ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี
อา., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ลังกาวี วัน อาทิตย์, 10 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK6316


1ชม. 05น.
16:00
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:05
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
116.72 RM

AK6322


1ชม. 10น.
17:45
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:55
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
116.06 RM

MH1450


1ชม. 05น.
18:50
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:55
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
142.42 RM

AK6324


1ชม. 05น.
08:00
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:05
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
155.19 RM

AK6304


1ชม. 05น.
12:05
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:10
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
155.19 RM

AK6306


1ชม. 05น.
15:10
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
16:15
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
155.19 RM

AK6326


1ชม. 10น.
08:45
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:55
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
155.19 RM

AK6314


1ชม. 10น.
18:45
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:55
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
155.19 RM

MH1436


1ชม. 05น.
13:10
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:15
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
196.65 RM

MH1446


1ชม. 05น.
16:45
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:50
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
196.65 RM

MH1432


1ชม. 10น.
09:00
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:10
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
196.65 RM

MH1438


1ชม. 10น.
11:45
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:55
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
196.65 RM

AK6308


1ชม. 15น.
06:35
อา., 10/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
07:50
อา., 10/12

ลังกาวี
LGK
206.05 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.