ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
อ., 16/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ วัน อังคาร, 16 สิงหาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VZ119


1ชม. 20น.
22:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
23:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,171 ฿

VZ2107


1ชม. 20น.
21:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
22:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,284 ฿

DD135


1ชม. 05น.
15:55
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
17:00
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,437 ฿

DD143


1ชม. 05น.
21:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
22:10
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,437 ฿

DD147


1ชม. 05น.
22:20
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
23:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,442 ฿

VZ107


1ชม. 20น.
16:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
17:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,381 ฿

VZ121


1ชม. 20น.
20:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
21:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,381 ฿

DD145


1ชม. 05น.
06:40
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
07:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,490 ฿

SL509


1ชม. 15น.
17:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
18:20
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,547 ฿

VZ101


1ชม. 20น.
08:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
09:20
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,558 ฿

VZ115


1ชม. 20น.
09:20
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
10:40
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,558 ฿

VZ103


1ชม. 20น.
12:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
13:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,558 ฿

VZ111


1ชม. 20น.
15:10
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
16:30
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,558 ฿

VZ109


1ชม. 20น.
18:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
19:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,558 ฿

DD2


1ชม. 05น.
08:40
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
09:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,647 ฿

DD125


1ชม. 05น.
10:35
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
11:40
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,647 ฿

FD3444


1ชม. 15น.
21:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
22:40
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,600 ฿

DD129


1ชม. 05น.
12:45
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
13:50
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,652 ฿

DD9


1ชม. 05น.
18:10
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
19:15
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,652 ฿

FD4103


1ชม. 10น.
16:35
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
17:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,705 ฿

FD4107


1ชม. 10น.
20:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
21:10
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,705 ฿

FD4101


1ชม. 15น.
08:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
09:40
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
1,705 ฿

SL511


1ชม. 15น.
13:15
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
14:30
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,731 ฿

FD3438


1ชม. 10น.
08:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
09:40
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,809 ฿

FD3448


1ชม. 10น.
13:40
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
14:50
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,809 ฿

FD3430


1ชม. 10น.
20:15
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
21:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,809 ฿

FD3436


1ชม. 15น.
10:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
11:15
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
1,809 ฿

FD3434


1ชม. 10น.
15:15
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
16:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
2,056 ฿

FD3440


1ชม. 10น.
16:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
17:35
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
DMK
2,455 ฿

PG218


1ชม. 20น.
14:25
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
15:45
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,203 ฿

WE111


1ชม. 20น.
15:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
16:50
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,421 ฿

WE165


1ชม. 20น.
17:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
18:20
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,421 ฿

WE121


1ชม. 20น.
21:10
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
22:30
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,421 ฿

SP8


10ชม. 35น.
08:50
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
19:25
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
สถานีหัวลำโพง
641 ฿

WE105


1ชม. 20น.
12:15
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
13:35
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,530 ฿10ชม. 30น.
19:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
06:00
พ., 17/08

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
800 ฿

PG216


1ชม. 25น.
10:10
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
11:35
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,567 ฿

PG220


1ชม. 25น.
19:05
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
20:30
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
3,567 ฿12ชม. 00น.
07:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
19:30
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
529 ฿12ชม. 00น.
18:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีขนส่งอาเขต 2
06:00
พ., 17/08

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
529 ฿

SP14


13ชม. 15น.
17:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
06:15
พ., 17/08

กรุงเทพฯ
สถานีหัวลำโพง
311 ฿

WE103


1ชม. 20น.
09:15
อ., 16/08

เชียงใหม่
CNX
10:35
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
BKK
4,003 ฿

EX52


13ชม. 55น.
15:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
05:25
พ., 17/08

กรุงเทพฯ
สถานีหัวลำโพง
271 ฿

RP102


14ชม. 40น.
06:30
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
21:10
อ., 16/08

กรุงเทพฯ
สถานีหัวลำโพง
231 ฿

SP10


12ชม. 50น.
18:00
อ., 16/08

เชียงใหม่
สถานีเชียงใหม่
06:50
พ., 17/08

กรุงเทพฯ
สถานีหัวลำโพง
1,041 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.