Lượt đi
Tokyo Naha
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM501
07:35
T2, 01/11
11:15
T2, 01/11
3h 40m
¥ 7,277
MM505
12:45
T2, 01/11
16:25
T2, 01/11
3h 40m
¥ 7,277
MM503
08:50
T2, 01/11
12:30
T2, 01/11
3h 40m
¥ 10,188
JL905
08:15
T2, 01/11
11:00
T2, 01/11
2h 45m
¥ 11,455
JL919
15:05
T2, 01/11
17:50
T2, 01/11
2h 45m
¥ 11,455
JL921
15:55
T2, 01/11
18:40
T2, 01/11
2h 45m
¥ 11,455
JL925
19:55
T2, 01/11
22:40
T2, 01/11
2h 45m
¥ 11,455
JL903
07:30
T2, 01/11
10:20
T2, 01/11
2h 50m
¥ 11,455
JL915
12:00
T2, 01/11
14:50
T2, 01/11
2h 50m
¥ 11,455
JL907
08:50
T2, 01/11
11:45
T2, 01/11
2h 55m
¥ 11,455
NH479
20:15
T2, 01/11
22:55
T2, 01/11
2h 40m
¥ 27,143
NH993
06:35
T2, 01/11
09:20
T2, 01/11
2h 45m
¥ 27,143
NH473
13:10
T2, 01/11
16:00
T2, 01/11
2h 50m
¥ 27,143
NH477
15:25
T2, 01/11
18:15
T2, 01/11
2h 50m
¥ 27,143
NH1095
16:20
T2, 01/11
19:10
T2, 01/11
2h 50m
¥ 27,143
NH2425
06:40
T2, 01/11
09:35
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH463
07:35
T2, 01/11
10:30
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH467
08:30
T2, 01/11
11:25
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH995
09:30
T2, 01/11
12:25
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH469
10:25
T2, 01/11
13:20
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH475
14:30
T2, 01/11
17:25
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH1097
17:05
T2, 01/11
20:00
T2, 01/11
2h 55m
¥ 27,143
NH471
11:15
T2, 01/11
14:15
T2, 01/11
3h 00m
¥ 27,143
NH2429
18:40
T2, 01/11
21:40
T2, 01/11
3h 00m
¥ 27,143

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.