Lượt đi
Kuala Lumpur Kuching
T2, 31/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kuching ngày đi Thứ hai, 31 Tháng 1 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK5210
16:45
T2, 31/01
18:30
T2, 31/01
1h 45m
250.86 RM
AK5226
18:10
T2, 31/01
19:55
T2, 31/01
1h 45m
250.86 RM
AK5234
21:05
T2, 31/01
22:55
T2, 31/01
1h 50m
250.86 RM
AK5206
14:00
T2, 31/01
15:55
T2, 31/01
1h 55m
250.86 RM
AK5202
09:10
T2, 31/01
10:55
T2, 31/01
1h 45m
274.52 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.