Lượt đi
Băng Cốc Phnôm Pênh
T7, 01/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phnôm Pênh ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 10 2022

Khởi hành Đến Giá
 
FD606


1h 10m
06:55
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
08:05
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
1,933 ฿

LQ671


1h 10m
11:15
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
12:25
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
3,182 ฿

FD608


1h 15m
15:20
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
16:35
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
3,449 ฿

PG931


1h 15m
08:15
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
09:30
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
3,841 ฿

WE580


1h 15m
16:35
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
17:50
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
4,792 ฿13h 30m
01:30
T7, 01/10

BĂNG CỐC
Khaosan
15:00
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,600 ฿14h 30m
06:30
T7, 01/10

BĂNG CỐC
Khaosan
21:00
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
1,600 ฿

PG939


1h 15m
11:15
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
12:30
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
6,255 ฿

TG2586


1h 15m
07:35
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
08:50
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
6,292 ฿

WE586


1h 15m
07:35
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
08:50
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
6,475 ฿

PG933


1h 15m
13:40
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
14:55
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
9,547 ฿

PG935


1h 15m
17:20
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
18:35
T7, 01/10

PHNÔM PÊNH
PNH
10,133 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.