Lượt đi
Jakarta Bali
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT38
05:00
CN, 18/04
07:50
CN, 18/04
1h 50m
679,365 Rp
JT40
15:40
CN, 18/04
18:30
CN, 18/04
1h 50m
679,365 Rp
JT26
16:55
CN, 18/04
19:45
CN, 18/04
1h 50m
679,365 Rp
QZ7510
07:00
CN, 18/04
09:55
CN, 18/04
1h 55m
679,365 Rp
QZ7520
10:10
CN, 18/04
13:05
CN, 18/04
1h 55m
679,365 Rp
QZ7532
12:45
CN, 18/04
15:40
CN, 18/04
1h 55m
679,365 Rp
QZ7526
15:40
CN, 18/04
18:35
CN, 18/04
1h 55m
679,365 Rp
QZ7514
16:10
CN, 18/04
19:05
CN, 18/04
1h 55m
679,365 Rp
QG196
15:55
CN, 18/04
18:55
CN, 18/04
2h 00m
696,785 Rp
ID6500
06:00
CN, 18/04
08:50
CN, 18/04
1h 50m
766,463 Rp
ID6506
07:00
CN, 18/04
09:50
CN, 18/04
1h 50m
766,463 Rp
ID6061
08:55
CN, 18/04
11:45
CN, 18/04
1h 50m
766,463 Rp
ID6514
14:45
CN, 18/04
17:35
CN, 18/04
1h 50m
766,463 Rp
ID6516
17:00
CN, 18/04
19:50
CN, 18/04
1h 50m
766,463 Rp
ID6512
10:55
CN, 18/04
13:55
CN, 18/04
2h 00m
766,463 Rp
ID6504
13:30
CN, 18/04
16:30
CN, 18/04
2h 00m
766,463 Rp
QG682
07:55
CN, 18/04
10:50
CN, 18/04
1h 55m
853,561 Rp
QG686
15:00
CN, 18/04
17:55
CN, 18/04
1h 55m
853,561 Rp
QG690
06:30
CN, 18/04
09:30
CN, 18/04
2h 00m
853,561 Rp
QG684
09:40
CN, 18/04
12:40
CN, 18/04
2h 00m
853,561 Rp
QG666
11:10
CN, 18/04
14:10
CN, 18/04
2h 00m
853,561 Rp
GA410
14:30
CN, 18/04
17:20
CN, 18/04
1h 50m
1,846,479 Rp
GA404
09:05
CN, 18/04
12:00
CN, 18/04
1h 55m
1,846,479 Rp
GA408
11:30
CN, 18/04
14:35
CN, 18/04
2h 05m
1,846,479 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.