ขาไป
จาการ์ต้า บาหลี
อา., 30/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป บาหลี วัน อาทิตย์, 30 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QZ814


1ชม. 50น.
17:35
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
20:25
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,222,705 Rp

QG666


1ชม. 55น.
17:30
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
20:25
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,367,084 Rp

QG660


1ชม. 55น.
18:35
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
21:30
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,367,084 Rp

QZ800


1ชม. 50น.
05:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
07:50
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,389,643 Rp

ID7311


1ชม. 50น.
15:10
อา., 30/06

จาการ์ต้า
HLP
18:00
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,422,370 Rp

QG194


1ชม. 50น.
16:55
อา., 30/06

จาการ์ต้า
HLP
19:45
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,432,505 Rp

QG196


2ชม. 05น.
15:30
อา., 30/06

จาการ์ต้า
HLP
18:35
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,432,505 Rp

QG688


1ชม. 55น.
15:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
18:15
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,461,832 Rp

QG680


2ชม. 00น.
05:05
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
08:05
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,461,832 Rp

ID6050


1ชม. 50น.
08:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
11:10
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,560,830 Rp

QZ802


1ชม. 50น.
06:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
09:10
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,576,884 Rp

QZ816


1ชม. 55น.
18:35
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
21:30
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,576,884 Rp

QZ808


2ชม. 00น.
15:30
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
18:30
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,588,163 Rp

QG684


2ชม. 00น.
11:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
14:00
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,646,817 Rp

QG682


1ชม. 55น.
08:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
10:55
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,741,566 Rp

QG686


1ชม. 55น.
10:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
13:15
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,741,566 Rp

QZ810


1ชม. 55น.
20:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
22:55
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,759,613 Rp

ID7309


1ชม. 45น.
09:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
HLP
12:05
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,816,773 Rp

QZ806


2ชม. 05น.
12:05
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
15:10
อา., 30/06

บาหลี
DPS
1,795,708 Rp

GA400


1ชม. 55น.
09:05
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
12:00
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA404


1ชม. 55น.
09:40
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
12:35
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA408


1ชม. 55น.
11:40
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
14:35
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA410


1ชม. 55น.
14:25
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
17:20
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA414


1ชม. 55น.
15:50
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
18:45
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA420


1ชม. 55น.
16:35
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
19:30
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA418


1ชม. 55น.
20:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
22:55
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA422


2ชม. 00น.
13:00
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
16:00
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

GA402


2ชม. 05น.
07:05
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
10:10
อา., 30/06

บาหลี
DPS
2,162,925 Rp

QZ812


1ชม. 50น.
08:20
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
11:10
อา., 30/06

บาหลี
DPS
4,092,228 Rp

QZ804


1ชม. 50น.
09:35
อา., 30/06

จาการ์ต้า
CGK
12:25
อา., 30/06

บาหลี
DPS
4,168,929 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.