Lượt đi
Jakarta Bali
T3, 29/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ ba, 29 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG682
07:45
T3, 29/09
10:40
T3, 29/09
1h 55m
1,017,970 đ
QG684
11:40
T3, 29/09
14:40
T3, 29/09
2h 00m
1,017,970 đ
QZ7510
05:10
T3, 29/09
08:05
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7516
06:00
T3, 29/09
08:55
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7520
09:25
T3, 29/09
12:20
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7532
11:45
T3, 29/09
14:40
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7526
13:15
T3, 29/09
16:10
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7522
17:10
T3, 29/09
20:05
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7534
18:25
T3, 29/09
21:20
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
QZ7518
19:15
T3, 29/09
22:10
T3, 29/09
1h 55m
1,045,483 đ
JT16
18:30
T3, 29/09
21:20
T3, 29/09
1h 50m
1,128,021 đ
QZ7514
15:25
T3, 29/09
18:20
T3, 29/09
1h 55m
1,403,148 đ
JT6506
04:30
T3, 29/09
07:20
T3, 29/09
1h 50m
1,568,224 đ
JT6061
08:55
T3, 29/09
11:45
T3, 29/09
1h 50m
1,568,224 đ
JT6514
15:40
T3, 29/09
18:30
T3, 29/09
1h 50m
1,568,224 đ
JT6516
17:00
T3, 29/09
19:50
T3, 29/09
1h 50m
1,568,224 đ
JT6050
19:00
T3, 29/09
21:50
T3, 29/09
1h 50m
1,568,224 đ
JT6504
13:00
T3, 29/09
16:00
T3, 29/09
2h 00m
1,568,224 đ
GA404
09:50
T3, 29/09
12:40
T3, 29/09
1h 50m
2,806,296 đ
GA418
18:40
T3, 29/09
21:35
T3, 29/09
1h 55m
2,806,296 đ
GA410
14:30
T3, 29/09
17:30
T3, 29/09
2h 00m
2,806,296 đ
GA438
07:05
T3, 29/09
10:10
T3, 29/09
2h 05m
2,806,296 đ
GA408
11:30
T3, 29/09
14:35
T3, 29/09
2h 05m
2,806,296 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.