10
CN, 23/02
1h 15m 780,044 đ
FD3037
07:50
CN, 23/02
09:15
CN, 23/02
1h 25m 780,044 đ
FD3005
12:45
CN, 23/02
14:10
CN, 23/02
1h 25m 1,048,633 đ
FD3091
11:20
CN, 23/02
12:50
CN, 23/02
1h 30m 1,048,633 đ
FD3025
13:30
CN, 23/02
15:00
CN, 23/02
1h 30m 1,048,633 đ
FD3021
14:20
CN, 23/02
15:50
CN, 23/02
1h 30m 1,048,633 đ
FD3017
15:20
CN, 23/02
16:50
CN, 23/02
1h 30m 1,048,633 đ
FD3027
18:20
CN, 23/02
19:50
CN, 23/02
1h 30m 1,048,633 đ
20:00
CN, 23/02
11:00
T2, 24/02
15h 00m 669,160 đ
16:00
CN, 23/02
08:30
T2, 24/02
16h 30m 631,984 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.