Lượt đi
Tokyo Fukuoka
T4, 14/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Fukuoka ngày đi Thứ tư, 14 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
NH1075


1h 50m
07:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
08:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH243


1h 50m
08:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
10:20
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH245


1h 50m
09:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
10:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH247


1h 50m
09:40
T4, 14/06

TOKYO
HND
11:30
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH255


1h 50m
13:40
T4, 14/06

TOKYO
HND
15:30
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH257


1h 50m
14:20
T4, 14/06

TOKYO
HND
16:10
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH259


1h 50m
15:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
16:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH269


1h 50m
19:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
20:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH239


1h 55m
06:25
T4, 14/06

TOKYO
HND
08:20
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3841


1h 55m
06:40
T4, 14/06

TOKYO
HND
08:35
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH241


1h 55m
07:25
T4, 14/06

TOKYO
HND
09:20
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3843


1h 55m
09:20
T4, 14/06

TOKYO
HND
11:15
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3845


1h 55m
10:15
T4, 14/06

TOKYO
HND
12:10
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH249


1h 55m
10:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
12:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH251


1h 55m
11:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
13:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3847


1h 55m
12:15
T4, 14/06

TOKYO
HND
14:10
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH253


1h 55m
12:40
T4, 14/06

TOKYO
HND
14:35
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3849


1h 55m
13:15
T4, 14/06

TOKYO
HND
15:10
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH261


1h 55m
15:50
T4, 14/06

TOKYO
HND
17:45
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3851


1h 55m
15:55
T4, 14/06

TOKYO
HND
17:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH263


1h 55m
16:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
18:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH265


1h 55m
17:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
18:55
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH267


1h 55m
18:05
T4, 14/06

TOKYO
HND
20:00
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3853


1h 55m
18:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
20:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH271


1h 55m
19:30
T4, 14/06

TOKYO
HND
21:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH3855


1h 55m
20:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
21:55
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

NH273


2h 00m
19:45
T4, 14/06

TOKYO
HND
21:45
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,511

JL303


1h 50m
06:25
T4, 14/06

TOKYO
HND
08:15
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL305


1h 50m
07:10
T4, 14/06

TOKYO
HND
09:00
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL307


1h 50m
08:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
09:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL315


1h 50m
11:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
12:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL317


1h 50m
11:55
T4, 14/06

TOKYO
HND
13:45
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL319


1h 50m
13:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
14:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL321


1h 50m
14:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
15:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL325


1h 50m
16:00
T4, 14/06

TOKYO
HND
17:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL327


1h 50m
16:55
T4, 14/06

TOKYO
HND
18:45
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL331


1h 50m
18:45
T4, 14/06

TOKYO
HND
20:35
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL309


1h 55m
09:05
T4, 14/06

TOKYO
HND
11:00
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL311


1h 55m
09:15
T4, 14/06

TOKYO
HND
11:10
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL313


1h 55m
10:10
T4, 14/06

TOKYO
HND
12:05
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL323


1h 55m
15:05
T4, 14/06

TOKYO
HND
17:00
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL333


1h 55m
19:10
T4, 14/06

TOKYO
HND
21:05
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL335


1h 55m
19:40
T4, 14/06

TOKYO
HND
21:35
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,612

JL6049


2h 10m
10:30
T4, 14/06

TOKYO
NRT
12:40
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,579

JL6051


2h 10m
12:15
T4, 14/06

TOKYO
NRT
14:25
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,579

JL6047


2h 05m
08:50
T4, 14/06

TOKYO
NRT
10:55
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,729

JL6055


2h 15m
15:35
T4, 14/06

TOKYO
NRT
17:50
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,579

JL6061


2h 15m
17:45
T4, 14/06

TOKYO
NRT
20:00
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,579

JL6045


2h 10m
07:30
T4, 14/06

TOKYO
NRT
09:40
T4, 14/06

FUKUOKA
FUK
¥ 50,729

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.