Lượt đi
Băng Cốc Phuket
CN, 14/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Chủ nhật, 14 Tháng 3 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ300
06:30
CN, 14/03
08:00
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ2300
14:10
CN, 14/03
15:40
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ306
15:25
CN, 14/03
16:55
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ308
17:20
CN, 14/03
18:50
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ316
19:00
CN, 14/03
20:30
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ310
20:00
CN, 14/03
21:30
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ312
22:15
CN, 14/03
23:45
CN, 14/03
1h 30m
620 ฿
VZ314
07:40
CN, 14/03
09:10
CN, 14/03
1h 30m
836 ฿
VZ304
10:15
CN, 14/03
11:45
CN, 14/03
1h 30m
836 ฿
DD6478
17:00
CN, 14/03
18:20
CN, 14/03
1h 20m
1,242 ฿
DD7502
09:30
CN, 14/03
10:55
CN, 14/03
1h 25m
1,242 ฿
DD7514
16:00
CN, 14/03
17:30
CN, 14/03
1h 30m
1,242 ฿
WE217
16:55
CN, 14/03
18:25
CN, 14/03
1h 30m
1,510 ฿
FD7031
19:55
CN, 14/03
21:10
CN, 14/03
1h 15m
1,644 ฿
WE215
14:00
CN, 14/03
15:25
CN, 14/03
1h 25m
1,631 ฿
FD3017
15:25
CN, 14/03
16:50
CN, 14/03
1h 25m
1,644 ฿
FD3021
14:20
CN, 14/03
15:50
CN, 14/03
1h 30m
1,644 ฿
FD3027
18:20
CN, 14/03
19:50
CN, 14/03
1h 30m
1,644 ฿
FD4114
20:20
CN, 14/03
21:55
CN, 14/03
1h 35m
1,717 ฿
FD4110
12:15
CN, 14/03
13:55
CN, 14/03
1h 40m
1,717 ฿
FD3005
12:45
CN, 14/03
14:10
CN, 14/03
1h 25m
1,863 ฿
PG273
12:25
CN, 14/03
13:55
CN, 14/03
1h 30m
2,170 ฿
PG277
17:30
CN, 14/03
19:00
CN, 14/03
1h 30m
2,170 ฿
PG271
08:05
CN, 14/03
09:35
CN, 14/03
1h 30m
2,226 ฿
WE281
10:20
CN, 14/03
11:40
CN, 14/03
1h 20m
2,276 ฿
FD3029
09:40
CN, 14/03
11:15
CN, 14/03
1h 35m
2,447 ฿
WE203
08:30
CN, 14/03
09:55
CN, 14/03
1h 25m
2,508 ฿
06:40
CN, 14/03
20:55
CN, 14/03
14h 15m
701 ฿
15:30
CN, 14/03
05:45
T2, 15/03
14h 15m
701 ฿
17:30
CN, 14/03
07:45
T2, 15/03
14h 15m
701 ฿
18:30
CN, 14/03
08:45
T2, 15/03
14h 15m
701 ฿
17:40
CN, 14/03
07:55
T2, 15/03
14h 15m
1,090 ฿
16:00
CN, 14/03
08:30
T2, 15/03
16h 30m
850 ฿
19:00
CN, 14/03
13:00
T2, 15/03
18h 00m
1,000 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.