Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 01/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT38
05:00
T2, 01/06
07:50
T2, 01/06
1h 50m
1,020,408 đ
QZ7520
09:25
T2, 01/06
12:25
T2, 01/06
2h 00m
1,071,428 đ
JT16
18:30
T2, 01/06
21:15
T2, 01/06
1h 45m
1,352,041 đ
JT42
19:45
T2, 01/06
22:30
T2, 01/06
1h 45m
1,352,041 đ
JT34
04:30
T2, 01/06
07:20
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT28
08:20
T2, 01/06
11:10
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT30
09:00
T2, 01/06
11:50
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT12
13:30
T2, 01/06
16:20
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT40
15:40
T2, 01/06
18:30
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT26
17:55
T2, 01/06
20:45
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT10
20:45
T2, 01/06
23:35
T2, 01/06
1h 50m
1,352,041 đ
JT22
11:25
T2, 01/06
14:20
T2, 01/06
1h 55m
1,352,041 đ
QG192
09:00
T2, 01/06
11:45
T2, 01/06
1h 45m
1,668,005 đ
QG194
13:40
T2, 01/06
16:40
T2, 01/06
2h 00m
1,668,005 đ
SJ272
06:00
T2, 01/06
08:55
T2, 01/06
1h 55m
1,734,694 đ
ID7309
18:30
T2, 01/06
21:25
T2, 01/06
1h 55m
1,895,460 đ
QG196
21:40
T2, 01/06
00:35
T3, 02/06
1h 55m
1,996,551 đ
QG686
13:20
T2, 01/06
16:15
T2, 01/06
1h 55m
2,295,918 đ
QG688
16:40
T2, 01/06
19:40
T2, 01/06
2h 00m
2,295,918 đ
QG666
21:40
T2, 01/06
01:00
T3, 02/06
2h 20m
2,295,918 đ
JT6506
07:20
T2, 01/06
10:10
T2, 01/06
1h 50m
2,397,959 đ
QG682
07:45
T2, 01/06
10:40
T2, 01/06
1h 55m
2,397,959 đ
QG9662
09:35
T2, 01/06
12:35
T2, 01/06
2h 00m
2,397,959 đ
QG684
11:40
T2, 01/06
14:40
T2, 01/06
2h 00m
2,397,959 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.