Lượt đi
Tokyo Naha
T6, 25/06
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM501
07:45
T6, 25/06
10:45
T6, 25/06
3h 00m
¥ 13,205
MM503
09:30
T6, 25/06
12:30
T6, 25/06
3h 00m
¥ 13,205
JL917
13:45
T6, 25/06
16:25
T6, 25/06
2h 40m
¥ 17,258
JL919
14:50
T6, 25/06
17:30
T6, 25/06
2h 40m
¥ 17,258
JL925
19:55
T6, 25/06
22:35
T6, 25/06
2h 40m
¥ 17,258
JL903
07:30
T6, 25/06
10:15
T6, 25/06
2h 45m
¥ 17,258
JL905
08:20
T6, 25/06
11:05
T6, 25/06
2h 45m
¥ 17,258
JL907
08:55
T6, 25/06
11:45
T6, 25/06
2h 50m
¥ 17,258
JL909
10:15
T6, 25/06
13:05
T6, 25/06
2h 50m
¥ 17,258
JL913
10:55
T6, 25/06
13:45
T6, 25/06
2h 50m
¥ 17,258
JL915
11:45
T6, 25/06
14:35
T6, 25/06
2h 50m
¥ 17,258
JL921
15:55
T6, 25/06
18:35
T6, 25/06
2h 40m
¥ 24,056
NH477
15:40
T6, 25/06
18:20
T6, 25/06
2h 40m
¥ 54,780

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.