Lượt đi
Chiang Mai Băng Cốc
T3, 18/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chiang Mai đến Băng Cốc ngày đi Thứ ba, 18 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
FD3420


1h 10m
23:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
00:40
T4, 19/06

BĂNG CỐC
DMK
1,274 ฿

FD4105


1h 20m
06:35
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
07:55
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,320 ฿

FD4103


1h 20m
13:50
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
15:10
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,320 ฿

FD4109


1h 20m
18:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
19:50
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,325 ฿

SL511


1h 15m
13:35
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
14:50
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,380 ฿

SL509


1h 15m
17:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
18:15
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,380 ฿

FD4107


1h 35m
12:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
14:05
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,320 ฿

DD125


1h 10m
11:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
12:10
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,446 ฿

VZ2105


1h 20m
06:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
07:50
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,487 ฿

FD8006


1h 10m
10:20
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
11:30
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,638 ฿

FD3448


1h 10m
13:05
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
14:15
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,638 ฿

FD3436


1h 15m
11:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
12:15
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,643 ฿

DD131


1h 10m
13:10
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
14:20
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,689 ฿

VZ101


1h 20m
07:50
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
09:10
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,689 ฿

VZ2107


1h 20m
20:50
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
22:10
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,689 ฿

FD3446


1h 15m
09:10
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
10:25
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,825 ฿

FD3434


1h 15m
14:35
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
15:50
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
1,830 ฿

VZ103


1h 20m
11:45
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
13:05
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,846 ฿

VZ111


1h 20m
14:20
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
15:40
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,846 ฿

VZ109


1h 20m
17:20
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
18:40
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,846 ฿

VZ119


1h 20m
22:25
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
23:45
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,846 ฿

TG121


1h 20m
21:10
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
22:30
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
1,949 ฿

VZ123


1h 20m
19:45
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
21:05
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
2,007 ฿

FD3428


1h 05m
12:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
13:05
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,205 ฿

FD3438


1h 10m
08:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
09:40
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,205 ฿

FD3432


1h 15m
17:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
18:45
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,205 ฿

DD135


1h 10m
18:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
19:10
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,397 ฿

TG103


1h 25m
09:25
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
10:50
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
2,573 ฿

FD3440


1h 10m
16:25
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
17:35
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,978 ฿

FD3430


1h 10m
19:55
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
21:05
T3, 18/06

BĂNG CỐC
DMK
2,978 ฿

PG220


1h 25m
20:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
21:25
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
2,958 ฿

SP8


10h 05m
08:50
T3, 18/06

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
18:55
T3, 18/06

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
558 ฿10h 00m
19:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
BX Arcade 2
05:30
T4, 19/06

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
693 ฿10h 00m
19:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
BX Arcade 2
05:30
T4, 19/06

BĂNG CỐC
Khao San
762 ฿

PG216


1h 25m
10:10
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
11:35
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
3,263 ฿

PG224


1h 25m
11:55
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
13:20
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
3,263 ฿

TG105


1h 25m
12:20
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
13:45
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
3,338 ฿

TG111


1h 25m
15:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
CNX
16:55
T3, 18/06

BĂNG CỐC
BKK
3,338 ฿

SP14


13h 00m
17:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:00
T4, 19/06

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
310 ฿

EX52


13h 40m
15:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
05:10
T4, 19/06

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
270 ฿

RP102


13h 55m
06:30
T3, 18/06

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
20:25
T3, 18/06

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
230 ฿

SP10


12h 50m
18:00
T3, 18/06

CHIANG MAI
Ga Chiang Mai
06:50
T4, 19/06

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
1,038 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.