Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T2, 10/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ hai, 10 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
DD8303
08:40
T2, 10/08
09:45
T2, 10/08
1h 05m
900,137 đ
FD8001
06:55
T2, 10/08
08:05
T2, 10/08
1h 10m
927,414 đ
DD8307
10:45
T2, 10/08
11:50
T2, 10/08
1h 05m
1,036,521 đ
DD8317
16:15
T2, 10/08
17:20
T2, 10/08
1h 05m
1,036,521 đ
SL523
07:05
T2, 10/08
08:15
T2, 10/08
1h 10m
1,036,521 đ
SL507
09:00
T2, 10/08
10:15
T2, 10/08
1h 15m
1,036,521 đ
DD8309
12:55
T2, 10/08
14:10
T2, 10/08
1h 15m
1,036,521 đ
SL519
21:05
T2, 10/08
22:20
T2, 10/08
1h 15m
1,036,521 đ
DD8313
14:25
T2, 10/08
15:30
T2, 10/08
1h 05m
1,309,290 đ
DD8319
18:10
T2, 10/08
19:15
T2, 10/08
1h 05m
1,309,290 đ
SL517
16:55
T2, 10/08
18:15
T2, 10/08
1h 20m
1,418,397 đ
DD8325
20:40
T2, 10/08
22:00
T2, 10/08
1h 20m
1,609,335 đ
08:30
T2, 10/08
17:30
T2, 10/08
9h 00m
484,018 đ
19:30
T2, 10/08
04:30
T3, 11/08
9h 00m
484,018 đ
20:45
T2, 10/08
06:15
T3, 11/08
9h 30m
Chưa mở bán
FD3411
17:00
T2, 10/08
18:20
T2, 10/08
1h 20m
2,127,596 đ
21:20
T2, 10/08
06:30
T3, 11/08
9h 10m
Chưa mở bán
08:30
T2, 10/08
18:30
T2, 10/08
10h 00m
484,018 đ
19:30
T2, 10/08
05:30
T3, 11/08
10h 00m
484,018 đ
20:20
T2, 10/08
05:45
T3, 11/08
9h 25m
Chưa mở bán
10:00
T2, 10/08
19:50
T2, 10/08
9h 50m
Chưa mở bán
FD3438
08:45
T2, 10/08
09:55
T2, 10/08
1h 10m
2,700,410 đ
FD3446
13:15
T2, 10/08
14:25
T2, 10/08
1h 10m
3,327,778 đ
FD3432
18:20
T2, 10/08
19:25
T2, 10/08
1h 05m
3,600,547 đ
FD3417
07:40
T2, 10/08
08:50
T2, 10/08
1h 10m
3,600,547 đ
FD3448
11:45
T2, 10/08
13:00
T2, 10/08
1h 15m
3,600,547 đ
FD3444
20:25
T2, 10/08
21:40
T2, 10/08
1h 15m
3,600,547 đ
FD3436
10:55
T2, 10/08
12:15
T2, 10/08
1h 20m
3,600,547 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.