ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VZ300
06:20
อา., 12/12
07:45
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ2300
14:00
อา., 12/12
15:25
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ306
15:35
อา., 12/12
17:00
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ2304
17:30
อา., 12/12
18:55
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ308
19:00
อา., 12/12
20:25
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ312
21:05
อา., 12/12
22:30
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,031 ฿
VZ314
07:10
อา., 12/12
08:35
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,212 ฿
FD3005
12:45
อา., 12/12
14:10
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,488 ฿
DD524
13:40
อา., 12/12
15:00
อา., 12/12
1ชม. 20นาที
1,526 ฿
FD3025
13:30
อา., 12/12
15:00
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
1,488 ฿
FD3021
14:20
อา., 12/12
15:50
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
1,488 ฿
VZ304
10:30
อา., 12/12
11:55
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,581 ฿
FD3031
19:55
อา., 12/12
21:10
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
1,679 ฿
FD3091
11:25
อา., 12/12
12:50
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,679 ฿
SL762
18:30
อา., 12/12
19:55
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,679 ฿
FD3029
09:45
อา., 12/12
11:15
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
1,679 ฿
FD3017
15:25
อา., 12/12
16:55
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
1,679 ฿
FD3027
18:35
อา., 12/12
20:05
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
1,679 ฿
TG2781
17:50
อา., 12/12
19:15
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,717 ฿
TG2211
19:10
อา., 12/12
20:35
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,717 ฿
FD4112
15:55
อา., 12/12
17:30
อา., 12/12
1ชม. 35นาที
1,679 ฿
FD3037
08:50
อา., 12/12
10:15
อา., 12/12
1ชม. 25นาที
1,908 ฿
FD4110
11:45
อา., 12/12
13:25
อา., 12/12
1ชม. 40นาที
1,908 ฿
DD10
09:30
อา., 12/12
10:50
อา., 12/12
1ชม. 20นาที
2,366 ฿
PG271
08:05
อา., 12/12
09:35
อา., 12/12
1ชม. 30นาที
3,167 ฿
06:45
อา., 12/12
21:30
อา., 12/12
14ชม. 45นาที
637 ฿
18:00
อา., 12/12
08:45
จ., 13/12
14ชม. 45นาที
637 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.