Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T5, 16/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ năm, 16 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SL754
07:45
T5, 16/07
09:10
T5, 16/07
1h 25m
889,236 đ
SL770
11:30
T5, 16/07
12:55
T5, 16/07
1h 25m
889,236 đ
SL772
15:05
T5, 16/07
16:30
T5, 16/07
1h 25m
889,236 đ
SL778
20:30
T5, 16/07
21:55
T5, 16/07
1h 25m
889,236 đ
DD7502
09:30
T5, 16/07
10:50
T5, 16/07
1h 20m
915,390 đ
DD7514
15:05
T5, 16/07
16:25
T5, 16/07
1h 20m
915,390 đ
SL756
18:20
T5, 16/07
19:50
T5, 16/07
1h 30m
889,236 đ
FD3027
18:10
T5, 16/07
19:25
T5, 16/07
1h 15m
941,544 đ
FD3005
12:45
T5, 16/07
14:05
T5, 16/07
1h 20m
941,544 đ
FD3021
16:30
T5, 16/07
17:55
T5, 16/07
1h 25m
941,544 đ
FD3029
07:35
T5, 16/07
08:55
T5, 16/07
1h 20m
1,098,468 đ
FD3091
10:30
T5, 16/07
11:55
T5, 16/07
1h 25m
1,098,468 đ
06:40
T5, 16/07
20:55
T5, 16/07
14h 15m
589,887 đ
15:30
T5, 16/07
05:45
T6, 17/07
14h 15m
589,887 đ
18:30
T5, 16/07
08:45
T6, 17/07
14h 15m
589,887 đ
17:30
T5, 16/07
07:45
T6, 17/07
14h 15m
917,766 đ
17:40
T5, 16/07
07:55
T6, 17/07
14h 15m
917,766 đ
20:30
T5, 16/07
10:45
T6, 17/07
14h 15m
917,766 đ
20:00
T5, 16/07
13:00
T6, 17/07
17h 00m
740,134 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.