Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T6, 29/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ101
08:15
T6, 29/10
09:30
T6, 29/10
1h 15m
904 ฿
VZ115
09:20
T6, 29/10
10:35
T6, 29/10
1h 15m
904 ฿
VZ103
11:40
T6, 29/10
12:55
T6, 29/10
1h 15m
1,030 ฿
VZ105
14:10
T6, 29/10
15:25
T6, 29/10
1h 15m
1,147 ฿
VZ107
16:10
T6, 29/10
17:25
T6, 29/10
1h 15m
1,147 ฿
VZ2105
18:10
T6, 29/10
19:25
T6, 29/10
1h 15m
1,147 ฿
VZ123
19:25
T6, 29/10
20:40
T6, 29/10
1h 15m
1,336 ฿
DD2
08:40
T6, 29/10
09:45
T6, 29/10
1h 05m
1,554 ฿
SL511
13:15
T6, 29/10
14:30
T6, 29/10
1h 15m
1,593 ฿
FD3436
12:25
T6, 29/10
13:40
T6, 29/10
1h 15m
1,670 ฿
FD3434
13:05
T6, 29/10
14:20
T6, 29/10
1h 15m
1,670 ฿
TG2103
10:00
T6, 29/10
11:20
T6, 29/10
1h 20m
1,670 ฿
DD9
18:10
T6, 29/10
19:15
T6, 29/10
1h 05m
1,748 ฿
PG216
10:10
T6, 29/10
11:35
T6, 29/10
1h 25m
1,670 ฿
SL519
18:40
T6, 29/10
19:50
T6, 29/10
1h 10m
1,787 ฿
TG2105
11:15
T6, 29/10
12:25
T6, 29/10
1h 10m
1,826 ฿
WE111
15:00
T6, 29/10
16:10
T6, 29/10
1h 10m
1,826 ฿
WE117
19:10
T6, 29/10
20:20
T6, 29/10
1h 10m
1,826 ฿
FD3432
16:55
T6, 29/10
18:10
T6, 29/10
1h 15m
1,864 ฿
WE165
17:20
T6, 29/10
18:45
T6, 29/10
1h 25m
2,020 ฿
19:30
T6, 29/10
04:30
T7, 30/10
9h 00m
700 ฿
18:31
T6, 29/10
04:24
T7, 30/10
9h 53m
632 ฿
19:15
T6, 29/10
05:08
T7, 30/10
9h 53m
632 ฿
19:30
T6, 29/10
05:23
T7, 30/10
9h 53m
838 ฿
19:46
T6, 29/10
05:39
T7, 30/10
9h 53m
838 ฿
SP8
08:50
T6, 29/10
19:25
T6, 29/10
10h 35m
641 ฿
20:01
T6, 29/10
06:16
T7, 30/10
10h 15m
838 ฿
09:00
T6, 29/10
20:00
T6, 29/10
11h 00m
679 ฿
09:00
T6, 29/10
20:00
T6, 29/10
11h 00m
679 ฿
20:00
T6, 29/10
07:00
T7, 30/10
11h 00m
679 ฿
20:00
T6, 29/10
07:00
T7, 30/10
11h 00m
679 ฿
20:30
T6, 29/10
07:30
T7, 30/10
11h 00m
679 ฿
10:30
T6, 29/10
21:30
T6, 29/10
11h 00m
700 ฿
07:30
T6, 29/10
19:30
T6, 29/10
12h 00m
529 ฿
RP102
06:30
T6, 29/10
21:10
T6, 29/10
14h 40m
231 ฿
SP10
18:00
T6, 29/10
06:50
T7, 30/10
12h 50m
1,041 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.