Lượt đi
Jakarta Bali
T2, 20/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ hai, 20 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT8508
06:00
T2, 20/07
07:55
T2, 20/07
0h 55m
1,136,507 đ
QZ7510
05:10
T2, 20/07
08:05
T2, 20/07
1h 55m
1,083,646 đ
QZ7516
06:00
T2, 20/07
08:55
T2, 20/07
1h 55m
1,083,646 đ
JT6506
07:00
T2, 20/07
09:50
T2, 20/07
1h 50m
1,136,507 đ
QZ7518
19:30
T2, 20/07
22:20
T2, 20/07
1h 50m
1,162,938 đ
QZ7522
21:10
T2, 20/07
00:00
T3, 21/07
1h 50m
1,162,938 đ
QZ7534
22:35
T2, 20/07
01:25
T3, 21/07
1h 50m
1,162,938 đ
JT8502
12:00
T2, 20/07
15:00
T2, 20/07
2h 00m
1,136,507 đ
JT6504
13:00
T2, 20/07
16:00
T2, 20/07
2h 00m
1,136,507 đ
JT8504
13:30
T2, 20/07
16:30
T2, 20/07
2h 00m
1,136,507 đ
QZ7526
13:15
T2, 20/07
16:10
T2, 20/07
1h 55m
1,162,938 đ
QZ7520
09:25
T2, 20/07
12:25
T2, 20/07
2h 00m
1,162,938 đ
QZ7532
11:45
T2, 20/07
14:45
T2, 20/07
2h 00m
1,162,938 đ
QZ7514
15:25
T2, 20/07
18:25
T2, 20/07
2h 00m
1,162,938 đ
JT6061
08:55
T2, 20/07
11:45
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT8518
14:40
T2, 20/07
17:30
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT6514
15:40
T2, 20/07
18:30
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT8516
16:40
T2, 20/07
19:30
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT6508
19:00
T2, 20/07
21:50
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT8052
20:00
T2, 20/07
22:50
T2, 20/07
1h 50m
1,268,659 đ
JT8512
09:55
T2, 20/07
12:55
T2, 20/07
2h 00m
1,268,659 đ
QG682
07:45
T2, 20/07
10:40
T2, 20/07
1h 55m
1,506,533 đ
QG686
13:20
T2, 20/07
16:15
T2, 20/07
1h 55m
1,506,533 đ
JT8506
07:55
T2, 20/07
10:45
T2, 20/07
1h 50m
1,532,963 đ
QG690
18:20
T2, 20/07
21:20
T2, 20/07
2h 00m
1,506,533 đ
JT8050
18:00
T2, 20/07
20:50
T2, 20/07
1h 50m
1,665,115 đ
QG192
09:00
T2, 20/07
11:45
T2, 20/07
1h 45m
1,691,546 đ
QG194
13:40
T2, 20/07
16:40
T2, 20/07
2h 00m
1,691,546 đ
GA652
04:25
T2, 20/07
07:30
T2, 20/07
2h 05m
2,880,914 đ
GA438
07:05
T2, 20/07
10:10
T2, 20/07
2h 05m
2,880,914 đ
GA408
11:30
T2, 20/07
14:35
T2, 20/07
2h 05m
2,880,914 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.