ขาไป
โตเกียว นาฮะ
จ., 02/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน จันทร์, 02 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
MM501
07:45
จ., 02/08
10:45
จ., 02/08
3ชม. 00นาที
¥ 10,378
MM505
13:55
จ., 02/08
16:55
จ., 02/08
3ชม. 00นาที
¥ 11,416
MM503
09:30
จ., 02/08
12:30
จ., 02/08
3ชม. 00นาที
¥ 13,751
JL925
19:55
จ., 02/08
22:25
จ., 02/08
2ชม. 30นาที
¥ 18,162
JL901
06:25
จ., 02/08
09:00
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 18,162
JL919
14:50
จ., 02/08
17:25
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 18,162
JL921
15:55
จ., 02/08
18:30
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 18,162
JL903
07:30
จ., 02/08
10:10
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 18,162
JL905
08:20
จ., 02/08
11:00
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 18,162
JL907
08:55
จ., 02/08
11:40
จ., 02/08
2ชม. 45นาที
¥ 18,162
JL915
11:45
จ., 02/08
14:30
จ., 02/08
2ชม. 45นาที
¥ 18,162
NH477
15:40
จ., 02/08
18:15
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 32,562
NH1095
16:10
จ., 02/08
18:45
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 32,562
NH1097
17:05
จ., 02/08
19:40
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 32,562
NH2427
14:05
จ., 02/08
16:40
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 33,859
NH475
14:30
จ., 02/08
17:10
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 33,859
NH479
20:00
จ., 02/08
22:35
จ., 02/08
2ชม. 35นาที
¥ 36,195
NH473
13:05
จ., 02/08
15:45
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 36,195
NH471
11:25
จ., 02/08
14:15
จ., 02/08
2ชม. 50นาที
¥ 36,195
NH469
10:45
จ., 02/08
13:30
จ., 02/08
2ชม. 45นาที
¥ 47,222
NH463
07:25
จ., 02/08
10:05
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 48,908
NH995
09:35
จ., 02/08
12:15
จ., 02/08
2ชม. 40นาที
¥ 48,908
NH467
08:30
จ., 02/08
11:15
จ., 02/08
2ชม. 45นาที
¥ 48,908

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.