Lượt đi
Jakarta Yogyakarta
T6, 17/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Yogyakarta ngày đi Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT3564
07:00
T6, 17/07
08:10
T6, 17/07
1h 10m
708,302 đ
JT3544
06:00
T6, 17/07
07:10
T6, 17/07
1h 10m
760,769 đ
QZ7556
05:55
T6, 17/07
07:10
T6, 17/07
1h 15m
846,266 đ
JT556
19:50
T6, 17/07
21:00
T6, 17/07
1h 10m
874,095 đ
QZ7550
14:35
T6, 17/07
15:55
T6, 17/07
1h 20m
846,266 đ
QZ7554
20:55
T6, 17/07
22:15
T6, 17/07
1h 20m
846,266 đ
QZ7552
09:45
T6, 17/07
11:10
T6, 17/07
1h 25m
846,266 đ
JT544
04:50
T6, 17/07
06:00
T6, 17/07
1h 10m
1,222,339 đ
JT554
17:20
T6, 17/07
18:30
T6, 17/07
1h 10m
1,222,339 đ
JT564
18:05
T6, 17/07
19:15
T6, 17/07
1h 10m
1,222,339 đ
JT568
19:00
T6, 17/07
20:10
T6, 17/07
1h 10m
1,222,339 đ
QG104
14:05
T6, 17/07
15:10
T6, 17/07
1h 05m
1,599,243 đ
QG106
18:20
T6, 17/07
19:25
T6, 17/07
1h 05m
1,599,243 đ
QG110
21:30
T6, 17/07
22:40
T6, 17/07
1h 10m
1,599,243 đ
ID7543
19:40
T6, 17/07
20:30
T6, 17/07
0h 50m
1,698,165 đ
QG100
07:25
T6, 17/07
08:50
T6, 17/07
1h 25m
1,599,243 đ
QG108
19:30
T6, 17/07
21:00
T6, 17/07
1h 30m
1,599,243 đ
ID6360
05:40
T6, 17/07
06:50
T6, 17/07
1h 10m
1,675,337 đ
ID7368
12:00
T6, 17/07
13:10
T6, 17/07
1h 10m
1,675,337 đ
ID7539
17:05
T6, 17/07
18:10
T6, 17/07
1h 05m
1,698,165 đ
ID7531
09:30
T6, 17/07
10:40
T6, 17/07
1h 10m
1,698,165 đ
ID7533
13:10
T6, 17/07
14:20
T6, 17/07
1h 10m
1,698,165 đ
ID7537
15:50
T6, 17/07
17:00
T6, 17/07
1h 10m
1,698,165 đ
GA206
07:20
T6, 17/07
08:50
T6, 17/07
1h 30m
1,862,571 đ
QG774
12:45
T6, 17/07
13:55
T6, 17/07
1h 10m
2,830,660 đ
QG770
21:50
T6, 17/07
23:00
T6, 17/07
1h 10m
2,830,660 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.