Lượt đi
Băng Cốc Phnôm Pênh
T3, 04/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phnôm Pênh ngày đi Thứ ba, 04 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
VZ720


1h 15m
08:40
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
09:55
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,648 ฿

ZA673


1h 10m
10:10
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
11:20
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,942 ฿

FD608


1h 10m
07:45
T3, 04/06

BĂNG CỐC
DMK
08:55
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,998 ฿

FD606


1h 15m
15:05
T3, 04/06

BĂNG CỐC
DMK
16:20
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
1,998 ฿

VZ722


1h 15m
17:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
18:15
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
2,129 ฿

ZA675


1h 10m
14:40
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
15:50
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
2,290 ฿

ZA679


1h 10m
20:10
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
21:20
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,354 ฿

TG584


1h 20m
18:35
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
19:55
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,650 ฿

PG931


1h 15m
08:15
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
09:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,861 ฿

PG935


1h 15m
17:20
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
18:35
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,861 ฿

TG586


1h 15m
07:35
T3, 04/06

BĂNG CỐC
BKK
08:50
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
PNH
3,941 ฿12h 00m
02:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
14:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,119 ฿12h 30m
07:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
19:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,119 ฿13h 00m
05:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
18:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,119 ฿13h 00m
09:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
22:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,119 ฿12h 00m
06:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
18:00
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,467 ฿12h 30m
08:00
T3, 04/06

BĂNG CỐC
Ratchathewi
20:30
T3, 04/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,467 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.