Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT16
18:30
T2, 17/08
21:20
T2, 17/08
1h 50m
1,147,562 đ
QG194
13:40
T2, 17/08
16:40
T2, 17/08
2h 00m
1,174,885 đ
QG680
04:55
T2, 17/08
07:55
T2, 17/08
2h 00m
1,229,531 đ
QG688
16:40
T2, 17/08
19:40
T2, 17/08
2h 00m
1,229,531 đ
JT8500
06:00
T2, 17/08
08:50
T2, 17/08
1h 50m
1,475,437 đ
JT6514
15:40
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
1h 50m
1,475,437 đ
JT8514
16:40
T2, 17/08
19:30
T2, 17/08
1h 50m
1,475,437 đ
ID7309
16:00
T2, 17/08
18:50
T2, 17/08
1h 50m
1,584,728 đ
JT8061
09:55
T2, 17/08
12:45
T2, 17/08
1h 50m
1,612,051 đ
JT8050
18:00
T2, 17/08
20:50
T2, 17/08
1h 50m
1,612,051 đ
JT6050
19:00
T2, 17/08
21:50
T2, 17/08
1h 50m
1,612,051 đ
JT6504
13:00
T2, 17/08
16:00
T2, 17/08
2h 00m
1,612,051 đ
QZ7510
05:10
T2, 17/08
08:05
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7520
09:25
T2, 17/08
12:20
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7532
11:45
T2, 17/08
14:40
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7526
13:15
T2, 17/08
16:10
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7514
15:25
T2, 17/08
18:20
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7522
17:10
T2, 17/08
20:05
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
QZ7518
19:15
T2, 17/08
22:10
T2, 17/08
1h 55m
1,639,374 đ
JT6506
07:00
T2, 17/08
09:50
T2, 17/08
1h 50m
1,721,343 đ
JT8506
07:30
T2, 17/08
10:20
T2, 17/08
1h 50m
1,721,343 đ
JT6061
08:55
T2, 17/08
11:45
T2, 17/08
1h 50m
1,857,957 đ
GA404
09:50
T2, 17/08
12:40
T2, 17/08
1h 50m
2,868,905 đ
GA418
18:40
T2, 17/08
21:35
T2, 17/08
1h 55m
2,868,905 đ
GA652
04:25
T2, 17/08
07:30
T2, 17/08
2h 05m
2,868,905 đ
GA438
07:05
T2, 17/08
10:10
T2, 17/08
2h 05m
2,868,905 đ
GA408
11:30
T2, 17/08
14:35
T2, 17/08
2h 05m
2,868,905 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.