Lượt đi
Tokyo Naha
T6, 06/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ sáu, 06 Tháng 8 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM507
15:30
T6, 06/08
18:30
T6, 06/08
3h 00m
¥ 10,416
MM505
13:55
T6, 06/08
16:55
T6, 06/08
3h 00m
¥ 11,457
MM503
09:30
T6, 06/08
12:30
T6, 06/08
3h 00m
¥ 12,369
MM501
07:45
T6, 06/08
10:45
T6, 06/08
3h 00m
¥ 13,801
JL995
12:55
T6, 06/08
15:30
T6, 06/08
2h 35m
¥ 18,228
JL917
13:45
T6, 06/08
16:20
T6, 06/08
2h 35m
¥ 18,228
JL919
14:50
T6, 06/08
17:25
T6, 06/08
2h 35m
¥ 18,228
JL997
15:20
T6, 06/08
17:55
T6, 06/08
2h 35m
¥ 18,228
JL921
15:55
T6, 06/08
18:30
T6, 06/08
2h 35m
¥ 18,228
JL903
07:30
T6, 06/08
10:10
T6, 06/08
2h 40m
¥ 18,228
JL905
08:20
T6, 06/08
11:00
T6, 06/08
2h 40m
¥ 18,228
JL907
08:55
T6, 06/08
11:40
T6, 06/08
2h 45m
¥ 18,228
JL913
10:55
T6, 06/08
13:40
T6, 06/08
2h 45m
¥ 18,228
JL915
11:45
T6, 06/08
14:30
T6, 06/08
2h 45m
¥ 18,228
NH477
15:40
T6, 06/08
18:15
T6, 06/08
2h 35m
¥ 32,680
NH1095
16:10
T6, 06/08
18:45
T6, 06/08
2h 35m
¥ 32,680
NH1097
17:05
T6, 06/08
19:40
T6, 06/08
2h 35m
¥ 32,680
NH2427
14:05
T6, 06/08
16:40
T6, 06/08
2h 35m
¥ 33,852
NH475
14:30
T6, 06/08
17:10
T6, 06/08
2h 40m
¥ 33,852
NH473
13:05
T6, 06/08
15:45
T6, 06/08
2h 40m
¥ 36,195
NH1099
20:30
T6, 06/08
23:10
T6, 06/08
2h 40m
¥ 36,195
NH471
11:25
T6, 06/08
14:15
T6, 06/08
2h 50m
¥ 36,195
JL925
19:55
T6, 06/08
22:25
T6, 06/08
2h 30m
¥ 37,758
NH461
06:10
T6, 06/08
08:45
T6, 06/08
2h 35m
¥ 46,481
NH993
06:35
T6, 06/08
09:10
T6, 06/08
2h 35m
¥ 46,481
NH469
10:45
T6, 06/08
13:30
T6, 06/08
2h 45m
¥ 47,913
NH2425
07:05
T6, 06/08
09:45
T6, 06/08
2h 40m
¥ 48,955
NH463
07:25
T6, 06/08
10:05
T6, 06/08
2h 40m
¥ 48,955
NH995
09:35
T6, 06/08
12:15
T6, 06/08
2h 40m
¥ 48,955
NH467
08:30
T6, 06/08
11:15
T6, 06/08
2h 45m
¥ 48,955
NH479
20:00
T6, 06/08
22:35
T6, 06/08
2h 35m
¥ 54,293

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.