Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SL754
07:45
T2, 17/08
09:10
T2, 17/08
1h 25m
817,555 đ
SL770
13:35
T2, 17/08
15:00
T2, 17/08
1h 25m
817,555 đ
SL756
18:55
T2, 17/08
20:25
T2, 17/08
1h 30m
817,555 đ
DD7502
09:30
T2, 17/08
10:50
T2, 17/08
1h 20m
899,311 đ
DD7514
15:05
T2, 17/08
16:25
T2, 17/08
1h 20m
899,311 đ
FD3029
07:35
T2, 17/08
08:55
T2, 17/08
1h 20m
1,117,326 đ
FD3001
09:10
T2, 17/08
10:30
T2, 17/08
1h 20m
1,117,326 đ
FD3091
10:35
T2, 17/08
11:55
T2, 17/08
1h 20m
1,117,326 đ
FD3005
12:45
T2, 17/08
14:05
T2, 17/08
1h 20m
1,117,326 đ
FD3017
11:30
T2, 17/08
12:55
T2, 17/08
1h 25m
1,117,326 đ
FD3007
14:20
T2, 17/08
15:45
T2, 17/08
1h 25m
1,117,326 đ
FD3021
16:05
T2, 17/08
17:30
T2, 17/08
1h 25m
1,117,326 đ
FD3027
18:20
T2, 17/08
19:45
T2, 17/08
1h 25m
1,117,326 đ
FD3011
19:50
T2, 17/08
21:15
T2, 17/08
1h 25m
1,117,326 đ
SL778
20:30
T2, 17/08
21:55
T2, 17/08
1h 25m
1,853,125 đ
20:00
T2, 17/08
13:00
T3, 18/08
17h 00m
Chưa mở bán

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.