Lượt đi
Jakarta Bali
T7, 02/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ bảy, 02 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT38
05:00
T7, 02/10
07:50
T7, 02/10
1h 50m
668,186 Rp
JT28
07:00
T7, 02/10
09:50
T7, 02/10
1h 50m
668,186 Rp
JT30
08:00
T7, 02/10
10:50
T7, 02/10
1h 50m
668,186 Rp
JT26
13:00
T7, 02/10
15:50
T7, 02/10
1h 50m
668,186 Rp
JT42
14:00
T7, 02/10
16:50
T7, 02/10
1h 50m
668,186 Rp
QG686
14:40
T7, 02/10
17:35
T7, 02/10
1h 55m
684,891 Rp
QG690
06:00
T7, 02/10
09:00
T7, 02/10
2h 00m
684,891 Rp
QG680
08:45
T7, 02/10
11:45
T7, 02/10
2h 00m
684,891 Rp
QG684
09:40
T7, 02/10
12:40
T7, 02/10
2h 00m
684,891 Rp
QG688
16:05
T7, 02/10
19:05
T7, 02/10
2h 00m
684,891 Rp
QZ7526
13:25
T7, 02/10
16:10
T7, 02/10
1h 45m
718,301 Rp
QZ7510
05:10
T7, 02/10
08:05
T7, 02/10
1h 55m
718,301 Rp
QZ7520
09:25
T7, 02/10
12:25
T7, 02/10
2h 00m
718,301 Rp
QZ7532
11:40
T7, 02/10
14:45
T7, 02/10
2h 05m
718,301 Rp
ID6050
09:00
T7, 02/10
11:50
T7, 02/10
1h 50m
818,529 Rp
ID6512
06:10
T7, 02/10
09:00
T7, 02/10
1h 50m
851,938 Rp
ID6504
10:30
T7, 02/10
13:20
T7, 02/10
1h 50m
851,938 Rp
ID6514
11:30
T7, 02/10
14:20
T7, 02/10
1h 50m
851,938 Rp
ID6506
12:30
T7, 02/10
15:20
T7, 02/10
1h 50m
851,938 Rp
ID6516
17:00
T7, 02/10
19:50
T7, 02/10
1h 50m
851,938 Rp
QG196
15:55
T7, 02/10
18:55
T7, 02/10
2h 00m
885,347 Rp
ID6500
14:50
T7, 02/10
17:40
T7, 02/10
1h 50m
935,461 Rp
ID6061
16:00
T7, 02/10
18:50
T7, 02/10
1h 50m
935,461 Rp
GA410
14:30
T7, 02/10
17:20
T7, 02/10
1h 50m
1,954,446 Rp
GA404
09:25
T7, 02/10
12:20
T7, 02/10
1h 55m
1,954,446 Rp
GA402
07:05
T7, 02/10
10:10
T7, 02/10
2h 05m
1,954,446 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.