Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ115
09:20
T2, 01/02
10:40
T2, 01/02
1h 20m
813 ฿
VZ105
14:10
T2, 01/02
15:30
T2, 01/02
1h 20m
924 ฿
VZ109
20:00
T2, 01/02
21:20
T2, 01/02
1h 20m
924 ฿
SL511
14:35
T2, 01/02
15:45
T2, 01/02
1h 10m
1,093 ฿
SL507
08:40
T2, 01/02
09:55
T2, 01/02
1h 15m
1,093 ฿
SL519
20:35
T2, 01/02
21:50
T2, 01/02
1h 15m
1,238 ฿
DD8307
10:50
T2, 01/02
11:55
T2, 01/02
1h 05m
1,311 ฿
FD3444
10:25
T2, 01/02
11:40
T2, 01/02
1h 15m
1,639 ฿
FD3440
18:45
T2, 01/02
20:00
T2, 01/02
1h 15m
1,639 ฿
FD4107
18:30
T2, 01/02
19:50
T2, 01/02
1h 20m
1,639 ฿
PG216
10:10
T2, 01/02
11:35
T2, 01/02
1h 25m
2,155 ฿
PG220
19:35
T2, 01/02
21:00
T2, 01/02
1h 25m
2,155 ฿
19:30
T2, 01/02
04:30
T3, 02/02
9h 00m
700 ฿
WE103
10:05
T2, 01/02
11:25
T2, 01/02
1h 20m
2,951 ฿
09:00
T2, 01/02
18:30
T2, 01/02
9h 30m
838 ฿
10:30
T2, 01/02
21:30
T2, 01/02
11h 00m
700 ฿
10:30
T2, 01/02
22:00
T2, 01/02
11h 30m
700 ฿
19:30
T2, 01/02
10:00
T3, 02/02
14h 30m
700 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.