Lượt đi
Chiang Rai Băng Cốc
T5, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Rai đến Băng Cốc ngày đi Thứ năm, 18 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 
FD3206


1h 15m
21:30
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
22:45
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,028 ฿

VZ135


1h 25m
20:55
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
22:20
T5, 18/04

BĂNG CỐC
BKK
2,105 ฿

FD3200


1h 15m
09:00
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
10:15
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,248 ฿

FD3202


1h 15m
09:55
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
11:10
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,248 ฿

DD103


1h 15m
11:50
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
13:05
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,303 ฿

DD105


1h 15m
15:20
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
16:35
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,303 ฿

DD107


1h 15m
18:40
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
19:55
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,303 ฿

VZ131


1h 25m
08:25
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
09:50
T5, 18/04

BĂNG CỐC
BKK
2,298 ฿

SL533


1h 20m
08:55
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
10:15
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,510 ฿

VZ133


1h 25m
15:25
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
16:50
T5, 18/04

BĂNG CỐC
BKK
2,490 ฿

SL539


1h 25m
13:10
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
14:35
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,510 ฿

SL545


1h 25m
20:50
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
22:15
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,510 ฿

FD8701


1h 15m
10:50
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
12:05
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,566 ฿

FD3210


1h 15m
13:10
T5, 18/04

CHIANG RAI
CEI
14:25
T5, 18/04

BĂNG CỐC
DMK
2,566 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.