Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
T2, 04/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Thứ hai, 04 Tháng 3 2024

Khởi hành Đến Giá
 
AK6114


1h 00m
07:50
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
08:50
T2, 04/03

PENANG
PEN
102.80 RM

AK6124


1h 05m
06:35
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
07:40
T2, 04/03

PENANG
PEN
102.80 RM

OD2102


1h 00m
08:30
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
09:30
T2, 04/03

PENANG
PEN
144.82 RM

OD2108


1h 00m
13:10
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
14:10
T2, 04/03

PENANG
PEN
144.82 RM

AK6142


1h 00m
10:40
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
11:40
T2, 04/03

PENANG
PEN
170.31 RM

AK6130


1h 00m
18:25
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
19:25
T2, 04/03

PENANG
PEN
170.31 RM

AK6138


1h 05m
17:05
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
18:10
T2, 04/03

PENANG
PEN
170.31 RM

OD2104


1h 00m
18:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
19:00
T2, 04/03

PENANG
PEN
175.90 RM

MH1148


1h 00m
13:50
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
14:50
T2, 04/03

PENANG
PEN
185.52 RM

MH1166


1h 00m
20:55
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
21:55
T2, 04/03

PENANG
PEN
185.52 RM

MH1194


1h 00m
23:20
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
00:20
T3, 05/03

PENANG
PEN
185.52 RM

AK6126


1h 00m
15:05
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
16:05
T2, 04/03

PENANG
PEN
188.56 RM5h 12m
00:30
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:42
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
06:30
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
11:42
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
08:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:12
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
09:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:12
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
13:30
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:42
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
14:30
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:42
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
16:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:12
T2, 04/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
21:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:12
T3, 05/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
23:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:12
T3, 05/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM5h 12m
23:45
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:57
T3, 05/03

PENANG
BX Sungai Nibong
38.80 RM

FY1434


1h 00m
18:50
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
19:50
T2, 04/03

PENANG
PEN
207.65 RM

FY1438


1h 00m
19:10
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
20:10
T2, 04/03

PENANG
PEN
207.65 RM

FY1440


1h 00m
20:50
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T2, 04/03

PENANG
PEN
238.73 RM

MH1140


1h 00m
11:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
12:00
T2, 04/03

PENANG
PEN
245.74 RM

FY1424


1h 00m
06:50
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T2, 04/03

PENANG
PEN
280.39 RM

FY1432


1h 00m
16:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T2, 04/03

PENANG
PEN
280.39 RM

FY1430


1h 00m
12:45
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T2, 04/03

PENANG
PEN
316.76 RM

MH1162


1h 00m
19:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
20:00
T2, 04/03

PENANG
PEN
321.16 RM

FY1426


1h 00m
07:20
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T2, 04/03

PENANG
PEN
321.39 RM

MH1138


1h 00m
09:00
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
KUL
10:00
T2, 04/03

PENANG
PEN
389.90 RM

FY1428


1h 00m
11:10
T2, 04/03

KUALA LUMPUR
SZB
12:10
T2, 04/03

PENANG
PEN
400.75 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.