ขาไป
บาหลี จาการ์ต้า
อา., 28/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก บาหลี ไป จาการ์ต้า วัน อาทิตย์, 28 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QZ813


1ชม. 50น.
07:05
อา., 28/07

บาหลี
DPS
07:55
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,194,479 Rp

QZ803


1ชม. 55น.
09:35
อา., 28/07

บาหลี
DPS
10:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,533,212 Rp

QG195


1ชม. 50น.
15:25
อา., 28/07

บาหลี
DPS
16:15
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
1,629,038 Rp

QG197


1ชม. 55น.
19:15
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
1,629,038 Rp

QG667


1ชม. 50น.
12:15
อา., 28/07

บาหลี
DPS
13:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG663


1ชม. 55น.
07:30
อา., 28/07

บาหลี
DPS
08:25
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG689


1ชม. 55น.
15:50
อา., 28/07

บาหลี
DPS
16:45
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG691


1ชม. 55น.
21:10
อา., 28/07

บาหลี
DPS
22:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG683


2ชม. 00น.
14:05
อา., 28/07

บาหลี
DPS
15:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG685


2ชม. 00น.
14:50
อา., 28/07

บาหลี
DPS
15:50
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG687


2ชม. 00น.
19:10
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:10
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

QG693


2ชม. 00น.
22:30
อา., 28/07

บาหลี
DPS
23:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,649,095 Rp

ID7310


1ชม. 50น.
19:25
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:15
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
1,706,582 Rp

QZ817


1ชม. 55น.
22:05
อา., 28/07

บาหลี
DPS
23:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,704,807 Rp

QZ811


1ชม. 55น.
22:35
อา., 28/07

บาหลี
DPS
23:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,704,807 Rp

ID6511


1ชม. 55น.
20:00
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:55
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,775,094 Rp

ID7308


1ชม. 50น.
13:40
อา., 28/07

บาหลี
DPS
14:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
HLP
1,787,551 Rp

QZ809


1ชม. 55น.
18:55
อา., 28/07

บาหลี
DPS
19:50
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,780,577 Rp

GA4074


1ชม. 55น.
12:50
อา., 28/07

บาหลี
DPS
13:45
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA415


1ชม. 55น.
19:10
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:05
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA401


2ชม. 00น.
07:00
อา., 28/07

บาหลี
DPS
08:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA409


2ชม. 00น.
13:45
อา., 28/07

บาหลี
DPS
14:45
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA417


2ชม. 00น.
18:40
อา., 28/07

บาหลี
DPS
19:40
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA425


2ชม. 00น.
20:15
อา., 28/07

บาหลี
DPS
21:15
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA427


2ชม. 05น.
14:45
อา., 28/07

บาหลี
DPS
15:50
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA411


2ชม. 05น.
15:55
อา., 28/07

บาหลี
DPS
17:00
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA419


2ชม. 05น.
17:25
อา., 28/07

บาหลี
DPS
18:30
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA421


2ชม. 05น.
19:15
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:20
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

GA403


2ชม. 10น.
19:45
อา., 28/07

บาหลี
DPS
20:55
อา., 28/07

จาการ์ต้า
CGK
1,835,302 Rp

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.