Lượt đi
Xiêm Riệp Phnôm Pênh
T3, 04/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Xiêm Riệp đến Phnôm Pênh ngày đi Thứ ba, 04 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 


5h 25m
18:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
23:55
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 30m
15:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
21:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 30m
07:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
12:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
US$ 15.505h 30m
11:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
16:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 15.505h 30m
14:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
20:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
US$ 15.505h 45m
12:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
17:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 45m
13:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
18:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 45m
17:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
22:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 45m
17:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
23:15
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.005h 55m
23:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Oum Khun
04:55
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
US$ 13.006h 00m
20:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
02:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 13.506h 00m
23:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
05:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 13.505h 45m
06:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
11:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 15.505h 45m
10:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
15:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 15.505h 30m
08:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
13:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 17.506h 00m
06:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
12:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
06:05
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
12:05
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
06:16
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
12:16
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
06:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
12:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
06:35
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
12:35
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
07:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
13:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
07:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
13:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
07:55
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
13:55
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
08:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
14:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
08:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
14:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
08:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
14:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
US$ 14.006h 00m
09:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
15:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
09:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
15:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
09:35
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
15:35
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
09:40
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
15:40
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
09:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
15:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
US$ 14.006h 00m
09:50
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
15:50
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
10:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
16:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
10:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
16:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
11:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
17:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
11:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
17:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
12:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
18:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
12:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
18:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
US$ 14.006h 00m
12:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
18:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
12:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
18:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
13:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
19:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
13:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
19:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
13:37
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
19:37
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
14:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
20:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
14:07
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
20:07
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
14:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
20:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
14:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
20:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
15:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
21:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
15:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
21:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
16:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
22:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
16:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
22:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
17:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
23:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
17:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
23:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
18:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
00:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
18:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
00:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
18:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
00:45
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
19:15
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
01:15
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
19:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
01:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 14.006h 00m
22:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
04:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
US$ 14.006h 00m
22:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
04:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
US$ 14.005h 45m
23:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
05:15
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 16.506h 00m
07:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
13:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 15.506h 00m
09:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
15:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 15.506h 00m
19:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
01:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 16.506h 00m
20:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
02:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 16.506h 00m
13:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
19:45
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 17.506h 00m
21:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
03:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
22:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
04:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
22:15
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
04:15
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
22:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
04:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
22:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
04:45
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:00
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:00
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:15
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:15
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:30
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:30
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:45
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:45
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:50
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:50
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.006h 00m
23:55
T3, 04/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
05:55
T4, 05/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
US$ 19.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.