ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
พ., 14/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน พุธ, 14 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NH1075


1ชม. 50น.
07:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH243


1ชม. 50น.
08:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
10:20
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH245


1ชม. 50น.
09:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
10:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH247


1ชม. 50น.
09:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:30
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH255


1ชม. 50น.
13:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:30
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH257


1ชม. 50น.
14:20
พ., 14/06

โตเกียว
HND
16:10
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH259


1ชม. 50น.
15:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
16:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH269


1ชม. 50น.
19:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH239


1ชม. 55น.
06:25
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:20
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3841


1ชม. 55น.
06:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:35
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH241


1ชม. 55น.
07:25
พ., 14/06

โตเกียว
HND
09:20
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3843


1ชม. 55น.
09:20
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:15
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3845


1ชม. 55น.
10:15
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:10
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH249


1ชม. 55น.
10:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH251


1ชม. 55น.
11:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
13:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3847


1ชม. 55น.
12:15
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:10
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH253


1ชม. 55น.
12:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:35
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3849


1ชม. 55น.
13:15
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:10
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH261


1ชม. 55น.
15:50
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:45
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3851


1ชม. 55น.
15:55
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH263


1ชม. 55น.
16:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
18:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH265


1ชม. 55น.
17:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
18:55
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH267


1ชม. 55น.
18:05
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:00
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3853


1ชม. 55น.
18:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH271


1ชม. 55น.
19:30
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH3855


1ชม. 55น.
20:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:55
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

NH273


2ชม. 00น.
19:45
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:45
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,518

JL303


1ชม. 50น.
06:25
พ., 14/06

โตเกียว
HND
08:15
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL305


1ชม. 50น.
07:10
พ., 14/06

โตเกียว
HND
09:00
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL307


1ชม. 50น.
08:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
09:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL315


1ชม. 50น.
11:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL317


1ชม. 50น.
11:55
พ., 14/06

โตเกียว
HND
13:45
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL319


1ชม. 50น.
13:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
14:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL321


1ชม. 50น.
14:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
15:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL325


1ชม. 50น.
16:00
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL327


1ชม. 50น.
16:55
พ., 14/06

โตเกียว
HND
18:45
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL331


1ชม. 50น.
18:45
พ., 14/06

โตเกียว
HND
20:35
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL309


1ชม. 55น.
09:05
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:00
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL311


1ชม. 55น.
09:15
พ., 14/06

โตเกียว
HND
11:10
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL313


1ชม. 55น.
10:10
พ., 14/06

โตเกียว
HND
12:05
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL323


1ชม. 55น.
15:05
พ., 14/06

โตเกียว
HND
17:00
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL333


1ชม. 55น.
19:10
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:05
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL335


1ชม. 55น.
19:40
พ., 14/06

โตเกียว
HND
21:35
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,619

JL6049


2ชม. 10น.
10:30
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
12:40
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,595

JL6051


2ชม. 10น.
12:15
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
14:25
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,595

JL6047


2ชม. 05น.
08:50
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
10:55
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,746

JL6055


2ชม. 15น.
15:35
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
17:50
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,595

JL6061


2ชม. 15น.
17:45
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
20:00
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,595

JL6045


2ชม. 10น.
07:30
พ., 14/06

โตเกียว
NRT
09:40
พ., 14/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,746

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.