Lượt đi
Jakarta Bali
T6, 25/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG196
15:55
T6, 25/06
18:55
T6, 25/06
2h 00m
687,634 Rp
QG682
07:55
T6, 25/06
10:50
T6, 25/06
1h 55m
722,016 Rp
QG686
14:40
T6, 25/06
17:35
T6, 25/06
1h 55m
722,016 Rp
QG680
06:00
T6, 25/06
09:00
T6, 25/06
2h 00m
825,161 Rp
QG666
11:10
T6, 25/06
14:10
T6, 25/06
2h 00m
825,161 Rp
QG688
15:20
T6, 25/06
18:20
T6, 25/06
2h 00m
825,161 Rp
ID6514
14:50
T6, 25/06
17:40
T6, 25/06
1h 50m
859,543 Rp
ID6050
09:40
T6, 25/06
12:30
T6, 25/06
1h 50m
928,306 Rp
QZ7526
16:10
T6, 25/06
19:05
T6, 25/06
1h 55m
928,306 Rp
ID6061
08:55
T6, 25/06
11:45
T6, 25/06
1h 50m
945,497 Rp
ID6512
11:40
T6, 25/06
14:30
T6, 25/06
1h 50m
945,497 Rp
ID6516
17:00
T6, 25/06
19:50
T6, 25/06
1h 50m
945,497 Rp
ID6500
06:00
T6, 25/06
08:50
T6, 25/06
1h 50m
1,031,451 Rp
QZ7532
12:45
T6, 25/06
15:40
T6, 25/06
1h 55m
1,048,642 Rp
ID6506
06:10
T6, 25/06
09:00
T6, 25/06
1h 50m
1,134,596 Rp
QZ7510
07:10
T6, 25/06
10:05
T6, 25/06
1h 55m
1,168,978 Rp
QZ7520
09:40
T6, 25/06
12:35
T6, 25/06
1h 55m
1,168,978 Rp
GA410
14:30
T6, 25/06
17:20
T6, 25/06
1h 50m
1,942,566 Rp
GA404
09:25
T6, 25/06
12:20
T6, 25/06
1h 55m
1,942,566 Rp
GA420
16:30
T6, 25/06
19:30
T6, 25/06
2h 00m
1,942,566 Rp
GA408
11:30
T6, 25/06
14:35
T6, 25/06
2h 05m
1,942,566 Rp
GA402
07:05
T6, 25/06
10:10
T6, 25/06
2h 05m
2,011,330 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.