Lượt đi
Băng Cốc Phuket
CN, 12/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Chủ nhật, 12 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ300
06:20
CN, 12/12
07:45
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ2300
14:00
CN, 12/12
15:25
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ306
15:35
CN, 12/12
17:00
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ2304
17:30
CN, 12/12
18:55
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ308
19:00
CN, 12/12
20:25
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ312
21:05
CN, 12/12
22:30
CN, 12/12
1h 25m
1,031 ฿
VZ314
07:10
CN, 12/12
08:35
CN, 12/12
1h 25m
1,212 ฿
FD3005
12:45
CN, 12/12
14:10
CN, 12/12
1h 25m
1,488 ฿
DD524
13:40
CN, 12/12
15:00
CN, 12/12
1h 20m
1,526 ฿
FD3025
13:30
CN, 12/12
15:00
CN, 12/12
1h 30m
1,488 ฿
FD3021
14:20
CN, 12/12
15:50
CN, 12/12
1h 30m
1,488 ฿
VZ304
10:30
CN, 12/12
11:55
CN, 12/12
1h 25m
1,581 ฿
FD3031
19:55
CN, 12/12
21:10
CN, 12/12
1h 15m
1,679 ฿
FD3091
11:25
CN, 12/12
12:50
CN, 12/12
1h 25m
1,679 ฿
SL762
18:30
CN, 12/12
19:55
CN, 12/12
1h 25m
1,679 ฿
FD3029
09:45
CN, 12/12
11:15
CN, 12/12
1h 30m
1,679 ฿
FD3017
15:25
CN, 12/12
16:55
CN, 12/12
1h 30m
1,679 ฿
FD3027
18:35
CN, 12/12
20:05
CN, 12/12
1h 30m
1,679 ฿
TG2781
17:50
CN, 12/12
19:15
CN, 12/12
1h 25m
1,717 ฿
TG2211
19:10
CN, 12/12
20:35
CN, 12/12
1h 25m
1,717 ฿
FD4112
15:55
CN, 12/12
17:30
CN, 12/12
1h 35m
1,679 ฿
FD3037
08:50
CN, 12/12
10:15
CN, 12/12
1h 25m
1,908 ฿
FD4110
11:45
CN, 12/12
13:25
CN, 12/12
1h 40m
1,908 ฿
DD10
09:30
CN, 12/12
10:50
CN, 12/12
1h 20m
2,366 ฿
PG271
08:05
CN, 12/12
09:35
CN, 12/12
1h 30m
3,167 ฿
06:45
CN, 12/12
21:30
CN, 12/12
14h 45m
637 ฿
18:00
CN, 12/12
08:45
T2, 13/12
14h 45m
637 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.