Lượt đi
Chiang Rai Băng Cốc
T4, 29/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Rai đến Băng Cốc ngày đi Thứ tư, 29 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
VZ131


1h 25m
08:40
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
10:05
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
1,214 ฿

VZ135


1h 25m
20:15
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
21:40
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
1,214 ฿

VZ133


1h 25m
15:55
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
17:20
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
1,393 ฿

WE137


1h 25m
20:45
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
22:10
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
1,910 ฿

WE131


1h 30m
10:25
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
11:55
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
2,387 ฿

WE133


1h 30m
13:35
T4, 29/03

CHIANG RAI
CEI
15:05
T4, 29/03

BĂNG CỐC
BKK
2,387 ฿11h 40m
18:30
T4, 29/03

CHIANG RAI
BX Chiang Rai 2
06:10
T5, 30/03

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
797 ฿12h 40m
13:00
T4, 29/03

CHIANG RAI
BX Chiang Rai 2
01:40
T5, 30/03

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
838 ฿13h 00m
18:15
T4, 29/03

CHIANG RAI
BX Chiang Rai 1
07:15
T5, 30/03

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
850 ฿13h 00m
18:35
T4, 29/03

CHIANG RAI
BX Chiang Rai 1
07:35
T5, 30/03

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
850 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.