Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T4, 28/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ tư, 28 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ109
20:00
T4, 28/04
21:15
T4, 28/04
1h 15m
848 ฿
VZ107
16:10
T4, 28/04
17:25
T4, 28/04
1h 15m
964 ฿
SL519
21:30
T4, 28/04
22:45
T4, 28/04
1h 15m
998 ฿
DD135
14:25
T4, 28/04
15:30
T4, 28/04
1h 05m
1,206 ฿
WE105
10:35
T4, 28/04
11:45
T4, 28/04
1h 10m
1,398 ฿
WE117
19:10
T4, 28/04
20:20
T4, 28/04
1h 10m
1,398 ฿
FD4107
18:30
T4, 28/04
19:50
T4, 28/04
1h 20m
1,545 ฿
FD3440
16:25
T4, 28/04
17:35
T4, 28/04
1h 10m
1,695 ฿
FD3444
21:15
T4, 28/04
22:30
T4, 28/04
1h 15m
1,695 ฿
FD3446
09:15
T4, 28/04
10:30
T4, 28/04
1h 15m
1,921 ฿
PG220
19:10
T4, 28/04
21:05
T4, 28/04
1h 55m
2,164 ฿
19:30
T4, 28/04
04:30
T5, 29/04
9h 00m
700 ฿
10:00
T4, 28/04
21:00
T4, 28/04
11h 00m
582 ฿
10:00
T4, 28/04
21:00
T4, 28/04
11h 00m
582 ฿
18:40
T4, 28/04
05:40
T5, 29/04
11h 00m
582 ฿
18:40
T4, 28/04
05:40
T5, 29/04
11h 00m
582 ฿
20:00
T4, 28/04
07:00
T5, 29/04
11h 00m
582 ฿
20:00
T4, 28/04
07:00
T5, 29/04
11h 00m
582 ฿
20:00
T4, 28/04
07:00
T5, 29/04
11h 00m
638 ฿
19:10
T4, 28/04
06:10
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
19:10
T4, 28/04
06:10
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
19:10
T4, 28/04
06:10
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
19:10
T4, 28/04
06:10
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
20:30
T4, 28/04
07:30
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
20:30
T4, 28/04
07:30
T5, 29/04
11h 00m
679 ฿
10:30
T4, 28/04
21:30
T4, 28/04
11h 00m
700 ฿
10:30
T4, 28/04
22:00
T4, 28/04
11h 30m
700 ฿
20:05
T4, 28/04
07:05
T5, 29/04
11h 00m
905 ฿
20:05
T4, 28/04
07:05
T5, 29/04
11h 00m
905 ฿
SP10
18:00
T4, 28/04
06:50
T5, 29/04
12h 50m
1,041 ฿
19:30
T4, 28/04
10:00
T5, 29/04
14h 30m
700 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.