Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T5, 29/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ năm, 29 Tháng 7 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
19:30
T5, 29/07
04:30
T6, 30/07
9h 00m
Tạm dừng
10:30
T5, 29/07
21:30
T5, 29/07
11h 00m
Tạm dừng
10:30
T5, 29/07
22:00
T5, 29/07
11h 30m
Tạm dừng
19:30
T5, 29/07
10:00
T6, 30/07
14h 30m
Tạm dừng

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.