Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT28
08:20
T2, 01/02
10:50
T2, 01/02
1h 30m
684,813 Rp
QG196
19:10
T2, 01/02
22:10
T2, 01/02
2h 00m
633,453 Rp
QG682
07:45
T2, 01/02
10:40
T2, 01/02
1h 55m
650,573 Rp
QG666
13:05
T2, 01/02
16:00
T2, 01/02
1h 55m
650,573 Rp
QG684
15:45
T2, 01/02
18:40
T2, 01/02
1h 55m
650,573 Rp
QG688
16:50
T2, 01/02
19:45
T2, 01/02
1h 55m
650,573 Rp
QG680
06:00
T2, 01/02
09:00
T2, 01/02
2h 00m
650,573 Rp
QG686
13:50
T2, 01/02
16:50
T2, 01/02
2h 00m
650,573 Rp
QG690
20:10
T2, 01/02
23:10
T2, 01/02
2h 00m
650,573 Rp
JT34
04:10
T2, 01/02
07:00
T2, 01/02
1h 50m
684,813 Rp
JT38
05:00
T2, 01/02
07:50
T2, 01/02
1h 50m
684,813 Rp
JT30
09:00
T2, 01/02
11:50
T2, 01/02
1h 50m
684,813 Rp
JT12
13:30
T2, 01/02
16:20
T2, 01/02
1h 50m
684,813 Rp
JT40
15:40
T2, 01/02
18:30
T2, 01/02
1h 50m
684,813 Rp
JT22
11:25
T2, 01/02
14:20
T2, 01/02
1h 55m
684,813 Rp
QZ7520
09:25
T2, 01/02
12:25
T2, 01/02
2h 00m
684,813 Rp
QZ7526
13:05
T2, 01/02
16:05
T2, 01/02
2h 00m
684,813 Rp
QZ7514
15:20
T2, 01/02
18:20
T2, 01/02
2h 00m
684,813 Rp
QZ7532
11:35
T2, 01/02
14:40
T2, 01/02
2h 05m
684,813 Rp
ID7309
18:30
T2, 01/02
21:25
T2, 01/02
1h 55m
719,054 Rp
ID6500
04:30
T2, 01/02
07:20
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6506
07:00
T2, 01/02
09:50
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6061
10:00
T2, 01/02
12:50
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6502
12:30
T2, 01/02
15:20
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6514
14:45
T2, 01/02
17:35
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6508
19:00
T2, 01/02
21:50
T2, 01/02
1h 50m
736,175 Rp
ID6512
10:55
T2, 01/02
13:55
T2, 01/02
2h 00m
736,175 Rp
GA410
14:30
T2, 01/02
17:20
T2, 01/02
1h 50m
1,797,636 Rp
GA438
07:05
T2, 01/02
10:10
T2, 01/02
2h 05m
1,797,636 Rp
GA408
11:30
T2, 01/02
14:35
T2, 01/02
2h 05m
1,797,636 Rp
GA424
18:40
T2, 01/02
21:45
T2, 01/02
2h 05m
1,797,636 Rp
GA404
09:05
T2, 01/02
12:15
T2, 01/02
2h 10m
1,797,636 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.