Lượt đi
Krasang Kanthararom
T5, 18/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Krasang đến Kanthararom ngày đi Thứ năm, 18 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
EX71


2h 30m
16:37
T5, 18/07

KRASANG
Ga Krasang
19:07
T5, 18/07

KANTHARAROM
Ga Kanthararom
50 ฿

RP141


2h 38m
07:00
T5, 18/07

KRASANG
Ga Krasang
09:38
T5, 18/07

KANTHARAROM
Ga Kanthararom
60 ฿

RP135


2h 41m
14:45
T5, 18/07

KRASANG
Ga Krasang
17:26
T5, 18/07

KANTHARAROM
Ga Kanthararom
60 ฿

RP139


2h 49m
02:49
T5, 18/07

KRASANG
Ga Krasang
05:38
T5, 18/07

KANTHARAROM
Ga Kanthararom
60 ฿

SP21


1h 44m
11:54
T5, 18/07

KRASANG
Ga Krasang
13:38
T5, 18/07

KANTHARAROM
Ga Kanthararom
378 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.