Lượt đi
Jakarta Yogyakarta
T2, 01/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Yogyakarta ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 2 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT544
08:30
T2, 01/02
09:40
T2, 01/02
1h 10m
325,286 Rp
JT554
12:30
T2, 01/02
13:40
T2, 01/02
1h 10m
325,286 Rp
JT734
13:30
T2, 01/02
14:40
T2, 01/02
1h 10m
325,286 Rp
JT732
10:30
T2, 01/02
11:40
T2, 01/02
1h 10m
359,527 Rp
QG774
12:20
T2, 01/02
13:30
T2, 01/02
1h 10m
428,009 Rp
QG770
16:30
T2, 01/02
17:50
T2, 01/02
1h 20m
428,009 Rp
ID6364
07:00
T2, 01/02
08:10
T2, 01/02
1h 10m
513,610 Rp
ID6378
10:00
T2, 01/02
11:10
T2, 01/02
1h 10m
513,610 Rp
ID6374
16:00
T2, 01/02
17:10
T2, 01/02
1h 10m
513,610 Rp
QG1101
06:10
T2, 01/02
07:40
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
QG1105
10:00
T2, 01/02
11:30
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
QG1107
13:45
T2, 01/02
15:15
T2, 01/02
1h 30m
599,212 Rp
GA204
07:55
T2, 01/02
09:15
T2, 01/02
1h 20m
1,129,943 Rp
GA212
14:10
T2, 01/02
15:30
T2, 01/02
1h 20m
1,129,943 Rp
GA206
10:00
T2, 01/02
11:25
T2, 01/02
1h 25m
1,129,943 Rp
GA214
16:10
T2, 01/02
17:35
T2, 01/02
1h 25m
1,129,943 Rp
GA208
12:05
T2, 01/02
13:20
T2, 01/02
1h 15m
4,091,761 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.