Lượt đi
Băng Cốc Phuket
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
DD10
09:30
CN, 18/04
10:50
CN, 18/04
1h 20m
1,314 ฿
DD526
11:25
CN, 18/04
12:45
CN, 18/04
1h 20m
1,314 ฿
DD18
15:05
CN, 18/04
16:25
CN, 18/04
1h 20m
1,314 ฿
DD5508
17:00
CN, 18/04
18:20
CN, 18/04
1h 20m
1,314 ฿
FD3025
11:35
CN, 18/04
12:55
CN, 18/04
1h 20m
1,727 ฿
FD3013
20:35
CN, 18/04
21:55
CN, 18/04
1h 20m
1,727 ฿
FD4114
20:45
CN, 18/04
22:15
CN, 18/04
1h 30m
1,690 ฿
FD3029
07:35
CN, 18/04
09:00
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3091
10:00
CN, 18/04
11:25
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3005
12:50
CN, 18/04
14:15
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3017
15:20
CN, 18/04
16:45
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3021
16:30
CN, 18/04
17:55
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3027
17:50
CN, 18/04
19:15
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3011
19:35
CN, 18/04
21:00
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD3023
21:40
CN, 18/04
23:05
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD4122
14:15
CN, 18/04
15:50
CN, 18/04
1h 35m
1,690 ฿
FD4112
08:30
CN, 18/04
10:10
CN, 18/04
1h 40m
1,690 ฿
FD3037
08:00
CN, 18/04
09:15
CN, 18/04
1h 15m
1,915 ฿
TG2215
14:05
CN, 18/04
15:25
CN, 18/04
1h 20m
2,911 ฿
TG2217
16:45
CN, 18/04
18:05
CN, 18/04
1h 20m
2,911 ฿
TG2287
19:10
CN, 18/04
20:30
CN, 18/04
1h 20m
2,911 ฿
TG2283
13:15
CN, 18/04
14:40
CN, 18/04
1h 25m
2,911 ฿
TG2787
17:50
CN, 18/04
19:15
CN, 18/04
1h 25m
2,911 ฿
TG2785
09:00
CN, 18/04
10:20
CN, 18/04
1h 20m
3,016 ฿
TG2777
11:00
CN, 18/04
12:25
CN, 18/04
1h 25m
3,016 ฿
TG2285
12:30
CN, 18/04
13:55
CN, 18/04
1h 25m
3,016 ฿
TG2203
08:30
CN, 18/04
09:55
CN, 18/04
1h 25m
3,117 ฿
TG2281
10:20
CN, 18/04
11:45
CN, 18/04
1h 25m
3,117 ฿
06:40
CN, 18/04
20:55
CN, 18/04
14h 15m
701 ฿
15:30
CN, 18/04
05:45
T2, 19/04
14h 15m
701 ฿
18:30
CN, 18/04
08:45
T2, 19/04
14h 15m
701 ฿
TG2201
07:40
CN, 18/04
09:05
CN, 18/04
1h 25m
4,328 ฿
17:30
CN, 18/04
07:45
T2, 19/04
14h 15m
1,090 ฿
17:40
CN, 18/04
07:55
T2, 19/04
14h 15m
1,090 ฿
19:00
CN, 18/04
13:00
T2, 19/04
18h 00m
1,000 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.