Lượt đi
Tokyo Naha
T4, 08/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ tư, 08 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 
MM507


3h 40m
15:55
T4, 08/02

TOKYO
NRT
19:35
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 8,693

MM501


3h 40m
07:15
T4, 08/02

TOKYO
NRT
10:55
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 8,732

MM505


3h 40m
08:20
T4, 08/02

TOKYO
NRT
12:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 9,458

JL901


2h 55m
06:20
T4, 08/02

TOKYO
HND
09:15
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL905


2h 55m
08:05
T4, 08/02

TOKYO
HND
11:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL915


2h 55m
12:00
T4, 08/02

TOKYO
HND
14:55
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL917


2h 55m
13:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
16:25
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL919


2h 55m
15:05
T4, 08/02

TOKYO
HND
18:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL921


2h 55m
15:55
T4, 08/02

TOKYO
HND
18:50
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL923


2h 55m
17:05
T4, 08/02

TOKYO
HND
20:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL925


2h 55m
20:00
T4, 08/02

TOKYO
HND
22:55
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL903


3h 00m
07:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
10:30
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL907


3h 00m
08:45
T4, 08/02

TOKYO
HND
11:45
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL909


3h 00m
10:15
T4, 08/02

TOKYO
HND
13:15
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

JL913


3h 00m
10:50
T4, 08/02

TOKYO
HND
13:50
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 17,524

NH473


2h 55m
13:05
T4, 08/02

TOKYO
HND
16:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH477


2h 55m
15:25
T4, 08/02

TOKYO
HND
18:20
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH1095


2h 55m
16:20
T4, 08/02

TOKYO
HND
19:15
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH2423


3h 00m
14:00
T4, 08/02

TOKYO
HND
17:00
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH475


3h 00m
14:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
17:30
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH1097


3h 00m
17:10
T4, 08/02

TOKYO
HND
20:10
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 28,880

NH479


2h 50m
20:15
T4, 08/02

TOKYO
HND
23:05
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 35,890

NH471


3h 00m
11:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
14:30
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 35,890

NH2425


3h 00m
18:40
T4, 08/02

TOKYO
HND
21:40
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 35,890

NH461


3h 00m
06:15
T4, 08/02

TOKYO
HND
09:15
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

NH2421


3h 00m
06:45
T4, 08/02

TOKYO
HND
09:45
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

NH463


3h 00m
07:35
T4, 08/02

TOKYO
HND
10:35
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

NH467


3h 00m
08:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
11:30
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

NH995


3h 00m
09:25
T4, 08/02

TOKYO
HND
12:25
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

NH469


3h 00m
10:30
T4, 08/02

TOKYO
HND
13:30
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 36,450

JL6115


3h 30m
08:40
T4, 08/02

TOKYO
NRT
12:10
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 50,330

JL6117


3h 30m
14:10
T4, 08/02

TOKYO
NRT
17:40
T4, 08/02

NAHA
OKA
¥ 50,330

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.