Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ101
08:15
CN, 18/04
09:30
CN, 18/04
1h 15m
855 ฿
VZ9119
06:45
CN, 18/04
08:00
CN, 18/04
1h 15m
972 ฿
WE105
10:35
CN, 18/04
11:45
CN, 18/04
1h 10m
1,009 ฿
WE103
10:00
CN, 18/04
11:20
CN, 18/04
1h 20m
1,009 ฿
VZ115
10:20
CN, 18/04
11:35
CN, 18/04
1h 15m
1,082 ฿
VZ117
12:50
CN, 18/04
14:05
CN, 18/04
1h 15m
1,082 ฿
VZ2107
21:20
CN, 18/04
22:35
CN, 18/04
1h 15m
1,082 ฿
VZ121
22:40
CN, 18/04
23:55
CN, 18/04
1h 15m
1,082 ฿
SL509
17:05
CN, 18/04
18:20
CN, 18/04
1h 15m
1,103 ฿
SL519
21:30
CN, 18/04
22:45
CN, 18/04
1h 15m
1,103 ฿
SL1517
17:35
CN, 18/04
18:55
CN, 18/04
1h 20m
1,103 ฿
DD127
10:45
CN, 18/04
11:50
CN, 18/04
1h 05m
1,202 ฿
DD135
14:25
CN, 18/04
15:30
CN, 18/04
1h 05m
1,202 ฿
DD137
16:15
CN, 18/04
17:20
CN, 18/04
1h 05m
1,202 ฿
DD9
18:10
CN, 18/04
19:15
CN, 18/04
1h 05m
1,202 ฿
DD147
20:55
CN, 18/04
22:15
CN, 18/04
1h 20m
1,202 ฿
VZ111
10:15
CN, 18/04
11:30
CN, 18/04
1h 15m
1,258 ฿
VZ103
11:40
CN, 18/04
12:55
CN, 18/04
1h 15m
1,258 ฿
VZ105
14:10
CN, 18/04
15:25
CN, 18/04
1h 15m
1,426 ฿
VZ109
20:00
CN, 18/04
21:15
CN, 18/04
1h 15m
1,426 ฿
WE111
15:00
CN, 18/04
16:10
CN, 18/04
1h 10m
1,459 ฿
WE117
19:10
CN, 18/04
20:20
CN, 18/04
1h 10m
1,459 ฿
WE121
20:40
CN, 18/04
22:00
CN, 18/04
1h 20m
1,459 ฿
WE161
13:30
CN, 18/04
14:55
CN, 18/04
1h 25m
1,459 ฿
WE165
17:00
CN, 18/04
18:25
CN, 18/04
1h 25m
1,459 ฿
VZ2105
17:55
CN, 18/04
19:10
CN, 18/04
1h 15m
1,594 ฿
FD4107
18:30
CN, 18/04
19:50
CN, 18/04
1h 20m
1,727 ฿
FD4105
11:50
CN, 18/04
13:15
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD4117
20:10
CN, 18/04
21:35
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD4109
22:10
CN, 18/04
23:35
CN, 18/04
1h 25m
1,727 ฿
FD7428
12:00
CN, 18/04
13:05
CN, 18/04
1h 05m
1,840 ฿
FD3438
08:30
CN, 18/04
09:40
CN, 18/04
1h 10m
1,840 ฿
FD3440
16:25
CN, 18/04
17:35
CN, 18/04
1h 10m
1,840 ฿
FD3430
19:55
CN, 18/04
21:05
CN, 18/04
1h 10m
1,840 ฿
FD3420
22:40
CN, 18/04
23:50
CN, 18/04
1h 10m
1,840 ฿
FD3417
06:55
CN, 18/04
08:10
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3446
09:15
CN, 18/04
10:30
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3436
11:00
CN, 18/04
12:15
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3448
13:10
CN, 18/04
14:25
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3434
14:35
CN, 18/04
15:50
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3426
15:30
CN, 18/04
16:45
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3432
17:30
CN, 18/04
18:45
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD3444
21:15
CN, 18/04
22:30
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
FD4103
09:50
CN, 18/04
11:15
CN, 18/04
1h 25m
1,953 ฿
PG224
15:15
CN, 18/04
16:40
CN, 18/04
1h 25m
2,165 ฿
PG220
19:05
CN, 18/04
20:30
CN, 18/04
1h 25m
2,210 ฿
VZ107
16:10
CN, 18/04
17:25
CN, 18/04
1h 15m
2,508 ฿
19:30
CN, 18/04
04:30
T2, 19/04
9h 00m
700 ฿
SP8
08:50
CN, 18/04
19:25
CN, 18/04
10h 35m
641 ฿
10:00
CN, 18/04
21:00
CN, 18/04
11h 00m
582 ฿
10:00
CN, 18/04
21:00
CN, 18/04
11h 00m
582 ฿
10:30
CN, 18/04
21:30
CN, 18/04
11h 00m
700 ฿
10:30
CN, 18/04
22:00
CN, 18/04
11h 30m
700 ฿
SP14
17:00
CN, 18/04
06:15
T2, 19/04
13h 15m
311 ฿
RP102
06:30
CN, 18/04
21:10
CN, 18/04
14h 40m
231 ฿
SP10
18:00
CN, 18/04
06:50
T2, 19/04
12h 50m
1,041 ฿
19:30
CN, 18/04
10:00
T2, 19/04
14h 30m
700 ฿
SL511
13:15
CN, 18/04
14:30
CN, 18/04
1h 15m
4,508 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.