ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
จ., 28/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน จันทร์, 28 กันยายน 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
FD4112
14:10
จ., 28/09
15:40
จ., 28/09
1ชม. 30นาที
903 ฿
FD4110
12:15
จ., 28/09
13:55
จ., 28/09
1ชม. 40นาที
903 ฿
FD4114
19:05
จ., 28/09
20:45
จ., 28/09
1ชม. 40นาที
903 ฿
DD7514
15:05
จ., 28/09
16:25
จ., 28/09
1ชม. 20นาที
1,191 ฿
SL770
13:35
จ., 28/09
15:00
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,228 ฿
FD3013
20:35
จ., 28/09
21:55
จ., 28/09
1ชม. 20นาที
1,265 ฿
SL756
18:55
จ., 28/09
20:25
จ., 28/09
1ชม. 30นาที
1,228 ฿
FD3017
15:20
จ., 28/09
16:45
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,265 ฿
FD3021
16:30
จ., 28/09
17:55
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,265 ฿
FD3027
17:50
จ., 28/09
19:15
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,265 ฿
FD3011
19:35
จ., 28/09
21:00
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,265 ฿
FD3005
12:30
จ., 28/09
14:00
จ., 28/09
1ชม. 30นาที
1,265 ฿
FD3007
14:40
จ., 28/09
16:10
จ., 28/09
1ชม. 30นาที
1,265 ฿
DD7502
09:30
จ., 28/09
10:50
จ., 28/09
1ชม. 20นาที
1,414 ฿
SL754
07:45
จ., 28/09
09:10
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,414 ฿
FD3001
06:55
จ., 28/09
08:20
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
1,526 ฿
FD3091
10:00
จ., 28/09
11:25
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
2,010 ฿
FD3029
07:35
จ., 28/09
09:00
จ., 28/09
1ชม. 25นาที
2,866 ฿
16:00
จ., 28/09
08:30
อ., 29/09
16ชม. 30นาที
850 ฿
20:00
จ., 28/09
13:00
อ., 29/09
17ชม. 00นาที
1,000 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.