Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T2, 28/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ hai, 28 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FD4112
14:10
T2, 28/09
15:40
T2, 28/09
1h 30m
663,018 đ
FD4110
12:15
T2, 28/09
13:55
T2, 28/09
1h 40m
663,018 đ
FD4114
19:05
T2, 28/09
20:45
T2, 28/09
1h 40m
663,018 đ
DD7514
15:05
T2, 28/09
16:25
T2, 28/09
1h 20m
878,346 đ
SL770
13:35
T2, 28/09
15:00
T2, 28/09
1h 25m
905,794 đ
FD3013
20:35
T2, 28/09
21:55
T2, 28/09
1h 20m
933,242 đ
SL756
18:55
T2, 28/09
20:25
T2, 28/09
1h 30m
905,794 đ
FD3017
15:20
T2, 28/09
16:45
T2, 28/09
1h 25m
933,242 đ
FD3021
16:30
T2, 28/09
17:55
T2, 28/09
1h 25m
933,242 đ
FD3027
17:50
T2, 28/09
19:15
T2, 28/09
1h 25m
933,242 đ
FD3011
19:35
T2, 28/09
21:00
T2, 28/09
1h 25m
933,242 đ
FD3005
12:30
T2, 28/09
14:00
T2, 28/09
1h 30m
933,242 đ
FD3007
14:40
T2, 28/09
16:10
T2, 28/09
1h 30m
933,242 đ
DD7502
09:30
T2, 28/09
10:50
T2, 28/09
1h 20m
1,043,036 đ
SL754
07:45
T2, 28/09
09:10
T2, 28/09
1h 25m
1,043,036 đ
FD3001
06:55
T2, 28/09
08:20
T2, 28/09
1h 25m
1,125,381 đ
FD3091
10:00
T2, 28/09
11:25
T2, 28/09
1h 25m
1,482,209 đ
FD3029
07:35
T2, 28/09
09:00
T2, 28/09
1h 25m
2,113,520 đ
16:00
T2, 28/09
08:30
T3, 29/09
16h 30m
626,875 đ
20:00
T2, 28/09
13:00
T3, 29/09
17h 00m
737,500 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.