ขาไป
จาการ์ต้า บาหลี
พ., 07/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก จาการ์ต้า ไป บาหลี วัน พุธ, 07 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JT38


1ชม. 50น.
05:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
07:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
790,920 Rp

JT34


1ชม. 50น.
06:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
08:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
790,920 Rp

JT28


1ชม. 50น.
07:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
09:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
790,920 Rp

JT42


1ชม. 50น.
09:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
11:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
790,920 Rp

JT30


1ชม. 50น.
10:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
12:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
871,626 Rp

JT24


1ชม. 50น.
16:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
18:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
871,626 Rp

JT22


1ชม. 50น.
11:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
13:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

JT12


1ชม. 50น.
12:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
14:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

JT40


1ชม. 50น.
13:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
15:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

JT20


1ชม. 50น.
14:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
16:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

JT26


1ชม. 50น.
17:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
19:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

JT32


1ชม. 50น.
18:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
20:50
พ., 07/06

บาหลี
DPS
936,191 Rp

GA404


1ชม. 55น.
09:40
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
12:35
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA408


1ชม. 55น.
11:40
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
14:35
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA410


1ชม. 55น.
14:25
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
17:20
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA420


1ชม. 55น.
16:35
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
19:30
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA422


2ชม. 00น.
13:00
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
16:00
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA402


2ชม. 05น.
07:05
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
10:10
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

GA416


2ชม. 05น.
18:10
พ., 07/06

จาการ์ต้า
CGK
21:15
พ., 07/06

บาหลี
DPS
2,227,489 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.