Lượt đi
Lampang Băng Cốc
T7, 11/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Lampang đến Băng Cốc ngày đi Thứ bảy, 11 Tháng 12 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
21:48
T7, 11/12
05:55
CN, 12/12
8h 07m
548 ฿
SP8
10:41
T7, 11/12
19:25
T7, 11/12
8h 44m
604 ฿
21:20
T7, 11/12
05:45
CN, 12/12
8h 25m
726 ฿
DD163
13:00
T7, 11/12
14:15
T7, 11/12
1h 15m
2,868 ฿
PG204
10:20
T7, 11/12
11:50
T7, 11/12
1h 30m
2,983 ฿
PG208
16:25
T7, 11/12
17:55
T7, 11/12
1h 30m
2,983 ฿
SP14
19:27
T7, 11/12
06:15
CN, 12/12
10h 48m
296 ฿
11:40
T7, 11/12
21:30
T7, 11/12
9h 50m
600 ฿
RP102
08:37
T7, 11/12
21:10
T7, 11/12
12h 33m
216 ฿
SP10
20:17
T7, 11/12
06:50
CN, 12/12
10h 33m
1,004 ฿
20:40
T7, 11/12
09:30
CN, 12/12
12h 50m
600 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.