Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT28
07:00
T2, 01/11
09:50
T2, 01/11
1h 50m
672,566 Rp
JT26
13:00
T2, 01/11
15:50
T2, 01/11
1h 50m
672,566 Rp
JT38
05:00
T2, 01/11
07:50
T2, 01/11
1h 50m
738,183 Rp
JT12
08:00
T2, 01/11
10:50
T2, 01/11
1h 50m
738,183 Rp
JT30
10:10
T2, 01/11
13:00
T2, 01/11
1h 50m
738,183 Rp
JT42
14:00
T2, 01/11
16:50
T2, 01/11
1h 50m
738,183 Rp
JT16
16:15
T2, 01/11
19:05
T2, 01/11
1h 50m
738,183 Rp
QG196
13:35
T2, 01/11
16:35
T2, 01/11
2h 00m
770,991 Rp
JT22
12:00
T2, 01/11
14:50
T2, 01/11
1h 50m
820,203 Rp
ID6506
12:30
T2, 01/11
15:20
T2, 01/11
1h 50m
853,011 Rp
ID6504
13:40
T2, 01/11
16:30
T2, 01/11
1h 50m
853,011 Rp
QG686
14:40
T2, 01/11
17:35
T2, 01/11
1h 55m
869,415 Rp
QG666
15:10
T2, 01/11
18:05
T2, 01/11
1h 55m
869,415 Rp
QG690
06:00
T2, 01/11
09:00
T2, 01/11
2h 00m
869,415 Rp
QG680
10:40
T2, 01/11
13:40
T2, 01/11
2h 00m
869,415 Rp
QZ7526
13:20
T2, 01/11
16:15
T2, 01/11
1h 55m
918,628 Rp
ID6512
06:10
T2, 01/11
09:00
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID6061
06:30
T2, 01/11
09:20
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID6514
11:30
T2, 01/11
14:20
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID6500
14:50
T2, 01/11
17:40
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID8500
15:40
T2, 01/11
18:30
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID8516
16:30
T2, 01/11
19:20
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID6516
17:00
T2, 01/11
19:50
T2, 01/11
1h 50m
935,032 Rp
ID6050
09:00
T2, 01/11
11:50
T2, 01/11
1h 50m
1,033,456 Rp
ID8050
10:00
T2, 01/11
12:50
T2, 01/11
1h 50m
1,115,476 Rp
QG684
09:40
T2, 01/11
12:40
T2, 01/11
2h 00m
1,361,537 Rp
GA402
07:05
T2, 01/11
10:00
T2, 01/11
1h 55m
1,935,680 Rp
GA410
14:25
T2, 01/11
17:20
T2, 01/11
1h 55m
1,935,680 Rp
GA404
09:25
T2, 01/11
12:20
T2, 01/11
1h 55m
1,952,083 Rp
GA420
16:35
T2, 01/11
19:30
T2, 01/11
1h 55m
1,952,083 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.