Lượt đi
Tokyo Fukuoka
T2, 24/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Fukuoka ngày đi Thứ hai, 24 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
MM519


2h 10m
07:30
T2, 24/06

TOKYO
NRT
09:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,097

MM521


2h 10m
09:20
T2, 24/06

TOKYO
NRT
11:30
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,097

MM523


2h 10m
10:25
T2, 24/06

TOKYO
NRT
12:35
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,097

MM527


2h 10m
15:50
T2, 24/06

TOKYO
NRT
18:00
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,097

GK503


2h 10m
07:10
T2, 24/06

TOKYO
NRT
09:20
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,407

MM525


2h 10m
12:50
T2, 24/06

TOKYO
NRT
15:00
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,989

GK519


2h 15m
17:55
T2, 24/06

TOKYO
NRT
20:10
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 7,912

GK505


2h 05m
08:45
T2, 24/06

TOKYO
NRT
10:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 8,418

GK535


2h 05m
19:00
T2, 24/06

TOKYO
NRT
21:05
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 8,418

GK517


2h 10m
16:40
T2, 24/06

TOKYO
NRT
18:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 8,418

MM529


2h 15m
18:40
T2, 24/06

TOKYO
NRT
20:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 8,577

GK507


2h 10m
10:30
T2, 24/06

TOKYO
NRT
12:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 9,126

GK513


2h 15m
15:25
T2, 24/06

TOKYO
NRT
17:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 9,126

GK509


2h 10m
12:15
T2, 24/06

TOKYO
NRT
14:25
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 10,238

JL303


1h 50m
06:25
T2, 24/06

TOKYO
HND
08:15
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL305


1h 50m
07:10
T2, 24/06

TOKYO
HND
09:00
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL307


1h 50m
08:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
09:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL315


1h 50m
11:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
12:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL317


1h 50m
11:55
T2, 24/06

TOKYO
HND
13:45
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL319


1h 50m
13:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
14:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL321


1h 50m
14:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
15:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL325


1h 50m
16:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
17:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL309


1h 55m
09:05
T2, 24/06

TOKYO
HND
11:00
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL311


1h 55m
09:15
T2, 24/06

TOKYO
HND
11:10
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL313


1h 55m
10:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
11:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL323


1h 55m
15:10
T2, 24/06

TOKYO
HND
17:05
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL327


1h 55m
16:55
T2, 24/06

TOKYO
HND
18:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL331


1h 55m
18:45
T2, 24/06

TOKYO
HND
20:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL333


1h 55m
19:10
T2, 24/06

TOKYO
HND
21:05
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL335


1h 55m
19:40
T2, 24/06

TOKYO
HND
21:35
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

JL329


2h 00m
17:55
T2, 24/06

TOKYO
HND
19:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 17,395

NH239


1h 55m
06:20
T2, 24/06

TOKYO
HND
08:15
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3841


1h 55m
06:35
T2, 24/06

TOKYO
HND
08:30
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3843


1h 55m
09:20
T2, 24/06

TOKYO
HND
11:15
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3845


1h 55m
10:15
T2, 24/06

TOKYO
HND
12:10
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3847


1h 55m
12:15
T2, 24/06

TOKYO
HND
14:10
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3851


1h 55m
15:55
T2, 24/06

TOKYO
HND
17:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3853


1h 55m
18:30
T2, 24/06

TOKYO
HND
20:25
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH3849


2h 00m
13:15
T2, 24/06

TOKYO
HND
15:15
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,568

NH1075


1h 50m
06:50
T2, 24/06

TOKYO
HND
08:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH243


1h 50m
08:30
T2, 24/06

TOKYO
HND
10:20
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH245


1h 50m
09:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
10:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH247


1h 50m
09:50
T2, 24/06

TOKYO
HND
11:40
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH251


1h 50m
11:30
T2, 24/06

TOKYO
HND
13:20
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH255


1h 50m
13:35
T2, 24/06

TOKYO
HND
15:25
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH257


1h 50m
14:20
T2, 24/06

TOKYO
HND
16:10
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH269


1h 50m
19:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
20:50
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH241


1h 55m
07:35
T2, 24/06

TOKYO
HND
09:30
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH249


1h 55m
10:30
T2, 24/06

TOKYO
HND
12:25
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH253


1h 55m
12:25
T2, 24/06

TOKYO
HND
14:20
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH259


1h 55m
15:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
16:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH261


1h 55m
15:50
T2, 24/06

TOKYO
HND
17:45
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH263


1h 55m
16:25
T2, 24/06

TOKYO
HND
18:20
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH267


1h 55m
18:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
19:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH271


1h 55m
19:20
T2, 24/06

TOKYO
HND
21:15
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH273


1h 55m
19:35
T2, 24/06

TOKYO
HND
21:30
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH265


2h 00m
17:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
19:00
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 18,871

NH3855


1h 55m
20:00
T2, 24/06

TOKYO
HND
21:55
T2, 24/06

FUKUOKA
FUK
¥ 27,690

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.