Lượt đi
Jakarta Bali
T6, 06/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG682
07:55
T6, 06/08
10:50
T6, 06/08
1h 55m
652,564 Rp
QG196
15:55
T6, 06/08
18:55
T6, 06/08
2h 00m
686,909 Rp
QG686
14:40
T6, 06/08
17:35
T6, 06/08
1h 55m
824,291 Rp
QG680
06:00
T6, 06/08
09:00
T6, 06/08
2h 00m
824,291 Rp
QG684
09:40
T6, 06/08
12:40
T6, 06/08
2h 00m
824,291 Rp
ID6514
12:00
T6, 06/08
14:50
T6, 06/08
1h 50m
858,637 Rp
ID6516
17:00
T6, 06/08
19:50
T6, 06/08
1h 50m
858,637 Rp
QG690
06:30
T6, 06/08
09:30
T6, 06/08
2h 00m
892,982 Rp
QG666
11:10
T6, 06/08
14:10
T6, 06/08
2h 00m
892,982 Rp
QG688
15:20
T6, 06/08
18:20
T6, 06/08
2h 00m
892,982 Rp
GA410
14:30
T6, 06/08
17:20
T6, 06/08
1h 50m
1,923,346 Rp
GA402
07:05
T6, 06/08
10:10
T6, 06/08
2h 05m
1,923,346 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.