Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T2, 04/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ hai, 04 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK6322


1h 10m
17:45
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
71.90 RM

AK6314


1h 10m
18:45
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
19:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
71.90 RM

OD2204


1h 05m
10:00
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:05
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
97.39 RM

OD2206


1h 05m
13:30
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:35
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
97.39 RM

MH1438


1h 10m
11:45
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
99.46 RM

AK6324


1h 05m
08:00
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
09:05
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
113.07 RM

AK6306


1h 05m
15:10
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
16:15
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
113.07 RM

AK6320


1h 10m
08:45
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
113.07 RM

AK6308


1h 15m
06:35
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
07:50
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
113.07 RM

AK6312


1h 15m
07:05
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
08:20
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
113.07 RM

MH1436


1h 05m
13:10
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
139.60 RM

MH1446


1h 05m
17:00
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:05
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
139.60 RM

MH1450


1h 05m
18:50
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
19:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
139.60 RM

MH1432


1h 10m
09:00
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:10
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
185.74 RM

AK6316


1h 15m
14:40
T2, 04/12

KUALA LUMPUR
KUL
15:55
T2, 04/12

LANGKAWI
LGK
187.58 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.