Lượt đi
Hà Nội Hà Giang
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Hà Giang ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
07:00
T2, 17/08
12:30
T2, 17/08
5h 30m
350,000 đ
16:00
T2, 17/08
21:30
T2, 17/08
5h 30m
350,000 đ
21:30
T2, 17/08
03:30
T3, 18/08
6h 00m
250,000 đ
07:00
T2, 17/08
13:00
T2, 17/08
6h 00m
300,000 đ
12:30
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
6h 00m
300,000 đ
16:15
T2, 17/08
22:15
T2, 17/08
6h 00m
300,000 đ
10:00
T2, 17/08
16:15
T2, 17/08
6h 15m
300,000 đ
06:40
T2, 17/08
12:40
T2, 17/08
6h 00m
450,000 đ
21:00
T2, 17/08
03:15
T3, 18/08
6h 15m
400,000 đ
20:00
T2, 17/08
02:30
T3, 18/08
6h 30m
450,000 đ
06:30
T2, 17/08
13:30
T2, 17/08
7h 00m
420,000 đ
11:30
T2, 17/08
18:30
T2, 17/08
7h 00m
420,000 đ
15:30
T2, 17/08
22:30
T2, 17/08
7h 00m
420,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.