Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FD3436
10:55
T2, 17/08
12:15
T2, 17/08
1h 20m
847,153 đ
DD8303
08:40
T2, 17/08
09:45
T2, 17/08
1h 05m
1,038,445 đ
DD8307
10:45
T2, 17/08
11:50
T2, 17/08
1h 05m
1,038,445 đ
DD8313
14:25
T2, 17/08
15:30
T2, 17/08
1h 05m
1,038,445 đ
DD8317
16:15
T2, 17/08
17:20
T2, 17/08
1h 05m
1,038,445 đ
DD8325
20:40
T2, 17/08
21:45
T2, 17/08
1h 05m
1,038,445 đ
SL511
12:55
T2, 17/08
14:10
T2, 17/08
1h 15m
1,038,445 đ
SL519
21:05
T2, 17/08
22:20
T2, 17/08
1h 15m
1,038,445 đ
FD8001
06:55
T2, 17/08
08:05
T2, 17/08
1h 10m
1,120,428 đ
SL507
09:00
T2, 17/08
10:15
T2, 17/08
1h 15m
1,120,428 đ
FD3448
11:45
T2, 17/08
13:00
T2, 17/08
1h 15m
1,120,428 đ
SL517
16:55
T2, 17/08
18:15
T2, 17/08
1h 20m
1,120,428 đ
FD3432
18:20
T2, 17/08
19:25
T2, 17/08
1h 05m
1,284,393 đ
SL523
07:05
T2, 17/08
08:15
T2, 17/08
1h 10m
1,284,393 đ
FD3417
07:40
T2, 17/08
08:50
T2, 17/08
1h 10m
1,284,393 đ
FD3438
08:45
T2, 17/08
09:55
T2, 17/08
1h 10m
1,284,393 đ
FD3446
13:15
T2, 17/08
14:25
T2, 17/08
1h 10m
1,284,393 đ
DD8319
18:10
T2, 17/08
19:15
T2, 17/08
1h 05m
1,311,721 đ
FD3444
20:25
T2, 17/08
21:40
T2, 17/08
1h 15m
1,284,393 đ
FD3411
17:00
T2, 17/08
18:20
T2, 17/08
1h 20m
1,284,393 đ
FD3430
19:25
T2, 17/08
20:45
T2, 17/08
1h 20m
1,284,393 đ
FD3426
14:30
T2, 17/08
15:55
T2, 17/08
1h 25m
1,284,393 đ
08:30
T2, 17/08
17:30
T2, 17/08
9h 00m
Chưa mở bán
19:30
T2, 17/08
04:30
T3, 18/08
9h 00m
Chưa mở bán
SP8
08:50
T2, 17/08
18:38
T2, 17/08
9h 48m
496,350 đ
08:30
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
10h 00m
Chưa mở bán
19:30
T2, 17/08
05:30
T3, 18/08
10h 00m
Chưa mở bán
20:45
T2, 17/08
06:50
T3, 18/08
10h 05m
473,142 đ
20:20
T2, 17/08
06:10
T3, 18/08
9h 50m
627,362 đ
21:20
T2, 17/08
07:10
T3, 18/08
9h 50m
627,362 đ
EX52
15:30
T2, 17/08
04:29
T3, 18/08
12h 59m
339,135 đ
RP102
06:30
T2, 17/08
20:12
T2, 17/08
13h 42m
309,189 đ
SP14
17:00
T2, 17/08
05:16
T3, 18/08
12h 16m
646,078 đ
SP10
18:00
T2, 17/08
05:56
T3, 18/08
11h 56m
795,806 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.