Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T6, 06/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
WE201
07:40
T6, 06/08
09:05
T6, 06/08
1h 25m
1,171 ฿
WE281
10:20
T6, 06/08
11:45
T6, 06/08
1h 25m
1,171 ฿
DD534
18:40
T6, 06/08
19:55
T6, 06/08
1h 15m
2,966 ฿
DD10
09:30
T6, 06/08
10:50
T6, 06/08
1h 20m
2,966 ฿
DD526
11:25
T6, 06/08
12:45
T6, 06/08
1h 20m
2,966 ฿
DD528
13:35
T6, 06/08
14:55
T6, 06/08
1h 20m
2,966 ฿
DD18
15:05
T6, 06/08
16:25
T6, 06/08
1h 20m
2,966 ฿
06:40
T6, 06/08
20:55
T6, 06/08
14h 15m
701 ฿
15:30
T6, 06/08
05:45
T7, 07/08
14h 15m
701 ฿
17:30
T6, 06/08
07:45
T7, 07/08
14h 15m
701 ฿
18:30
T6, 06/08
08:45
T7, 07/08
14h 15m
701 ฿
20:30
T6, 06/08
10:45
T7, 07/08
14h 15m
1,090 ฿
19:00
T6, 06/08
13:00
T7, 07/08
18h 00m
Tạm dừng

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.