Lượt đi
Biên Hòa Hồ Chí Minh
T2, 23/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Biên Hòa đến Hồ Chí Minh ngày đi Thứ hai, 23 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 
SE3


0h 45m
05:02
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
05:47
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
30,000 đ

SE21


0h 46m
03:24
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
04:10
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
30,000 đ

SE7


0h 48m
16:22
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
17:10
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
30,000 đ

SE5


0h 46m
03:59
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
04:45
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
43,000 đ

SE1


0h 58m
05:34
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
06:32
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
30,000 đ

SPT1


1h 00m
17:20
T2, 23/05

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
18:20
T2, 23/05

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
33,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.