Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T7, 20/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ bảy, 20 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 
FD3444


1h 15m
21:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
22:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,399 ฿

DD147


1h 05m
22:20
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
23:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,509 ฿

SL507


1h 15m
08:10
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
09:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,655 ฿

SL1508


1h 15m
12:45
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
14:00
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,655 ฿

SL511


1h 15m
13:15
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
14:30
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,655 ฿

DD145


1h 05m
06:40
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
07:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,718 ฿

DD143


1h 05m
21:05
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
22:10
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,718 ฿

FD3438


1h 10m
08:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
09:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,776 ฿

FD3430


1h 10m
20:15
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
21:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,776 ฿

FD3434


1h 10m
15:15
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
16:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,823 ฿

FD9000


1h 20m
07:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
08:50
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,776 ฿

FD4103


1h 10m
16:35
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
17:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
1,839 ฿

FD4107


1h 10m
20:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
21:10
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
1,839 ฿

FD4101


1h 15m
08:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
09:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
1,839 ฿

DD125


1h 05m
10:35
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
11:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,923 ฿

DD129


1h 05m
12:45
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
13:50
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,923 ฿

DD135


1h 05m
15:55
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
17:00
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,923 ฿

DD9


1h 05m
18:10
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
19:15
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,923 ฿

FD3436


1h 15m
10:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
11:15
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,996 ฿

FD9006


1h 15m
17:55
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
19:10
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
1,996 ฿

FD3448


1h 10m
13:40
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
14:50
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
2,043 ฿

FD3440


1h 10m
16:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
17:35
T7, 20/08

BĂNG CỐC
DMK
2,048 ฿

VZ119


1h 20m
22:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
23:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,001 ฿

VZ121


1h 20m
20:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
21:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,122 ฿

VZ2107


1h 20m
21:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
22:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,122 ฿

VZ101


1h 20m
08:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
09:20
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,305 ฿

VZ115


1h 20m
09:20
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
10:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,305 ฿

VZ103


1h 20m
12:05
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
13:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,305 ฿

VZ107


1h 20m
16:05
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
17:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,305 ฿

VZ109


1h 20m
18:20
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
19:40
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,305 ฿

PG220


1h 25m
19:05
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
20:30
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,683 ฿

WE121


1h 20m
21:10
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
22:30
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
2,719 ฿

PG216


1h 25m
10:10
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
11:35
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
3,046 ฿

WE103


1h 20m
09:15
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
10:35
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
3,227 ฿

WE111


1h 20m
15:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
16:50
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
3,227 ฿

WE165


1h 20m
17:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
18:20
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
3,227 ฿

SP8


10h 35m
08:50
T7, 20/08

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
19:25
T7, 20/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
641 ฿

PG218


1h 20m
14:25
T7, 20/08

CHIANG MAI
CNX
15:45
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BKK
3,481 ฿10h 30m
19:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
BX Arcade 2
06:00
CN, 21/08

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
800 ฿12h 00m
07:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
BX Arcade 2
19:30
T7, 20/08

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
529 ฿12h 00m
18:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
BX Arcade 2
06:00
CN, 21/08

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
529 ฿11h 15m
20:15
T7, 20/08

CHIANG MAI
BX Arcade 2
07:30
CN, 21/08

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
762 ฿

SP14


13h 15m
17:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:15
CN, 21/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
311 ฿

EX52


13h 55m
15:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
05:25
CN, 21/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
271 ฿

RP102


14h 40m
06:30
T7, 20/08

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
21:10
T7, 20/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
231 ฿

SP10


12h 50m
18:00
T7, 20/08

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:50
CN, 21/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
1,041 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.