Lượt đi
Bali Jakarta
T3, 26/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bali đến Jakarta ngày đi Thứ ba, 26 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG193
09:40
T3, 26/10
10:40
T3, 26/10
2h 00m
674,583 Rp
JT11
08:30
T3, 26/10
09:25
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT29
10:30
T3, 26/10
11:25
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT15
11:30
T3, 26/10
12:25
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT31
13:40
T3, 26/10
14:35
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT23
15:30
T3, 26/10
16:25
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT27
16:40
T3, 26/10
17:35
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT43
17:30
T3, 26/10
18:25
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
JT19
19:45
T3, 26/10
20:40
T3, 26/10
1h 55m
691,036 Rp
QG197
14:00
T3, 26/10
14:55
T3, 26/10
1h 55m
822,662 Rp
ID6501
10:00
T3, 26/10
10:55
T3, 26/10
1h 55m
872,021 Rp
ID6517
16:00
T3, 26/10
16:55
T3, 26/10
1h 55m
872,021 Rp
ID6513
17:10
T3, 26/10
18:05
T3, 26/10
1h 55m
872,021 Rp
ID6519
18:20
T3, 26/10
19:15
T3, 26/10
1h 55m
872,021 Rp
ID8501
19:20
T3, 26/10
20:15
T3, 26/10
1h 55m
872,021 Rp
QG681
11:20
T3, 26/10
12:20
T3, 26/10
2h 00m
872,021 Rp
ID6060
07:00
T3, 26/10
07:55
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
ID6051
12:30
T3, 26/10
13:25
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
ID6515
13:15
T3, 26/10
14:10
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
ID8051
13:30
T3, 26/10
14:25
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
ID6505
15:00
T3, 26/10
15:55
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
ID8517
19:40
T3, 26/10
20:35
T3, 26/10
1h 55m
954,288 Rp
QG685
13:10
T3, 26/10
14:10
T3, 26/10
2h 00m
1,628,870 Rp
QG683
18:05
T3, 26/10
19:05
T3, 26/10
2h 00m
1,628,870 Rp
GA417
18:40
T3, 26/10
19:35
T3, 26/10
1h 55m
1,908,576 Rp
GA407
12:00
T3, 26/10
13:00
T3, 26/10
2h 00m
1,908,576 Rp
GA409
13:30
T3, 26/10
14:35
T3, 26/10
2h 05m
1,908,576 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.