Lượt đi
Jakarta Yogyakarta
T5, 05/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Yogyakarta ngày đi Thứ năm, 05 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
ID7551


3h 00m
16:30
T5, 05/10

JAKARTA
HLP
19:30
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
880,194 Rp

ID7533


3h 00m
08:30
T5, 05/10

JAKARTA
HLP
11:30
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
921,638 Rp

ID7539


3h 00m
12:45
T5, 05/10

JAKARTA
HLP
15:45
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
921,638 Rp

ID6368


3h 00m
06:00
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
09:00
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
947,293 Rp

ID6378


3h 00m
09:40
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
12:40
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
947,293 Rp

ID6374


3h 00m
17:00
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
20:00
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
947,293 Rp

GA204


1h 20m
07:55
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
09:15
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
1,174,250 Rp

GA208


1h 20m
11:30
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
12:50
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
1,174,250 Rp

GA212


1h 20m
14:45
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
16:05
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
1,174,250 Rp

GA206


1h 20m
18:55
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
20:15
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
1,174,250 Rp

JT564


3h 00m
08:20
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
11:20
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
969,002 Rp

ID6344


3h 00m
11:00
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
14:00
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
994,659 Rp

ID6360


3h 00m
13:20
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
16:20
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
994,659 Rp

ID6372


3h 00m
15:30
T5, 05/10

JAKARTA
CGK
18:30
T5, 05/10

YOGYAKARTA
YIA
994,659 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.