Lượt đi
Jakarta Surabaya
T6, 24/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
JT690
04:00
T6, 24/09
05:30
T6, 24/09
1h 30m
568,652 Rp
JT692
07:00
T6, 24/09
08:30
T6, 24/09
1h 30m
568,652 Rp
JT592
13:00
T6, 24/09
14:30
T6, 24/09
1h 30m
568,652 Rp
JT596
15:30
T6, 24/09
17:00
T6, 24/09
1h 30m
568,652 Rp
QG718
12:45
T6, 24/09
14:10
T6, 24/09
1h 25m
585,377 Rp
QG710
04:30
T6, 24/09
06:00
T6, 24/09
1h 30m
585,377 Rp
QG714
05:30
T6, 24/09
07:00
T6, 24/09
1h 30m
585,377 Rp
QG716
10:30
T6, 24/09
12:00
T6, 24/09
1h 30m
585,377 Rp
QG720
15:30
T6, 24/09
17:15
T6, 24/09
1h 45m
585,377 Rp
QG170
16:05
T6, 24/09
17:30
T6, 24/09
1h 25m
652,277 Rp
ID7511
06:00
T6, 24/09
07:30
T6, 24/09
1h 30m
719,177 Rp
ID7501
12:00
T6, 24/09
13:30
T6, 24/09
1h 30m
719,177 Rp
ID7517
15:35
T6, 24/09
17:05
T6, 24/09
1h 30m
719,177 Rp
ID6406
08:35
T6, 24/09
10:05
T6, 24/09
1h 30m
802,803 Rp
ID6578
14:10
T6, 24/09
15:40
T6, 24/09
1h 30m
802,803 Rp
ID6572
11:10
T6, 24/09
12:40
T6, 24/09
1h 30m
869,703 Rp
ID6582
16:10
T6, 24/09
17:40
T6, 24/09
1h 30m
869,703 Rp
GA326
14:00
T6, 24/09
15:40
T6, 24/09
1h 40m
1,371,455 Rp
GA364
08:35
T6, 24/09
10:25
T6, 24/09
1h 50m
1,388,180 Rp
GA320
16:10
T6, 24/09
17:50
T6, 24/09
1h 40m
1,605,606 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.