Lượt đi
Hồ Chí Minh Nha Trang
T4, 19/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Nha Trang ngày đi Thứ tư, 19 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
07:15
T4, 19/08
16:15
T4, 19/08
9h 00m
220,000 đ
08:15
T4, 19/08
17:15
T4, 19/08
9h 00m
220,000 đ
09:30
T4, 19/08
18:30
T4, 19/08
9h 00m
220,000 đ
11:00
T4, 19/08
20:00
T4, 19/08
9h 00m
220,000 đ
12:30
T4, 19/08
21:30
T4, 19/08
9h 00m
220,000 đ
20:30
T4, 19/08
05:30
T5, 20/08
9h 00m
220,000 đ
21:30
T4, 19/08
06:30
T5, 20/08
9h 00m
220,000 đ
22:00
T4, 19/08
07:00
T5, 20/08
9h 00m
220,000 đ
22:30
T4, 19/08
07:30
T5, 20/08
9h 00m
220,000 đ
08:00
T4, 19/08
18:00
T4, 19/08
10h 00m
230,000 đ
20:00
T4, 19/08
06:00
T5, 20/08
10h 00m
230,000 đ
22:00
T4, 19/08
08:00
T5, 20/08
10h 00m
230,000 đ
21:00
T4, 19/08
07:00
T5, 20/08
10h 00m
280,000 đ
10:00
T4, 19/08
21:00
T4, 19/08
11h 00m
225,000 đ
21:00
T4, 19/08
08:00
T5, 20/08
11h 00m
225,000 đ
22:00
T4, 19/08
09:00
T5, 20/08
11h 00m
225,000 đ
07:00
T4, 19/08
18:30
T4, 19/08
11h 30m
280,000 đ
08:00
T4, 19/08
20:00
T4, 19/08
12h 00m
225,000 đ
10:30
T4, 19/08
22:30
T4, 19/08
12h 00m
225,000 đ
12:00
T4, 19/08
00:00
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
20:00
T4, 19/08
08:00
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
20:30
T4, 19/08
08:30
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
21:15
T4, 19/08
09:15
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
21:30
T4, 19/08
09:30
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
22:00
T4, 19/08
10:00
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
22:30
T4, 19/08
10:30
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ
23:00
T4, 19/08
11:00
T5, 20/08
12h 00m
225,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.