Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T2, 17/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
OD2210


1h 05m
18:00
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
19:05
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
97.02 RM

AK6320


1h 05m
07:05
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
08:10
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
136.74 RM

AK6322


1h 10m
18:30
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
19:40
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
135.44 RM

OD2204


1h 05m
10:00
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
11:05
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
154.98 RM

OD2206


1h 05m
13:35
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
14:40
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
155.63 RM

AK6318


1h 05m
09:30
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
10:35
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.21 RM

AK9310


1h 05m
16:00
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
17:05
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.21 RM

AK6304


1h 05m
12:25
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
13:30
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.86 RM

AK6306


1h 05m
17:15
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
18:20
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.86 RM

AK6308


1h 10m
10:20
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
11:30
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.86 RM

AK6302


1h 10m
20:40
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
173.86 RM

MH1450


1h 15m
18:20
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
19:35
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
175.74 RM

FY1576


1h 20m
10:10
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
SZB
11:30
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
197.30 RM

FY1578


1h 20m
13:20
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
SZB
14:40
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
197.30 RM

AK6316


1h 05m
14:05
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
15:10
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
236.37 RM

MH1446


1h 05m
15:50
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
16:55
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
310.42 RM

MH1432


1h 10m
09:25
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
10:35
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
310.42 RM

MH1436


1h 05m
13:10
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
402.82 RM

MH1438


1h 10m
11:55
T2, 17/06

KUALA LUMPUR
KUL
13:05
T2, 17/06

LANGKAWI
LGK
402.82 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.