Lượt đi
Tokyo Naha
T7, 02/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Naha ngày đi Thứ bảy, 02 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
MM505
13:55
T7, 02/10
16:55
T7, 02/10
3h 00m
¥ 8,297
MM501
07:45
T7, 02/10
10:45
T7, 02/10
3h 00m
¥ 9,334
MM503
09:30
T7, 02/10
12:30
T7, 02/10
3h 00m
¥ 9,334
JL901
06:25
T7, 02/10
09:05
T7, 02/10
2h 40m
¥ 20,743
JL919
14:50
T7, 02/10
17:30
T7, 02/10
2h 40m
¥ 20,743
JL921
15:55
T7, 02/10
18:35
T7, 02/10
2h 40m
¥ 20,743
JL925
19:55
T7, 02/10
22:35
T7, 02/10
2h 40m
¥ 20,743
JL903
07:30
T7, 02/10
10:15
T7, 02/10
2h 45m
¥ 20,743
JL905
08:20
T7, 02/10
11:05
T7, 02/10
2h 45m
¥ 20,743
JL907
08:55
T7, 02/10
11:40
T7, 02/10
2h 45m
¥ 20,743
JL915
11:45
T7, 02/10
14:35
T7, 02/10
2h 50m
¥ 20,743
NH477
15:40
T7, 02/10
18:20
T7, 02/10
2h 40m
¥ 30,855
NH1097
17:05
T7, 02/10
19:45
T7, 02/10
2h 40m
¥ 30,855
NH2427
14:05
T7, 02/10
16:40
T7, 02/10
2h 35m
¥ 32,022
NH475
14:30
T7, 02/10
17:15
T7, 02/10
2h 45m
¥ 32,022
NH479
20:00
T7, 02/10
22:40
T7, 02/10
2h 40m
¥ 34,485
NH471
11:25
T7, 02/10
14:20
T7, 02/10
2h 55m
¥ 34,485
NH993
06:35
T7, 02/10
09:15
T7, 02/10
2h 40m
¥ 46,153
NH2425
07:05
T7, 02/10
09:45
T7, 02/10
2h 40m
¥ 47,838
NH463
07:25
T7, 02/10
10:10
T7, 02/10
2h 45m
¥ 47,838
NH995
09:35
T7, 02/10
12:20
T7, 02/10
2h 45m
¥ 47,838
NH467
08:30
T7, 02/10
11:20
T7, 02/10
2h 50m
¥ 47,838
NH469
10:45
T7, 02/10
13:35
T7, 02/10
2h 50m
¥ 47,838

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.