Lượt đi
Tokyo Fuji
T3, 06/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Fuji ngày đi Thứ ba, 06 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
KODAMA 811


0h 51m
21:52
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
22:43
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 813


0h 51m
22:19
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
23:10
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 701


0h 57m
06:37
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
07:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 705


0h 57m
07:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
08:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 713


0h 57m
09:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
10:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 721


0h 57m
11:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
12:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 729


0h 57m
13:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
14:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 737


0h 57m
15:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
16:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 745


0h 57m
17:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
18:31
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 703


0h 59m
07:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
08:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 707


0h 59m
08:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
09:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 711


0h 59m
09:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
10:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 715


0h 59m
10:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
11:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 719


0h 59m
11:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
12:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 723


0h 59m
12:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
13:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 727


0h 59m
13:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
14:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 731


0h 59m
14:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
15:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 735


0h 59m
15:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
16:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 739


0h 59m
16:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
17:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 743


0h 59m
17:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
18:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 747


0h 59m
18:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
19:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 751


0h 59m
19:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
20:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 755


0h 59m
20:04
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
21:03
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 709


1h 00m
08:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
09:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 717


1h 00m
10:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
11:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 725


1h 00m
12:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
13:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 733


1h 00m
14:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
15:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 741


1h 00m
16:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
17:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 749


1h 00m
18:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
19:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 753


1h 00m
19:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
20:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 757


1h 00m
20:34
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
21:34
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

KODAMA 809


1h 00m
21:22
T3, 06/12

TOKYO
Shinagawa
22:22
T3, 06/12

FUJI
Shin-Fuji
¥ 5,170

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.