ขาไป
โตเกียว นาฮะ
พ., 08/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM507


3ชม. 40น.
15:55
พ., 08/02

โตเกียว
NRT
19:35
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 8,696

MM501


3ชม. 40น.
07:15
พ., 08/02

โตเกียว
NRT
10:55
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 8,734

MM505


3ชม. 40น.
08:20
พ., 08/02

โตเกียว
NRT
12:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 9,460

JL901


2ชม. 55น.
06:20
พ., 08/02

โตเกียว
HND
09:15
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL905


2ชม. 55น.
08:05
พ., 08/02

โตเกียว
HND
11:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL915


2ชม. 55น.
12:00
พ., 08/02

โตเกียว
HND
14:55
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL917


2ชม. 55น.
13:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
16:25
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL919


2ชม. 55น.
15:05
พ., 08/02

โตเกียว
HND
18:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL921


2ชม. 55น.
15:55
พ., 08/02

โตเกียว
HND
18:50
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL923


2ชม. 55น.
17:05
พ., 08/02

โตเกียว
HND
20:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL925


2ชม. 55น.
20:00
พ., 08/02

โตเกียว
HND
22:55
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL903


3ชม. 00น.
07:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
10:30
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL907


3ชม. 00น.
08:45
พ., 08/02

โตเกียว
HND
11:45
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL909


3ชม. 00น.
10:15
พ., 08/02

โตเกียว
HND
13:15
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

JL913


3ชม. 00น.
10:50
พ., 08/02

โตเกียว
HND
13:50
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 17,544

NH473


2ชม. 55น.
13:05
พ., 08/02

โตเกียว
HND
16:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH477


2ชม. 55น.
15:25
พ., 08/02

โตเกียว
HND
18:20
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH1095


2ชม. 55น.
16:20
พ., 08/02

โตเกียว
HND
19:15
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH2423


3ชม. 00น.
14:00
พ., 08/02

โตเกียว
HND
17:00
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH475


3ชม. 00น.
14:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
17:30
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH1097


3ชม. 00น.
17:10
พ., 08/02

โตเกียว
HND
20:10
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 28,912

NH479


2ชม. 50น.
20:15
พ., 08/02

โตเกียว
HND
23:05
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 35,929

NH471


3ชม. 00น.
11:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
14:30
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 35,929

NH2425


3ชม. 00น.
18:40
พ., 08/02

โตเกียว
HND
21:40
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 35,929

NH461


3ชม. 00น.
06:15
พ., 08/02

โตเกียว
HND
09:15
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

NH2421


3ชม. 00น.
06:45
พ., 08/02

โตเกียว
HND
09:45
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

NH463


3ชม. 00น.
07:35
พ., 08/02

โตเกียว
HND
10:35
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

NH467


3ชม. 00น.
08:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
11:30
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

NH995


3ชม. 00น.
09:25
พ., 08/02

โตเกียว
HND
12:25
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

NH469


3ชม. 00น.
10:30
พ., 08/02

โตเกียว
HND
13:30
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 36,491

JL6115


3ชม. 30น.
08:40
พ., 08/02

โตเกียว
NRT
12:10
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 50,385

JL6117


3ชม. 30น.
14:10
พ., 08/02

โตเกียว
NRT
17:40
พ., 08/02

นาฮะ
OKA
¥ 50,385

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.