Lượt đi
Chiang Rai Băng Cốc
CN, 23/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Rai đến Băng Cốc ngày đi Chủ nhật, 23 Tháng 1 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ131
08:35
CN, 23/01
10:00
CN, 23/01
1h 25m
1,200 ฿
VZ139
11:30
CN, 23/01
12:55
CN, 23/01
1h 25m
1,566 ฿
FD4407
11:45
CN, 23/01
13:15
CN, 23/01
1h 30m
1,548 ฿
DD105
16:30
CN, 23/01
17:45
CN, 23/01
1h 15m
1,661 ฿
FD3200
09:00
CN, 23/01
10:20
CN, 23/01
1h 20m
1,661 ฿
DD107
19:45
CN, 23/01
21:00
CN, 23/01
1h 15m
1,887 ฿
VZ133
15:40
CN, 23/01
17:05
CN, 23/01
1h 25m
1,932 ฿
SL539
13:10
CN, 23/01
14:35
CN, 23/01
1h 25m
2,145 ฿
FD3202
13:45
CN, 23/01
15:15
CN, 23/01
1h 30m
2,567 ฿
WE131
10:25
CN, 23/01
11:50
CN, 23/01
1h 25m
2,665 ฿
VZ135
19:55
CN, 23/01
21:20
CN, 23/01
1h 25m
3,023 ฿
SL545
20:35
CN, 23/01
22:00
CN, 23/01
1h 25m
3,102 ฿
FD3210
20:50
CN, 23/01
22:10
CN, 23/01
1h 20m
4,983 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.