ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง
อ., 03/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง วัน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
OD2102


1ชม. 00น.
08:20
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:20
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

OD2108


1ชม. 00น.
14:40
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:40
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

AK6140


1ชม. 00น.
19:10
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:10
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

AK6124


1ชม. 05น.
10:05
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:10
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

AK6130


1ชม. 05น.
18:10
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:15
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

AK6128


1ชม. 05น.
21:15
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:20
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
95.99 RM

AK6138


1ชม. 05น.
17:35
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:40
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
106.94 RM

AK6112


1ชม. 00น.
10:40
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:40
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
127.55 RM

MH1138


1ชม. 00น.
08:20
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:20
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
140.15 RM

MH1140


1ชม. 00น.
11:40
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:40
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
140.15 RM

MH1148


1ชม. 00น.
13:55
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:55
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
140.15 RM

MH1194


1ชม. 00น.
23:35
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:35
พ., 04/10

ปีนัง
PEN
140.15 RM

AK6142


1ชม. 05น.
07:55
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:00
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
139.79 RM

MH1166


1ชม. 00น.
21:05
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:05
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
146.17 RM

FY1424


1ชม. 00น.
06:50
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1426


1ชม. 00น.
07:20
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1436


1ชม. 00น.
10:15
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1430


1ชม. 00น.
12:45
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1434


1ชม. 00น.
18:30
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1438


1ชม. 00น.
19:10
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:10
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1440


1ชม. 00น.
20:50
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
152.68 RM

FY1428


1ชม. 00น.
11:10
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:10
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
172.65 RM

FY1432


1ชม. 00น.
16:00
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
203.57 RM

MH1162


1ชม. 05น.
19:30
อ., 03/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:35
อ., 03/10

ปีนัง
PEN
522.11 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.