Lượt đi
Kagoshima Tokyo
T7, 10/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kagoshima đến Tokyo ngày đi Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
JL640


1h 30m
07:45
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
09:15
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 9,794

JL646


1h 30m
12:40
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
14:10
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 9,794

JL654


1h 30m
20:45
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
22:15
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 11,498

JL652


1h 30m
18:50
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
20:20
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 12,491

NH620


1h 35m
08:10
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
09:45
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 12,917

NH624


1h 35m
11:50
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
13:25
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 12,917

NH2472


1h 40m
07:15
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
08:55
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 13,201

JL648


1h 30m
14:40
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
16:10
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 15,330

JL650


1h 30m
16:45
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
18:15
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 15,330

NH630


1h 35m
19:25
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
21:00
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 15,614

JL642


1h 30m
09:10
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
10:40
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 16,750

JL644


1h 30m
10:55
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
12:25
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 16,750

NH2480


1h 35m
20:30
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
22:05
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 18,027

NH626


1h 35m
14:25
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
16:00
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 18,453

NH2478


1h 35m
15:40
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
17:15
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 18,453

NH628


1h 35m
16:55
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
18:30
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 18,453

NH622


1h 35m
09:20
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
10:55
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 19,873

NH2474


1h 40m
10:10
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
11:50
T7, 10/12

TOKYO
HND
¥ 19,873

JL6084


1h 45m
15:35
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
17:20
T7, 10/12

TOKYO
NRT
¥ 50,392

JL6088


1h 45m
19:45
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
21:30
T7, 10/12

TOKYO
NRT
¥ 50,392

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.